Nézőpontok/Kritika

Maróti Géza emlékiratai

2002.10.18. 14:01

LAPIS ANGULARIS IV
Források a Magyar Építészeti Múzeum gyûjteményébõl

LAPIS ANGULARIS IV
Források a Magyar Építészeti Múzeum gyûjteményébõl

"Az Iparmûvészeti Múzeumban tervezett Maróti Géza emlékkiállításhoz (Mi vagyunk Atlantisz – Vederemo!) kapcsolódva egy régi adósságát kívánja ezzel a kötettel törleszteni a Magyar Építészeti Múzeum. Az 1990-ben Merényi Ferenctõl a múzeum birtokába jutott Maróti Géza emlékiratok teljes kiadását. Ez volt eddig a legtöbbet kutatott kéziratunk, amelynek csak néhány részlete jelent meg elsõsorban Hadik András jóvoltából.

A részben hiányos kézirat nem egy egységes emlékirat, hanem három – nagyobbrészt kézzel írt – önálló részbõl áll.

[...]

Az emlékiratokban nagyon kevés a konkrét évszám, a mûvészettörténet írás számára közvetlenül használható adat. Az elsõ két rész a nagy mûvet a Mi vagyunk Atlantisz-t elõkészítõ kultúrfilozófiai, életbölcseleti elmélkedés egyfajta elõkészítése a saját életpálya kapcsán. A harmadik rész az Atlantisz könyv és a Lendvay utcai mûterembõl történt kiköltöztetése utáni utolsó néhány év megaláztatásait foglalja össze az új világháború és a zsidótörvények perspektívátlanságából. Nem feladatunk az eszmetörténeti-kultúrhistóriai háttér felvázolása, egyes elemeire vonatkozólag a kiállítási katalógus jegyzékei és tanulmányai adnak támpontokat.

[...]

Természetesen az igazságkeresõ forrás verifikált elemei idõrõl-idõre újabb öszefüggésrendszerekbe kerülhetnek és át is értékelõdnek.

Miként Maróti élete alkonyán egy újabb világégés kezdetétõl elborzadva mindenekelõtt a humanitás, a mûvészi teremtõ igazság, a gondolat szabadsága mellett tesz hitet írásaiban.”

részletek Fehérvári Zoltán – Prakfalvi Endre elõszavából

A Magyar Építészeti Múzeum forráskiadványa
Sorozat szerkesztõk: Hajdú Virág – Prakfalvi Endre
A szöveget gondozták és szerkesztették: Fehérvári Zoltán - Prakfalvi Endre
Fotó: Barka Gábor