Épületek/Középület

Megőrzött tárgyszerűség - az Expo Congress Hotel új ruhája

2011.03.07. 14:32

Egy időtállónak bizonyult építészeti koncepció megőrzése, továbbvitele nem kis feladat - főként, ha közben korszerűsíteni és bővíteni is kell a házat. Ez történt az EXPO Congress Hotellel is, amely Rosta S. Csaba, Molnár Boglárka és ifj. Horváth Ákos tervei alapján született újjá - kívül-belül.

Prológ
Budapest X. kerületében, Kőbányán, a Budapesti Nemzetközi Vásárváros területén az 1970-es évektől folyamatosan épültek a kiállítási csarnokok, majd több ütemben bővítették, modernizálták a Vásárvárost. Az egyre bővülő kiállítási programkínálat az infrastruktúra fejlesztését is szükségessé tette mind a fedett, mind a szabadtéri kiállítási területeken. A kiállítások felépítésekor, a vásárok ideje alatt és a lebontáskor jelentős számú külföldi és vidéki vendég érkezik a Vásárvárosba, ezért már az 1970-es években felvetődött egy, a Vásárváros kiszolgálására tervezett hotel megépítésének igénye.

 

 

 

Eredetileg a Középülettervező Vállalat (KÖZTI) tervezte meg 1978-1982 között a görög kereszt alaprajzú, 11 szintes épületet, szintenként 4 x 4 szobával, földszintjén étteremmel és recepcióval. A funkcionális építészeti kialakítás logikus rendet jelölt ki, minden égtáj felé jól benapozott szobákat terveztek néhai Horváth Ákos építész és munkatársai. Munkájukat nagyban inspirálta az akkorra sematikussá vált és kifáradt modern irányzatot felülíró high-tech bravúros, a kor szellemét tükröző építészeti áramlata, többek között a londoni Lloyd’s biztosító elegáns toronyépülete. A kommunizmus és a népgazdaság által meghatározott szűk keretek közt a 45 m magas, keskeny, magasba törő, toronyszerű épület és a szinteket elfedő Győr típusú, egységes négyzethálós függönyfal, a külső homlokzatra kivezetett tartószerkezet acélcső oszloppárja, a belső, henger alakú közlekedő mag, a tárgyszerű megjelenés mind építészeti, mind kivitelezési szempontból kiemelkedő teljesítmény volt. Az EXPO HOTEL a maga idejében az európai építészeti áramlatokat pár évvel követő alkotás volt. Szerencsés egybeesés, hogy a HUNGEXPO területének tüzivíz-ellátása miatt a legfelső szinten egy víztorony került elhelyezésre, így a Budapest területén más helyütt nem jellemző magasság elfogadtatása kevesebb küzdelem árán, kisebb ellenállással valósulhatott meg.

 

 

Természetesen a szellemi elfojtás és a korra jellemző kivitelezői felkészültség és a rendelkezésre álló anyagok sajátos kelet-európai high-tech jelleget, amolyan low-tech megjelenést kölcsönöztek az épületnek - nem sokkal már az átadását követően is. Az idők során a külső homlokzat, a nyílászárók műszaki és erkölcsi avulása miatt egyre kevéssé töltötte be eredeti elegáns business hotel szerepét. A külső homlokzat tisztítására szerkesztett, síneken guruló daru rozsdásan várta sorsának alakulását - a tapasztalatok szerint soha nem használták -, az üvegek talán 30 éve nem voltak megtisztítva. Ellenben az óriás acélszerelvények az egész lapostetős szintet elfoglalták, pedig onnan kiváló kilátás nyílik a városra. A közösségi területek szűkösnek bizonyultak, a belső recepciót és éttermi teret függönyökkel zárták el a külső rendezetlen környezettől. A szobákban a páralecsapódás és a forgó ablakokon bejutó csapadék miatt hatalmas beázásfoltok rajzolódtak ki. A pontatlanul záródó ablakok biztonsági szempontból riasztóan nagy méretűek voltak. Mivel az épület egy Budapestet átszelő szélcsatornában helyezkedik el, gyakran előfordult, hogy a hotelszobákban Jancsó Miklós híres filmjének címe juthatott a vendégek eszébe: Talpunk alatt fütyül a szél. Ebből következően a gépészeti rendszer működésképtelené vált, nyáron meleg volt, télen hideg.

