Épülettervek/Középület

Magyar Nemzeti Múzeum pályázat – Molnos Attila és Polyák György

2010.07.16. 12:17

Részletesen bemutatjuk a Molnos Attila és Polyák György által benyújtott pályaművet.

A Bíráló Bizottság részletes véleménye

Összesen két pályázó tett kísérletet arra, hogy az épület középső traktusát, a főlépcsőházat szélesítse két irányba, az udvarok hosszabbik oldala mentén. Ennek alaprajzi indokát a főbejárati rizalit nagyobb szélessége adta; a terveken úgy tűnik, hogy a bővítés szervesen integrálódik az egészhez, „akár Pollack is tervezhette volna így”. A kettő közül ez a kompakt javaslat a jobb, az egyes funkciók többnyire jó helyre kerülnek, de alaposan mérlegelve a következményeket, hátránya is van ennek a megoldásnak, ezért a Bíráló Bizottság véleménye úgy alakult, hogy szellemessége ellenére nem ez a bővítési irány tűnik követendőnek.

Az udvarok keskenyítését az udvar szintszámának csökkenése (új födém a földszint felett) ellensúlyozza, ez önmagában nem lenne rossz. Az új bővítménybe kerülő lépcsők is jól használhatók, lehetővé teszik a melléklépcső orsóterébe épített liftek kiváltását. A díszes főlépcsőház második emeleti szintjén azonban a jelenleg udvarra néző ablakok ezután egy kiállítótérbe, illetve egy konferenciateremre (?) nyílnának, ami rontja az épület egyik leglátványosabb és legszebb részének egységét. Ha a nem kívánatos átlátások csökkentésére az ablakokat besötétítik, vagy eltakarják, akkor ez a tér látványában is belső térré válik, ami zavaró lehet.

Az északi udvarba helyezett gépesített gépkocsitárolót ebben a tervben sem tartotta követendőnek a Bíráló Bizottság. (A Múzeum körúti előkertben van olyan hely, ahol a kert funkciójának zavarása nélkül meg lehet közelíteni egy terepszint alatti garázst, ami a későbbiekben további tárolási, raktározási területek tartaléka lehet.) A déli udvar hasznosítása a jelzett módon lehetséges, de hátránya, hogy az itt keletkező többfunkciós tér csak a földszinti, alapvetően irodai funkciókkal tud együttműködni, kiszakad az épület egészéből.

Sajnálatos, hogy a keskenyített, ezért szerkezetileg könnyebben kezelhető udvarok üvegezett lefedésére és hasznosítására az árnyékoláson túl (ami a gyakorlatban, például szeles időben, nem nagyon működne, mert állandó figyelmet és ki-be mozgatást követelne) nem adott javaslatot a tervező, így ezek továbbra is csak üres terek maradnak. A műleírás erősen hiányos, sem funkciósémák, sem helyiséglista nem készült.

A kertről tervrajzot nem mutat be (helyszínrajz nincs), csak a műleírásban tesz róla említést. A műleírásban szereplő kertészeti adatok a pályázat kiírásához igazodnak. Arany János szobrát a Múzeum körúti kertrész északi részébe helyezi, indoka, hogy hátat fordít az épületnek, illetve, hogy a múzeumkerti ünnepségek súlyponti helyét foglalja el. Új helyén viszont az Astoria irányából érkezőknek fordít hátat, ezért talán nem indokolt a 130 éve ezen a helyen álló szobor elmozdítása.


Részletek a műleírásból

-idézet, mottó, intelem nélkül-

Az épület átalakítási, bővítési lehetőségei

A Magyar Nemzeti Múzeum épületében a látogatók fogadásához, a kiállítások előtereként jelenleg is megfelelő méretű és minőségű reprezentatív térsor áll rendelkezésre. Az épület megújulásához kiszolgáló részek, felvonók, múzeumi bolt, kávézó, étterem kiépítése a leginkább szükséges. A bővítési lehetőség keresése során ezeket a hiányzó funkciókat a jelenlegi látogató útvonalhoz próbáltunk csatlakoztatni. Tervünkben az új hasznos tereket a díszlépcső szárny két oldalára szerveztük úgy, hogy a két udvar közötti traktus szélességét két-két ablaknyílásnyival, a főlépcső-díszterem szélességével megegyező méretűre növeltük. Ugyancsak ilyen széles a Pollack Mihály tér felőli homlokzat középrizalitja is. Az új szerkezet lehetővé teszi azt is hogy a timpanon tetősíkját átvéve,  tetőszinten is új munkahelyeket raktárakat alakítsunk ki.

