Közélet, hírek

MÉSZ közlemény a Malom Center ügye kapcsán

2005.06.22. 08:09

Valljuk, hogy a több etika több esztétikai és építészeti értéket és humánusabb emberi környezetet teremt! A Magyar Építőművészek Szövetségének sajtóközleménye

A Kecskemét központjában felépült új bevásárló centrummal kapcsolatban több szakmai és civil szervezet éles kritikát fogalmazott meg a beruházás engedélyeztetése és a város jellegzetes struktúrájától idegen agresszív beépítés miatt. A többszöri lakossági tiltakozás semmibevétele után a helyi civil szervezetek az állampolgári jogok országos biztosához fordultak segítségért.

Lenkovics Barnabás ombudsman részletes jelentésében a kecskeméti Malom Center ürügyén fejtette ki álláspontját az ilyen jellegű beruházások jogi körülményeiről, az építészet és az állampolgári jogok szoros kapcsolatáról. A Magyar Építőművészek Szövetségének elnöksége üdvözli és támogatja az állampolgári jogok országos biztosának e tárgyban írt jelentését. A szövetség tagjai kiemelten érdekeltek abban, hogy a kecskeméti beruházáshoz hasonló építkezéseknél is, tisztázott jogi körülmények között, az érintett állampolgárok teljes körű tájékoztatása mellett végezhessék alkotó munkájukat.
Az elkészült ombudsmani jelentés alapján a Magyar Építőművészek Szövetsége szeptemberben konzultációt kezdeményez építészetünk társadalmi hatásáról, elfogadtatásának lehetséges módjairól.

Valljuk, hogy a több etika több esztétikai és építészeti értéket és humánusabb emberi környezetet teremt!

Budapest 2005. június 22.

Dr. Reischl Gábor DLA
a Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke