Épülettervek/Középület

Miért éppen Afrika? - Bambara Hotel, Felsőtárkány

2011.02.28. 15:08

Egy távoli ország építészetének, kultúrájának megidézése mindig nehéz feladat elé állítja az építészt - főleg, ha a mintaképül szolgáló vidék sajátosságai döntően az eltérő klimatikus viszonyokból és földrajzi adottságokból fakadnak. A törekvés azonban nem újkeletű, az egzotikus földrészek a korábbi századokban is meg-megigézték Európát. Felsőtárkányban, a Bükk lábánál nyugat-afrikai hangulatú, de a hazai viszonyoknak is megfelelő szálloda együttese kezd körvonalazódni a település feletti érintetlen természeti környezetben. A változatos tömegképzésű Bambara Hotel együttese Pottyondy Péter tervei alapján épül, korszerű anyagokból. 

Előzmények
Megbízónk, aki az Egerszalókon sikeresen működtetett, mór hangulatú Shiraz Hotel tulajdonosa, üzemeltetője, a szóban forgó építési telken - többek között a családi kötődése miatt - egy nyugat-afrikai - elsősorban Mali atmoszféráját megidéző - szállodát kíván építeni. Az ehhez szükséges tervek elkészítésére szóló megbízást stúdiónk meghívásos pályázaton nyerte el 2009-ben.

 

 

 

Telepítés
Az Egertől 10 km távolságra, Felsőtárkány községben, a Bükk lábánál lévő, több mint 40.000 m2 területű telek közvetlenül a községközpont felett, egy domb tetején fekszik, amely korábban ifjúsági táborok helyszínéül szolgált. A telken belüli szintkülönbség 29,7 m, a tervezési terület átlagos lejtése északnyugati irányban 11,6 %. A tervezési terület egyik legjelentősebb értéke a gazdag faállomány és a gyönyörű természeti környezet. Ezt szem előtt tartva, az épület elhelyezését a helyi építési szabályzatban meghatározott építési hely, a meglévő faállomány, azon belül is a kiemelkedően szép és nagy egyedek helye, gyökér-, és korona-kiterjedése határozta meg.

A tervezett épület kétszintes, hosszan elnyúló, töredezett tömegalakításának kettős célja van. Egyrészt a tagolt, megmozgatott épület rugalmasan tud igazodni a meglévő, értékes fák adottságaihoz, másrészt ez a tömegformálás léptékében és egyes részleteiben idézni tudja a Beruházó által megkívánt hangulatot, a nyugat-afrikai hagyományos építészetben kialakult településszövetet, épületformákat is. Fontos szempont volt, hogy a tervezett szállodaépületnek mind a hotel része, mind a közösségi és ellátó funkciói a későbbiekben bővíthetők legyenek.

A lazán szétterülő elhelyezés minden vendégszobából és a közösségi terekből is zavartalan kilátást nyújt a szép természeti környezetre. A szobákhoz, az étteremhez, a bárhoz és a wellness területhez tartozó teraszok, valamint a tetőterasz szorosabbá, közvetlenebbé teszik az ember-természet kapcsolatot. A hotel vendégei a forgalmi előtéren, majd a nyugat-afrikai szaharai gótika, ugyanakkor a XX. századi Magyarország korai vasbeton-építészetének (Medgyaszay István) jegyeit hordozó három előtető-tornyon keresztül érkeznek meg az épülethez. A szállodaépületet ellátó gazdasági forgalom a vendég-, és személyzeti bejáratoktól elkülönítetten, közvetlenül az Ifjúság utcáról nyitott, rövid rámpán keresztül zajlik.

 

 

 

Koncepció
A beruházó elképzelése és igénye az volt, hogy a természetesen dús növényzet által a közvetlen környezetétől is jól elhatárolt, nagyméretű építési telken belül karakteresen egyedi, Magyarországon szokatlan, nyugat-afrikai stílust idéző épületegyüttes épüljön. A tervezők azokat az építészeti-belsőépítészeti eszközöket keresték, amelyek igazi afrikai hangulatot teremtenek, ugyanakkor a Bükk hegység lábánál, a magyarországi klimatikus viszonyok között sem válnak ellentmondásossá, egyúttal képesek befogadni a négycsillagos szállodánál elvárható komfortot biztosító épületgépészeti, épületvillamossági berendezéseket.