Másrészt a kiszolgálás, be és kiszállítás terei hiányoznak házból. Ehhez az egyszerűen megközelíthető terepszinti udvari területek látszottak a legalkalmasabbnak. A két udvar alsó szintjeit lefedjük, az északiba kerül a teher be- és kiszállítás, konyhai, és személykocsi forgalom, a délibe a nagyobb kiállítások manipulációs és tárolási terei kerülnek, illetve ez a rész alkalmas közvetlenül kiállítások rendezésére, vagy más rendezvényekhez is felhasználható. Az új udvari homlokzati falnyílás kiosztása a meglévőével azonos, párkányai egyszerűbbek, felülete hasonlóan vakolt. Az udvar lefedése kőburkolatos, középső traktus felett burkolati síkban bevilágító szemekkel.

Szintek használata

A különböző épületszinteknek elkülönülő használhatóságát próbáltuk elérni.

Látogatói szintek a lépcső tetején a „földszint” valamint az első emelet.

Teljesen belső használatúak a második emeleti munkateret és raktárai, valamint az alagsort körbevevő részek. Itt lent két helyen, a déli udvar alatti többcélú terekben és a főlépcső alatti étterem és kiállító részben fogadhatók még vendégek. A pinceszint a lépcső alja kivételével teljesen üzemi terület, beleértve az étterem konyháját. Az újra beépített északi udvar alatti eddigi restaurátor műhelyek egy részét a tetőtérbe telepítettük, a nehéz vagy zajos munkarészek végzéséhez külső helyszín igénybevételét javasoljuk. A megszűnő műhelyek helyére a szükséges új raktárak helyezhetők el. 

 

 

 


Kiállítóterek

A jelenlegi két kiállítási szint utcai traktusai továbbra is az állandó kiállítások termei. A folyosói traktus kiszabadítását javasoljuk, hogy a ház szintjei körbejárhatók legyenek. Új kiállítási térnek használhatók a díszlépcsőház emeletéhez két oldalról kapcsolódó új termek, a déli udvari új beépítés többcélú terei és a hozzájuk kapcsolódó a két kapuáthajtó. Főként kőbemutatásra szolgálhat a pinceszinten meglévő lapidárium, a főlépcső alá tervezett új kőtár, és a két új kerti pavilon. A kiállítások, installációk, be és kiszállítása északi vagy a déli udvar terepszintjén történhet. A déli udvarba tervezett időszakos kiállítások, rendezvények terei kisteherautóval is megközelíthetők, a kiállítás anyagai középen beszállíthatók, a kétoldali terek lezárható raktárakként működhetnek.

Többcélú terek

Többtermes rendezvényekre, konferenciára alkalmas a déli udvar alatti új háromtraktusos terület. Ez a rész a déli kapubehajtón keresztül, a kiállításoktól teljesen elkülönülve is használható. Reprezentatív fogadásra, a régi terek, az emeleti díszterem, kupolaterem a kandallós termek a legalkalmasabbak! Ezek kiszolgálásához is kapcsolódhat az emeleti lépcső oldalain a két új térbővítés.

Parkolás, teher kiszolgálás

A Múzeum logisztikai forgalmának a lebonyolítására az épület alsó udvari tereit használjuk, amelyek a meglévő kapukon keresztül elérhetők. A teherforgalom fő része az épület északi udvarának földszintjén létrehozott zárt térben történhet, a belső lifteken keresztül közvetlen kapcsolattal a különböző kiállítási szintekkel. A személygépkocsik elhelyezése szintén ebben a térben lehetséges. A kért negyven autó helytakarékos, kétszintes tárolólapokon állhat. A déli udvar fedett része ütemezéstől függően ki- és beszállítói tér, raktár, kiállítási, konferencia, rendezvényterület lehet

A Főlépcső alatti területek

A lépcső-előcsarnok szárny kertre néző 3-3 ablakát bejáratokká alakítottuk. Ebből 2 az akadálymentes múzeumi és lépcső alatti terek külön bejáratához és a kerti WC használathoz szolgál, 1 étterem bejárat, 1 étterem kerti kiszolgálás, 2 kerti székraktár. Az előcsarnok alatti, jelenleg időszaki kiállításoknak helyet adó térbe került a „Múzeum Konyha” étterem. Kiszolgálását a pinceszintre telepítettük. Feltöltés a belső udvaron keresztül történik. A lépcső alatti térben kibontottuk a közbenső födémet. A fülkékkel felosztott kétszintes térbe a kőtár kiállítása bővíthető, vagy alkalmi rendezvények helye lehet. A Múzeum előtti tér mélyén rejlő pincék a lépcső alatti kiállító térhez kapcsolódhatnak, érdemi tervezésük teljes feltárásuk után lehetséges. A lépcső és az Étterem az oldalbejáratokon keresztül a múzeumtól független nyitva tartással üzemelhetnek

Akadálymentes Múzeum

Az Múzeum megközelítése idősek, kisgyerekesek és mozgáskorlátozottak számára a főlépcső két oldalán megnyitott új bejáratokon át lehetséges. Az oszlopcsarnok alatti térből lift emeli a látogatókat az első emeleti előcsarnokba. Az előcsarnok továbbra is az információ és a pénztár helye. Az előcsarnok szintjéről az eltérő kiállítási szintekre az „udvar” sarkaiban kétoldalt elhelyezett liftekkel juthatunk. Ezek alkalmasak a főszinti méteres szintkülönbség áthidalására, a udvar alatti kőtár, a nagylépcső alatti új kiállítások, valamint a második emeleti gazdasági részek elérésére. Az udvar távolabbi sarkaiban, dolgozói illetve teherlift került, így a műemléki hátsó lépcsőház utólagos liftjeit kibontva az eredeti lépcső térszerkezetet állítottuk vissza.

