Közélet, hírek

Márciusi témánk: Régiók: Nyugat-Magyarország

2004.02.29. 23:00

Márciusi témánkkal egy hosszabb sorozatot kívánunk elindítani, amiben Magyarország különbözõ régióit tervezzük bemutatni.

Márciusi témánkkal egy hosszabb sorozatot kívánunk elindítani, amiben Magyarország különbözõ régióit tervezzük bemutatni. A tervezett és megépült projektek mellett elsõsorban az átfogó ill. az egyes települések régión belül elképzelt szerepét, közös és saját fejlesztési elképzeléseit szeretnénk megismerni, mivel ezek közeljövõben várható, vagy néhány esetben már folyamatban levõ átalakulása alapvetõen befolyásolja nem csupán a magyar urbanisztika, de a magyar építészet alapkérdéseinek megfogalmazását – és persze a várható válaszokat is.

Kérdés, hogy folyik-e ma bármilyen nyilvános vita, párbeszéd a régiók szerepével kapcsolatban? Tudatában vannak-e a szakmák, a döntéshozó testületek, a civil szervezetek, hogy milyen változások elõtt állnak, és hogy mekkora a kompetenciájuk és felelõsségük a térségek, ezen keresztül az egész ország jövõjét illetõen?

Az egyetemi oktatásban a térségfejlesztési kérdések, a nagyobb léptékû, komplex folyamatok elemzése és értelmezése alig jelenik meg – vajon mit várhatunk a magyar építészettõl, amikor az épített környezet ilyen problémái a legritkább esetben vetõdnek fel az alkotói és oktatási folyamatokban?

Nyugat-Magyarország esetében különösen aktuális és alapvetõ fontosságú ezen kérdések elõtérbe helyezése, hiszen a csatlakozási folyamatban talán ez lesz a legközelebbrõl érintett régió: a gazdasági és kulturális kapcsolatok kialakítása a szomszédos országok határmenti térségeivel már egy évtizede elindult. A térségben két, építészetoktatással foglalkozó felsõoktatási intézmény is mûködik – szeretnénk megtudni, megjelennek-e ezek a kérdések a képzésben. Kíváncsiak vagyunk Sopron elképzelt szerepére a csatlakozás után újra egyesülõ Burgenland-Alpokalja térségében (hiszen legnagyobb városként nyilvánvalóan kiemelt ambíciókkal kell, hogy rendelkezzen), vagy Gyõr és a nagyobb itteni városok hasonló elképzeléseire a Bécs-Pozsony-Graz háromszögben és környékén.

A régió bemutatásának aktualitását adja az a rendezvénysorozat is, ami a RaumBurgeland és a 3H építésziroda közös munkájának eredményeképpen folyik Gyõrben – újabb lépéseként annak a folyamatnak, ami évekkel ezelõtt indult Burgenlandban: az építészek elunták a térség tisztázatlan szerepében és a koncepciótlan döntések sorában való sodródást, és a legszélesebb nyilvánosság bevonásával vitát kezdeményeztek a régió identitásáról. A munka eredménye több mint látványos. Használjuk ki a lehetõséget, ami már évtizedek óta a kezünkben van.

sz.s.