 

 

 

Reinkarnáció
A rendszerváltozás után azonban felértékelődött az irodának, képviseleti helynek is megfelelő nagyságú szobák sora a jó parkolási lehetőségekkel, közel a Vásárváros területéhez, így sok cég kötötte itt induló üzleteit magyar partnereivel. A helyzeti előnyök, az erősödő igény és az épület műszaki állapota között feszülő szakadék egyre mélyült, különösen azután, hogy a HUNGEXPO területén jelentős fejlesztés indult el. Ekkor döntött úgy a tulajdonos, hogy értékesíti az épületet a MELLOW MOOD Group Kft. számára. Az új tulajdonos ingatlanfejlesztéseinek fő stratégiája régi, működő szállodák megvásárlása, korszerűsítése, rehabilitálása és működtetése. Az EXPO HOTEL egy a már ismert szállodalánc hazai és külföldi kínálatai között. A sorban Fashion Hotelek épültek át, többek között az ÁTRIUM, BUDA CASTLE, a Congress Hotelek között megtalálható az EURÓPA, de kivitelezés alatt van a Klotild Palotában kialakított LUXURY, valamint a Bécsben 2010-ben nyíló COSMO jellemzi a beruházó tevékenységét.

 

 

 

Rehabilitáció
A MELLOW MOOD Group Kft. koncepciója szerint a megújuló EXPO Hotel teljes rehabilitációja vált szükségessé, ezért építészeti ötletpályázatot hirdetett. A tervezők helyszíni bejárások során felmérték az épületet, részleges bontások segítségével rekonstruálták az eltakart tartószerkezeti rendszert. A külső térelhatároló függönyfal szerkezetében, mint karosszériában található rétegeket is megvizsgálták a hőtechnikai diagnózis elkészítése érdekében.

Intermezzo
Az épület eredeti tervei nem álltak rendelkezésre, a tervező elhunyt, a jogutód cég képviselője hónapokig elzárkózott az együttműködéstől, a terveket azonban - dokumentációs központjuk munkatársa elmondása szerint - még 1985-ben megsemmisítették. Felkérést kaptunk, hogy a korábbi pályázat nyerteseként folytassuk a tervezést, így kapcsolatba léptünk ifj. Horváth Ákos építésszel, az eredeti tervező örökösével, akivel az engedélyezési tervektől a kiviteli csomópontokig együttműködtünk, így a szerzői jogok tekintetében tiszta lappal indulhattunk. A vita nem zárult le, a beruházó azonban így is hónapos késedelembe esett, sőt a teljes épület felmérését is el kellett rendelnie, amely további kiadást jelentett és jelentős határidő-csúszást eredményezett. Az épület átépítése jogerős bontási, építési, valamint módosított építési engedélyek birtokában zajlott. Több tervtanácson vettünk részt sikeresen.

 

 

 

Koncepció
Nyertes ötletpályázatunk egy radikális megújítást javasolt, az átépítést a megújuló energiákra, és az abból következő esztétikai megjelenésre alapoztuk úgy, hogy az eredeti épület vasbeton és acél tartószerkezeti rendszerét és a függönyfalait is tiszteletben tartottuk. A megmaradó épületet műszaki adottságként kezeltük. A megbízó határozott elképzelése az volt, hogy egy attraktív, elegáns külső mögött fogalmazzák újra az építészek-belsőépítészek a tereket. A külső, reprezentatív megjelenés mellett azonban a fő hangsúly a 160 szoba korszerű, barátságos miliőt sugárzó átépítésén volt, amely ellenpontozza a Vásárvárosra jellemző szigorú környezetet.

Eredeti elgondolásunk az volt, hogy általános szinten tiszteletben tartjuk a kereszt alaprajz adta lehetőségeket, a szobák kiosztását és a közlekedési rendszert. A külső határoló üvegfalak megtartásával egy átszellőztetett légteret hozunk létre, és a homlokzattól eltartva egy kb. 60 cm sávban egy másodlagos üvegharangot, egy klímahomlokzatot hozunk létre, és ebbe az átmeneti térbe a kültérben álló acéloszlopokat is belefoglaljuk. Az északi oldalra a felmelegített levegőt átvezetjük délről télen és fordított irányban nyáron. Így az épület hőtehetetlensége és hőszigetelése jelentősen javulna. A hőszivattyús energiaellátáshoz szükséges számítások miatt próbafúrásokat is végeztünk.