 

 

A Múzeumkert

A tervezéskor alapvető szempont volt a kert (élő) zöldterületének minél teljesebb megőrzése, nemcsak a föld felett, hanem a föld alatt is! Mivel a múzeum teher és személy kiszolgálását az udvari terek alsó szintjén helyeztük el, mélygarázs, rámpa nincs a kertben! Az általunk tervezett átalakítások, kapubehajtók, szobor áthelyezés, pavilonok építése sajnos eltűntet egy-egy egészséges fát is a kertből, ezek összességükben tíz-tizenkét fát érintenek. A Kert megújuláshoz ennek többszörösét kell a régi növényzetből pótolni. A jelenlegi faállomány gondozása, a pusztuló, veszélyes fák eltávolítása a felmérések szerint szükséges. A telepítendő új növényzet elemeit a hazai fajok köréből válasszuk ki. A kertben megtelepedett invazív fafajok eltávolítását javasoljuk.

A kert terei homlokzatonként eltérő jelleget, használatot kapnak.


Nyugati kert

A Múzeum körút környezete a nagy tömegeket vonzó ünnepségek, rendezvények tere illetve találkozó, pihenő hely. A Főlépcső előtti közvetlen teret nyitott formában javasoljuk visszaállítani, egységes bazalt kockakő burkolattal. Az 1880-as években elhelyezett a múzeumnak hátat fordító Arany János szobor áthelyezését javasoljuk a Múzeumkert északnyugati, fákkal körbeölelt teresedésére, arccal délnek fordulva, kerti székekkel körbevéve. Párjaként hasonló méretű térplasztika elhelyezését javasoljuk a délnyugati parkrészen. Ennek kiválasztása egy külön tervpályázat keretén belül lehetséges, jelen tervben egy díszkutat helyeztünk el, az egykor Kálvin téren álló Danubius kút örököseként is. A pergő víz jó hatással lehet a kert klímájára, és hangja tompítja a forgalmas Kiskörút zaját. A kutat padok, majd gondozott gyep öleli körbe.

A lépcső két oldalán, a belső sarkokban, két burkolt négyzetes tér használható az előcsarnok alatti étterem kávézóhoz, valamint rendezvények, alkalmi vendéglátás helyei lehetnek. További rendezvények, sátrak az északi és a déli oldalhomlokzatok előtti burkolt sávokra telepíthetők. A rendezvények kiszolgálására vizesblokkok a lépcső alatt elérhetők, energia, víz ellátása burkolatba süllyesztett aknákból történhet.

Déli kert

Múzeum utca melletti parkrész, napos oldal. Új gyalogos, és időszakosan használható gépkocsis kaput alakítottunk ki a ház tengelyében. A parkrész kanyargó sétaút keríti be pihenőhelyekkel nyugati oldalán díszkúttal. Ház mellett rendezvényekhez használható burkolt sáv kerül. A külső sétány és a belső tér közé gyerek játszóhelyek kerülnek, hinta, mászóka homokozó, pihenőpadok.

Északi kert

Itt nyitjuk a gépjárműforgalomhoz használt új kaput. Egy derék platán miatt a ház középtengelytől eltérő helyen. Ezt a geometriát követi a többi útrész is.

A fősétány az utcával párhuzamosan vezet, sövény felé a maihoz hasonló üldögélő öblökkel. A ház mellé itt is rendezvényterület került. Jórészt erre az oldalra helyeztük a parkban lévő szobrokat.

 

 

 

Keleti kert

Itt tér mellett két pavilont helyeztünk el. Ezekbe az esővédett terekbe kerülhet a kőtár, a szarkofágok. A szomszédos parkrészt tanórák tartására alkalmas helyekkel rendeztünk be. Pavilonok alagsorába, kis restaurátor bemutató műhelyek kerülhetnek, amik szintén bekapcsolhatók az iskolai foglalkozásokba. A kertészházat déli oldalán kis üvegházzal egészítettük ki. A kertrész értéke a közepén végigfutó fasor. Ennek erősítését, hiányok pótlását ellenállóbb fajtákkal javasoljuk. A fal melletti elvadult sövényt, alacsonyabb, gondozott fajtákra cserélnénk le.


vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György