Közélet, hírek

Második menet – ismét tervtanács előtt a Zuglói Városközpont terve

2007.11.16. 11:55

Jelentős változások történtek az ún. Zuglói Városközpont terveiben. Az építészek láthatóan mindent elkövettek, hogy az első tervtanácsi vitán elhangzott javaslatokat, a főváros és a kerület igényeit, illetve a befektető szándékait összehangolják. A tervek második tervtanácsi vitáján a zsűri tagjai szinte kivétel nélkül támogatták az új megoldásokat, bár számos ponton további módosításokat javasoltak.

Jelentős változások történtek az ún. zuglói városközpont építészeti terveiben. A Bánáti és Hartvig Építésziroda valamint a Mofo Architects közös munkáját a július 11-i összevont fővárosi és kerületi tervtanács gyakorlatilag teljes egészében elutasította. A szakmai grémium döntését azzal indokolta, hogy olyan szigetszerűen elzárkózó épületegyüttes koncepcióját mutatta, amely az önkormányzat által kiírt ötletpályázat eredményét figyelmen kívül hagyta – zárt, túlzottan nagy tömegei lehetetlenné teszik a valódi városi közterek kialakulását.

 

 

A tervezők láthatóan mindent elkövettek, hogy a tervtanácsi javaslatokat, a főváros és a kerület igényeit, illetve a befektető – a lengyel Echo Investment – szándékait összehangolják. A tervek második, november 7-i tervtanácsi vitáján a zsűri tagjai szinte kivétel nélkül támogatták az új megoldásokat, bár számos ponton további módosításokat javasoltak.

 

 

Hartvig Lajos a tervek ismertetése során elmondta, hogy fő céljuk egyfelől az épületegyüttes fellazítása, megnyitása, a tömegek tagolása, a léptékek összehangolása volt. Másfelől a telepítést úgy változtatták meg, hogy a komplexum egésze és egyes elemei egyaránt szorosabb kapcsolatban legyenek a város környező részeivel, tereivel, közlekedési csomópontjaival. Ennek érdekében az együttest egy határozottan meghúzott tengelyre fűzték fel, mely a Bosnyák téri templom déli oldalán (a templom és a piac közötti téren) indul, elhalad a majdani metrólejáró tere mellett, s befut a kereskedelmi központ üvegtetős passzázsába.

 

 

Az axis az épületből kilépve a Városháza előtti térre, onnan pedig a három irodaházat átölelő parkba vezetne. A gyalogosok itt jutnak ki a Rákospatak utcába, illetve a szomszédos sportközponthoz. Hartvig hangsúlyozta, hogy az új diszpozícióval megkísérelték szétválasztani és önálló, pavilonszerű egységekbe foglalni az egyes funkciókat. Így kisebb tömegek additív rendszerét alakították ki. Ekképp az együttes városiasabb karakterű lett, s jobban igazodik a szomszédos területeken található épületek és terek léptékéhez.

A bevásárlóközpont kelet-nyugati passzázsának déli oldalához további átjárók kapcsolódnának, melyek széles, több szint magas tereikkel közösségi funkciókat is szolgálhatnak majd. A passzázsok mentén üzletek, a második szinten szórakoztató létesítmények (mozi, éttermek) helyezkednének el, az épület hátsó (keleti) traktusa parkolóházként működik majd. A felszín alatti szinteken részben üzletek, részben parkolók lesznek.

 

 

A városháza – a terv korábbi változatával ellentétben – teljesen különálló épület lenne, homlokzatai egyfajta kapumotívumot alkotnának. A tervezők ezzel a formai fogással kívánták reprezentatívvá tenni az épületet, miközben a hatalmi szimbólumoktól távol tartották magukat. A bevásárlóközpont főhomlokzatát teljes magasságú pillérsor hangsúlyozza, mögötte üvegfallal. Az épület homlokzatait fémszerkezetre hálóval rögzített földből álló, növényekkel beültetett panelek élénkítenék.

 

 

A piac jövőjével kapcsolatban heves viták folytak az utóbbi hónapokban – úgy tűnik, ezen a téren is komoly előrelépés történt. A jelenlegi tervek szerint a piac új épülete nem mai helyén, hanem a Nagy Lajos király útjától kissé távolabb, a bevásárlóközponthoz közelebb létesülne. Ez azonban egyelőre egyeztetés tárgya: a Főváros, a Csapi (a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága) és a beruházó még nem jutott közös nevezőre (a két utóbbi ugyanis üzleti tekintetben ellenérdekelt).

Wéber József opponens kiemelte, hogy az együttes főtengelye mentén sok építészeti „esemény” történik, ezért ez a sokszínű térsor élénk városképi jelleget kapott. A keresztirányú átjárások azonban nem egyenrangúak a hossztengellyel: véleménye szerint ezeket erősíteni kell. Úgy látja, hogy az építészek a korábbi vitán elhangzott javaslatok nagy részét figyelembe vették, s a terv összességében igen jó irányban változott. Ugyanakkor a városháza lehetne hangsúlyosabb, jelenlegi elhelyezése révén, a komplexum hátsó részén, a három irodaház között kissé elsikkad.

 

 

Beleznay Éva szerint a tervben végre megjelentek az ötletpályázat eredményének fő elemei (hosszanti gyalogostengely, egységekre tagolt diszpozíció, közterek változatossága, hangsúlyos központi terek, landscape-szerű összkép). Azonban a közterek rendszerét még kidolgozatlannak tartja, különösen a városháza terét érzi esetlegesnek.


A zsűritagok egy része a bevásárlóközpont gazdasági bejáratai, illetve a parkolóház autóbehajtói előtt, a Bosnyák utcai oldalon kialakított szervízutak rendszerét kifejezetten jó megoldásnak tartotta, míg mások szerint kissé zavarosnak tűnik, s nincs kellő tekintettel a környező lakóházakra.
A tervtanács egyhangúlag elfogadásra javasolta a tervet. Egyidejűleg ajánlotta a vitán elhangzott felvetések átgondolását.

szöveg és fotók: HP
képek: Bánáti és Hartvig Építésziroda