Épülettervek/Hallgatói terv

Maghasadást imitáló homlokzat - Dévai Zoltán terve

2016.09.30. 09:30

Dévai Zoltán munkáiban gyakran központi szerep jut a szubjektív-objektív világ közötti feszültség vizsgálatára. Nincs ez másként diplomatervében sem, amelyben egy nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges tároló látogatóközpontot és DEMO Labort tervezett.

Előzmények

Bevett szokás a minket körülvevő világhoz való hiszem, ha látom viszonyulás, azonban ennek csupán kis százaléka érzékelhető közvetlenül vizuálisan. Jellemzően, amit nem tudunk saját szemünkkel megtapasztalni, az félelmet kelt bennünk. Ilyen rettegett dolgok például a különböző sugárzások is, holozz azok egész életünkben körül vesznek minket, anélkül hogy tudomást szereznénk róla, és ez által a szubjektív valóságunk részévé válna.

Ezt a szubjektív-objektív világ közti feszültséget tanulmányaim során számos munkámon keresztül igyekeztem vizsgálni (MDK dolgozatok). Így került szemem elé a radioaktív sugárzás és annak különböző megjelenési formái. A témában elmélyülve tapasztaltam, hogy a keletkező nagy aktivitású hulladékok kezelése jelenleg nem megoldott. Nemzetközi viszonylatban is a közelmúltban adták ki az első építési engedélyt egy ilyen létesítmény építésére.

Magyarországon számos intézményben keletkezik radioaktív hulladék (korházak, oktatási/ kutatási létesítmények, Paksi erőmű). Ezek kezelését természetesen szigorú hazai és nemzetközi egyezmények szabályozzák. Az így keletkező hulladékokat, aktivitásuknak megfelelően, különböző osztályokba sorolják, melyek különböző kezelési módokat igényelnek. A kis és közepes aktivitású hulladékok végleges elhelyezése az országban jelenleg biztosított. A nálunk keletkező nagy aktivitású hulladékok Pakson, az erőmű mellett található Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóba (a KKÁT-ban) kerülnek. Ebből a tervek szerint 50 év pihentetés után indulnak tovább a végleges elhelyezési helyeikre, ahol már 1 000 000 évre tervezzük az elhelyezésüket. Már ez a léptékváltás is izgalmas kérdéseket vet fel, különösen, ha megvizsgáljuk az ismert emberi civilizáció alig tízezer éves történelmét.

A nemzetközi tudományos álláspont szerint ennyire hosszú idejű tárolásra mélygeológiai tárolók létesítése bizonyul a legbiztonságosabb megoldásnak. Hazánkban is ez alapján zajlanak jelenleg a kutatások, eredményeként várhatóan a következő évtizedben kijelölhetik a telephelyet. Diplomamunkám helyszínéül egy jelenleg is vizsgált területen igyekeztem megtalálni a legmegfelelőbb terepet. Egy ilyen nagy léptékű projekt több létesítmény elhelyezését teszi szükségessé, ezek az alábbiak:

  • átrakó épület
  • látogatóközpont
  • tokozó üzem
  • tároló
Koncepció

Egy ilyen létesítménynek a téma társadalmi érzékenysége miatt egyértelmű üzeneteket kell közölnie. Egyrészt elvárt, hogy biztonságot sugározzon, robosztus és erős legyen. De emellett legalább ugyanolyan fontos a transzparencia, a megérthetőség is. Tervemben ezt az ellentmondást két épület karakteres megkülönböztetésével kívánom megoldani.

A tervben a tokozó üzem és lebocsátó pont sötét, robosztus tömegként megjelenő eleme erőt sugározva megnyugtatja a szemlélőt: ami ebbe kerül, az többé nem jön elő, míg a látogatóközpont és DEMO labor transzparens, átlátható kialakítása kellő információt átadva segíti a megértést. A két épületet egymással vizuális kapcsolatban helyezem el a két szomszédos dombtetőn. A létesítmények távolsága megközelítőleg 1 km, ez megegyezik a végleges tároló tervezett mélységével is.Épület

Diplomamunkámban részletesen a Látogatóközpont és DEMO laborral foglalkoztam. Az épület földalatti szintjére került a DEMO-labor, itt történik a kazettákat szállító konténer mozgatásának, valamint a kazetták áthelyezésének- tokozásának a betanulása, szimulálása.

Az érkező szinten találjuk a bemutató teret, melyből üvegfödémen át a szállító konténerre, és üvegfalon keresztül a lebocsátó pontra láthatunk rá. A bejárattal ellentétes oldalon kinézve a távolban látható a tokozó üzem robosztus fekete alakja.

A felsőbb szinteken található a konferencia -, majd az adminisztrációs szint, ahol a létesítmény üzemeltetése zajlik. A közlekedő magokat is magába foglaló pengékben félszinteken kiszolgáló helyiségek vannak. Az épület homlokzata elé az atomreaktorokban zajló maghasadás törvényszerűségei alapján generált térbeli rácsot helyeztem.

Dévai Zoltán