A földszinten azonban minden korábbi funkciót át kellett értékelni, hiszen a főbejárat nem volt egyértelműen kijelölve, a recepció, az előtér és az étterem olyan szűkös és bezárt volt, hogy annak elegáns használatát más módon kellett megteremteni. Első javaslatunk az volt, hogy a be nem épített négyzetekben a főbejárat melletti két oldalon kétszintes, egybenyitott légtérben fogalmazzuk meg az összes funkciót, mintegy növényházban az előcsarnokot, éttermet, kávéházat, a másik oldalon a galériázott wellness és fitness központot. A leginkább attraktív javaslatot a legfelső szintre tettük, a meglévő tüzivíz-tartály köré forgó éttermet és konyhát, valamint a hozzá tartozó kilátóteraszt terveztünk. Előzetes kalkuláció szerint azonban a szerkezet megépítése és az általa elért fenntarthatóság nem állt helyes arányban egymással.

 

 

 

Stációk
A tárgyalások nyomán redukáltuk a beavatkozás mértékét, a földszinti tereket csak kis mértékben bővítettük, a kiszolgáló funkciókat a földalatti bővítménybe helyeztük. Ezáltal lehetővé vált a függönyfal bővítéseként alul megjelenő, eredetileg 45º-ban kiszélesedő szoknya elbontása és az általa nyert területnek megfelelő mértékben a földszinti előterek bővítése. A környezettel, a Hungexpo terület főbejáratával való intenzív kapcsolatot körben végigvezetett üvegfallal biztosítottuk, a terasz felé harmonika-szerűen felnyitható nyílászárókkal. A bővítmény tetejére az első szinten elhelyezett előadótermek, irodák dohányzóerkélyeit helyeztük el, valamint taposóüveg felülvilágító sávokkal biztosítottuk az étterem és a recepció tér intenzív nappali bevilágítását. A főbejárat kijelölésére egy vasbeton kapuzatot javasoltunk, amely a külső fém oszlopokkal és az előtetővel szoborszerű kompozíciót alkot, a tárgyszerű megjelenésű toronyépület előtt.

A síneken gördülő takarítóhidat tartó darupálya acélszerkezetei helyett egy újabb szintet terveztünk a hiányzó sky-bar, előadó-, és tárgyalóterem, valamint a mini wellness-fitness központ számára. Bizonyos nézőpontokból kiváló látvány tárul fel, a budai hegyeket és a Kincsem Park zöldjét figyelhetjük meg majdnem 50 méter magasságból. Különösen az esti kivilágításban lenyűgöző Budapest látványa madárperspektívából. Ehhez a szabadon álló acéloszlopok toldása, magasítása vált szükségessé. Mivel a tüzivíz-torony sorsa még nem rendezett, a felső szintre való feljutás lehetőségét megtartva egy - a legszebb látvány irányába tájolt - nagyméretű, konzolos kiülésű fém pergolapárt terveztünk, amely később a víztartály helyén kialakuló táncterem szabadtéri teraszaként, 50 méteres magasságban lebegő szabadtéri táncparkettként használható, amely valóban egyedi szolgáltatást kínál majd az itt megszállóknak. A vendégek jelentős része ma is elsősorban busszal, taxival, vagy saját autóval érkezik, de a távlati tervekben szerepel az Expo tér teljes területe alatt elhelyezett mélygarázs koncepciója.

A terv alappillérét jelentő külső homlokzati rendszer statikai, épületgépészeti és építészeti megoldásai révén a meglévő szerkezetre támaszkodó, de attól független másodlagos rendszert kellett kidolgozni. Az üvegtáblák rögzítésének megtervezése, a csomópontok méretezése után a meglévő függönyfal raszter-rendszerének és az új üvegtáblák méreteinek összehangolása jelentette a legnagyobb kihívást a mérnökök és a gyártó cégek részére. Természetesen törekedtünk arra, hogy a rendelkezésre álló nyílászárók helyén adjuk meg a szobák ablakait, ne kelljen a régi rendszert módosítani, kiváltani. Mindezek után nyújtottuk be terveinket engedélyezésre, és készítettük a tenderterveket. Terveink alapján jelölte ki a beruházó a közreműködő belsőépítészeket. A koncepcióterveket Ring Miklós belsőépítész készítette, az AMA Creation Kft. jegyzi a végleges belsőépítészeti kialakítást. (Az Expo Hotel szobáival Elnyerték az "Év szállodaszobája" díjat - a szerk.)

 

 

 

Krízis
A tendereztetés során az elvárt költségvetési keret további szigorítása vált szükségessé, mivel a gazdasági válság hatásai már érezhetőek voltak. A külső homlokzat áttervezésével, a gépészeti rendszer hagyományossá tételével és az extra megoldások átütemezésével válaszoltunk a beruházói igényre. Így nemcsak a pontmegfogásos üvegtábla rendszer, az üvegfalba integrált vákuumcsöves kollektorok és led-világítás tűnt el, de a recepció előtti medence helyén is csak zöld füvet láthatunk ma. Alternatív épületgépészeti rendszerünk helyett a Hungexpo területéről jövő távfűtést részesítettük előnyben. A legszembetűnőbb változást azonban a homlokzaton szenvedte el a terv. Szükség volt mindenképpen a hőszigetelési és páraelvezetési rendszer korszerűsítésére, a nyílászárók cseréjére, de nem számíthattunk az intelligens, integrált gépészeti rendszerek beépítésére.

Kompromisszumok
Több alternatív javaslat megvizsgálása után a KINGSPAN KS1000FH szendvicspanel rendszerek mellett döntöttünk. Legnagyobb kihívást a raszterek eltolódása jelentette, hiszen az eredeti épület 1800/1800-as modulra épült, a kiválasztott gyártmány pedig 1000 mm széles és 3600/7200 mm hosszú. Hosszanti vágás esetén a rejtett csavarozás és a szálas hőszigetelést védő profilozás nem kivitelezhető, így a külső és a belső raszterek összehangolása mindenképpen szükséges volt. Másik dilemmánkat az okozta, hogy a jellemzően vízszintesen használt, ipari esztétikát tükröző paneleket függőlegesen szerettük volna használni három ezüst színű árnyalatból kialakított absztrakt festményként, vagy grafikaként.

A váltakozó színeket tartalmazó kiosztást előzetesen 7200 mm méretű panelekből készítettük el, eltolt panelcsatlakozással. A helyszíni elhelyezhetőség, az egyes panelek súlya miatt 3600 mm-es panelekre kellett váltanunk, ezáltal a vágott felületek száma megduplázódott ugyan, de az elhelyezésnél 3 ember az állványról el tudta helyezni a panelt, míg társuk csavarozta azt. A  csatlakozásoknál egyedi csomópontokat és lemezelést kellett tervezni, amelyek elhelyezhetőségét 1:1 méretű karton-makettekkel tanulmányoztunk. A gyártó és a kivitelező szakcégek szakembereivel történt hosszas egyeztetések nyomán a hálós elhelyezés mellett döntöttünk, redukálva ezáltal a víz bejutásának lehetőségét. A toldásoknál bejutó víz nemcsak a panelekben lévő hőszigetelést tenné tönkre, de ellenőrizhetetlen kárt okozna a két szerkezet között. Nagy kihívást jelentett a meglévő acéloszlopok hőhídmentes csatlakozásainak kialakítása. A raszterek eltéréséből adódó egyedi sarki és kezdő profilok helyett a sarkon átforduló gyártmány hőszigetelő paneleket alkalmaztuk és ragaszkodtunk a rejtett csavarozáshoz. Félő volt, hogy a külső panelen átmenően rögzített csavarok az acél fegyverzetet roncsolják, megzúzzák a lemezt és a lemezek horpadása miatt a síknak képzelt felület nagyon pontatlan lehet, elfogadhatatlanul egyenetlen felülettel. Szerencsére a műszaki előkészítés, a csomóponti méretezés és a gondos helyszíni tárolás, elhelyezés miatt a nagy összefüggő felületek valóban síkokként jelennek meg, a sarkok záródásai precízek, pedig a nagy szél miatt a munkavégzés körülményei nem voltak optimálisak.

