Épülettervek

Megújult a Károlyi-kastély park

2015.11.26. 12:43

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. és a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ az Európai Unió támogatásával, nagyszabású projekt keretein belül újította meg a füzérradványi Károlyi-kastély parkját, így az arborétum a Zempléni térség legújabb botanikai látnivalója lett. A teljeskörű térszerkezeti és vízrendszeri megújításnak köszönhetően a park ismét eredeti állapotában látogatható.

A Zempléni-hegységgel átölelt füzérradványi Károlyi-kastélypark hazánk egyik legnagyobb kiterjedésű és különleges klímájú angolkertje. Az országos természetvédelmi oltalom alatt álló park őshonos és telepített fajoknak egyaránt otthont nyújt. A kastélyt övező közel 100 hektár nagyságú arborétum egyértelműen részét képezi nem csak a térség, de Magyarország természeti kincseinek is.

A rekonstrukció „A füzérradványi Károlyi-kastély park térszerkezetének és vízrendszerének rekonstrukciója” címmel, az Európai Unió támogatásával valósult meg. A kétfordulós projekt célja a kastélypark fénykorabeli állapotának helyreállítása volt, mely a grófi Károlyi család több száz éves birtoklásán belül az 1800-as évek közepétől a II. világháborúig terjedt. A pályázat kidolgozása a kerttörténeti tudományos dokumentáción alapult, mely biztosította a korhű rekonstruálást. 


Az első fordulóban valósult meg a kastélypark geodéziai felmérése, és a teljes növényállomány kataszterének elkészítése, vakamint sor került a megelőző régészeti kutatásra.

A dendrológiai kert hajdanán úgy készült, hogy a kastély szomszédságában lévő erdőbe tisztásokat vágtak. A kastélyt, vagy csak tornyát látványban felbukkanni engedő nyiladékokat képezve kialakítottak egy gyepes tisztásrendszert, melynek térfalait különleges fa- és cserjefajtákkal „bélelték ki”. A fák alakja, lombszíne, virágzásuknak és színüknek időbeli játéka adja a gyűjteményes kert hihetetlenül szép látványsorozatát.A projekt megvalósítása

A projekt fizikai megvalósításában az ÉSZAKERDŐ Zrt. jelentős saját teljesítésű munkavégzést vállalt. A beruházás során megtörtént a park lőszermentesítése, mely kiemelten érintette a Nagy halastó és a Kis halastó mederkotrási területét, valamint a sétányok nyomvonalát. 

A vadkárok visszaszorítása és a megfelelő vagyonvédelem érdekében a projekt keretében megvalósult a teljes történeti park körbekerítése. Emellett felújították a kastélypark déli főkapuját is.

A korabeli kastélyparkban nyiladékok, ún. látványtengelyek futottak minden irányba, melyek fókuszában általában a kastély állt. A beruházás során - a saját teljesítésű munkarészben - kibontották a beerdősült, bozóttal benőtt tisztásokat és nyiladékokat, így a park térszerkezeti struktúrája visszanyerte eredetileg megtervezett formáját.


A kastélypark legszebb eleme az épület közelében helyet foglaló, geometrikus formákkal kialakított Franciakert. A projekt keretében teljes körű felújításon esett át, így újra ültetteka buxusokat, és tiszafákat, de a gyep felülete és a lépcsője is megújulhatott.

A beruházás során felújították és újból kialakították a parkot átszövő kiterjedt sétányhálózatot. Ezzel nyert a park térszerkezete komplex értelmet, hiszen a látványtengelyek vizuális élménye séta közben tárul a látogatók szeme elé.

A történeti kastélypark két kiemelt hídja, és 4 db kisebb fa hídja is teljes körűen megújult.
Nem csak a vízépítészeti feladatok, hanem a projekt teljes megvalósításának legnagyobb és leglátványosabb önálló eleme volt a Nagy halastó újbóli kialakítása. Az évtizedek alatt feltöltődött és beerdősült tó a felújítás megkezdése előtt már csak az archív képek tanúsága szerint létezett. Az egykori dísztó kikotrásával a kastélypark visszakapta nyílt víztükrét, egyúttal visszanyerte méltó nívóját is.

A park vízrendszerének helyreállításának másik igen lényeges eleme a Kis halastó újbóli kialakítása volt. Az 1930-as évek végén a Kis halastó helyén – haladva a korral, és a kastélyszálló koncepciójához igazodva – strandmedencét alakítottak ki. A medence – bár a vendégek körében népszerű volt – tájidegen látványeleme volt a parknak, így a rekonstrukció az eredeti és természetes Kis halastavat hozta vissza. A nagyszabású, teljes parkot átfogó vízrendszer komplex rekonstrukciója magában foglalta a zsiliprendszer, a vízkormányzási művek és a támfalak felújítását, a csatornák kotrását, és a források revitalizációját is.


A pályázat lehetővé tette a történeti kastélypark szinte teljes egészének rekonstrukcióját és vizes élőhelyeinek helyreállítását, melyhez kiindulási alapot a kastélypark fénykorabeli állapota szolgáltatott.

A kert teljes körű térszerkezeti és vízrendszeri megújításával a füzérradványi Károlyi-kastély parkja eredeti szépségében és pompájában mutathatja meg magát az ide látgatók számára, akiket gondozott zöldterületek, nyílt víztükrök és nagyszerű tájképi látványok fogadnak.
Északerdő Zrt.