Közélet, hírek

Megújult a dégi kastélypark

2015.11.02. 11:00

Több mint 70 éve nem zajlott olyan volumenű kerthelyreállítás, mint ami Dégen fejeződött be idén: a 300 hektár kiterjedésű történeti kastélyparkot 2015 októberében vehetik ismét birtokukba a látogatók. 

A projektgazda Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ és konzorciumi partnere, a VADEX Mezőföldi Zrt. egy évvel ezelőtt kezdett bele a munkába. 

Az egy éve zajló, 2015 októberében befejeződött munkák hazánk II. világháború óta megvalósult legnagyobb volumenű kerthelyreállítását jelentik, aminek eredményeként az eredeti, XIX. századi formájában újult meg Közép-Európa egyik legnagyobb angolkertjének jelentős területe a Fejér megyei Dég klasszicista kastélya körül.

Az eredetileg csaknem 300 hektáros parkot a Mezőföld síkságán, három patak találkozásánál hozták létre 1813 és 1820 között Festetics Antal megbízásából. A park tervezőjéről nem került elő adat, de a kor legjelentősebb magyar építésze, a klasszicista kastély alkotójának, Pollack Mihály szerepe ekként is felmerül.

Az építéskor a faluba vezető országutat kiegyenesítették, így a kastély impozáns bejárati homlokzata már 14 km-ről látható volt. Az épületből és a park különböző pontjairól feltáruló panorámát gondosan megtervezték: a tágas tisztások és hosszú nyiladékok a park és a település távolabbi nevezetes épületeire vezetik a tekintetet: a kastéllyal szemközti szigetre, a falu katolikus és református templomára, valamint a park távoli pontjaira. Emellett különleges fák is növelték a változatosságot. A park falu felőli szélén terült el a nagy konyhakert, amelyben klasszicista narancsház és tizenkét dézsmapince kapott helyet. A Festetics-család tagjai a park legtávolabbi sarkában, egy kisebb tó szigeteként emelt sírdombon temetkeztek. A család későbbi generációi is tovább gazdagították a parkot építményekkel (Hollandi-ház, Antik forrás stb.) és sportpályákkal (teniszpálya, futballpálya).


A tórendszer és környezetének rekonstrukciójára eddig három pályázat született: a 250 millió forintos I. ütem kivitelezése 2014 júliusában zárult sikeresen, az összesen mintegy 540 millió forint támogatási összegből megvalósuló II. és III. ütem munkálatai pedig 2014 őszén indulhattak meg.
A három projekt együttes célja a park kiterjedt vízrendszerének történetileg hiteles helyreállítása volt. Az összesen csaknem két kilométer hosszú tórendszerből kikotorták az elmúlt évszázad folyamán felhalmozódott hatalmas mennyiségű, 127.000 köbméternyi iszapot, rekonstruálták a partvonalat, és rendezték az áradásokat meggátoló csatornarendszert. Ezzel nemcsak a vízi ökoszisztéma egyensúlya áll helyre, hanem lényegesen csökken az árvízveszély is, amely eddig jelentős károkat okozott. Az egyik legfontosabb cél a kastélypark egyedülállóan látványos térszerkezetének helyreállításához kapcsolódik, bár ez – tekintettel a park kivételesen nagy méretére – további ütemek alkalmával valósulhat meg a maga teljességében.

A projektek részeként megújultak az érintett vízfelületek partjának és a domboldalak gyepfelületei, valamint a Szerpentin-tó északnyugati oldalán a Festetics-sírdombig vezető sétaút is. A megvalósult helyreállítás magában foglalta a Szerpentin-tórendszer, a sírdomb körüli tó és a déli árapasztó-csatorna kikotrását, valamint a tavakon és a csatornákon átvezető gyalogoshidak rekonstrukcióját is. Az egyedülálló tórendszer partvonalait alapos történeti kutatás alapján, műemlékileg hiteles módon rekonstruálták. A közelmúltig elbozótosodott növénysávban álló, rendkívül értékes történeti fák (pl. rekordméretű virginiai borókák, szomorú kőrisek, kocsányos tölgyek) megőrzése, ápolása szintén fontos cél volt.

A projektek szemléletformáló eszközökkel igyekeznek hozzájárulni a kulturális és természeti értékek megőrzéséhez. A látogatók számára tájékoztató és növényismertető jeltáblák, kiadványok készültek, valamint a kastélyban található kiállítás is kibővült ismeretterjesztő film vetítésével, illetve a kastélyegyüttest és a parkot minden korosztály számára játékos formában megismertető interaktív makettekkell.forrás: sajtóközlemény