 

 

 

Textúrák
A helyszíni szerelés során a táblák kiosztása az építész szabásminta-terv alapján készült, így a látványterveknek megfelelő esztétikai megjelenés még ebben a hatalmas léptékben is azonos lett. Különösen nehéz feladat volt a panelek síkjára kihozott új, az eredetihez képest kisebb méretűvé vált nyílászárók integrálása és a régi kontúrtól jóval kijjebb eső síkon való rögzítése. Tanulságos volt az építészek-szakcégek- kivitelező cégek intenzív együttműködése, amely nemcsak a megfelelő műszaki megoldások mátrixának megfejtését, de az elvárt költségvetés sorait is megoldó képlet meghatározását is jelentette.  

Az eredeti high-tech toronyház szinteket tagadó, léptéktelenséget sugalló külső membrán-szerű megjelenésére rímelő új bőrt tehát a régi négyzethálós, alumínium-üveg raszterű függönyfalból származtatjuk, de egy optikailag függőleges sodrású, random kiosztású rendszerrel az égbetörő, szabadon álló toronyháznak egy felhőkarcoló illúzióját kölcsönözzük. Furcsa egybeesés, hogy a fémes megjelenés talán jobban illik a Vásárváros fémburkolatú kiállítási pavilonjaihoz, amely az eredetileg ipari jellegű anyagnak egy másfajta, emelkedettebb felhasználást ad. Az eredeti koncepció tehát nem sérült, a szabadon álló toronyépület jelleg egy új vertikális dimenzióval gazdagodott, a sodró perspektívák ma az épület közvetlen környezetében ragadják magával a szemet, de reméljük, hogy a felső üveg-táncparkettről hamarosan lefelé tekintve páratlan építészeti hatást érhetünk el, a medence megépülte után pedig a toronyépület reflexiója még több illúziót kelt. Különösen izgalmas az épület külső-belső reinkarnációja, a külső szigorúan játékos, fémes megjelenését ellenpontozó fegyelmezett, de a közösségi tereket barátságos, elegáns tónussal átfestő belsőépítészet. A szobák és a folyosók barátságos, praktikus megfogalmazása áll talán a legnagyobb távolságra a külső építészeti fém csíkos membrántól - a zaklatott vásárvárosi élet, a villódzó fényekkel operáló vizuális káosz helyett a szobák csendje és visszafogott melegsége jelent felüdülést és hátteret.

Testamentum
A jelenkori építészeti reinkarnáció az apa gondolatait posztumusz módon továbbvezető fiatal szemléletű, a XXI. század első éveinek megfelelően optimista és pesszimista építészeti átértékelés ötvözete. A korábban tervezett intelligens üvegbúra helyett a tervezők megalkudtak egy minimalista képzőművészeti homlokzati ábrákkal a mában, azonban a jövőben elhelyezhető kiegészítésekkel - a sci-fi világát idéző üvegterasszal, a medencével és a víztorony-táncteremmel - kiteljesedő alkotásról még nem mondtak le. A generációk közötti együttműködés, a szakcégek összefogása és a kivitelező felkészültsége révén határidőre és költségkereten belül létrejött EXPO CONGRESS HOTEL a 2009-es év jellemző lenyomata a budapesti városképben. Az átalakítás révén az eredeti koncepció megőrzése mellett sikerült   egy korszerű házat létrehozni, a meglévő adottságok kiaknázásával. A teljesen megújult épület jelenleg kissé idegenül áll a rendezetlen, alulhasznosított környezetben, de a távlatban megszüntetendő felszíni parkolás után a téren nívós köztéri-kertépítészeti megoldás születhetne, amely a tágabb környezet átalakulását is generálná.

Rosta S. Csaba


Expo Congress Hotel felújítása, átalakítása, bővítése

vezető tervező: Rosta S. Csaba
épület eredeti tervezője: Horváth Ákos
társtervező: ifj. Horváth Ákos
építész munkatárs: Molnár Boglárka
belsőépítészet: AMA Creation Kft.
belsőépítészeti koncepciótervek: Ring Miklós r m i design

tervezés éve: 2007-2009
kivitelezés éve: 2008-2010
bruttó szintterület: 8845 m2
építtető: MELLOW MOOD Group
generálkivitelező: West Hungária Bau