A szobaszárny megmozgatott épülettömege megegyezik egy magyarországi kistelepülés lakóházainak léptékével, ugyanakkor jól idézi a nyugat-afrikai települések házainak esetlegesen eltérő nagyságú, ide-oda ugráló tömegszövetét. A tervezett szálloda közösségi épületszárnya nagyobb általános magasságával, kiemelt épületrészeivel, áttört falfelületeivel kiemelkedik a lakószövetből, igazi közösségi központtá válik. A teljes épület sziluettje - egy kisebb afrikai faluhoz hasonlóan - egységet alkot.

A száraz Nyugat-Afrikában a sárból épített házak falait az esős évszak után újra kell tapasztani. Ezt könnyíti a homlokzatból kiálló fagerendák ritmusos rendje. A gerendákon állva állványozás nélkül elvégezhető az évente ismétlődő munka. A tüskeként kiálló gerendasor összetéveszthetetlenül egyedi, helyi karaktert ad az afrikai sárépületeknek. A módszer Európában, Magyarországon sem ismeretlen. Minden kőváron, román kori templomon láthatók azok a lyukak a falakon, amelyek a külső fal javítását lehetővé tevő fagerendák fészkéül szolgálnak.

A sár-, és vályogépítészet magyarországi szerepe, jelentősége ismert. Adott a párhuzam lehetősége. A megbontott tömeg és a főbejáratot kijelölő három torony mellett az épület látványának legkarakteresebb elemei a homlokzaton megjelenő merőleges gerendasor és a homlokzatok sárfalakat idéző, kézzel formált vakolásmódja. Tervezői szándék volt, hogy a direkt afrikai építészeti, hangulati elemeket olyan, a magyar közegben értelmezhető funkcióval ruházzák fel, amelyek honosítják, elfogadhatóvá teszik a távoli földrész építészeti jegyeit a Bükk lábánál is. A homlokzati gerendák vékony erkélylemezt és az Afrikában is gyakori árnyékoló- és vizuális elválasztó funkciójú ponyvákat tartanak. A helyszínen öntött vasbeton szerkezeti falakat 15 cm vastag hőszigetelés, és durván eldolgozott, szemcsés textúrájú, anyagában színezett fedő vakolat borítja. A változatos attikamagasságú együttes, lapos tetős kubusokból áll. A tetőfelületek színes kavicsszórásos tetővel, és kompozit-fa teraszokkal fedettek. Korábban szóba került zöldtető alkalmazása is, de részben stiláris, részben anyagi megfontolásból ez később kikerült a tervből.

A szállodaépület a most épülő első ütemben 54 szobás, amelyek közül két szoba akadálymentes kialakítású. A szoba szárnyhoz csatlakozó központi épületben a négy csillagos szállodáknál elvárható közösségi részeken kívül egy mozgatható falakkal több kisebb teremre szétválasztható konferenciarész, valamint egy wellness faluból, élményfürdőből és kültéri élmény-, és úszómedencékből álló SPA épül. A földszinten találhatóak a szálloda üzemeltetési, gazdasági helyiségei.

 

 

 

Anyaghasználat
Általános beruházói, építészeti-belsőépítészeti szándék volt, hogy - a szokásos szállodai csillogás alternatívájaként - a puritán világ egyszerűsége, célszerűsége tükröződjön az alkalmazott anyagokban. Ez a világ építészetben mostanában többfelé előforduló magatartás a magyar időjárási és kulturális viszonyok között sajátosan szokatlan kérdések megoldására késztette a tervezőket az öntött, matt padlóburkolatoktól, a rusztikus vakolaton keresztül a szokásos bádogozások elhagyásáig. Csodák nincsenek. A kontinentális viszonyok között évszázadok alatt kialakult építési megoldásokat – az elvárt rövid építési idő megtartásával – csak a hagyományos tapasztalatokon nyugvó innovációval kifejlesztett, korszerű anyagokkal lehet kiváltani. Ez történt esetünkben is. Az időjárásnak kitett, külső felületeken előkerültek a speciális, nagy keménységű vakolatok, betonjavítók, és a fagyálló, cementbázisú kent szigetelések, a műgyantával telített, kevert faanyagok.  

A belső felületek esetében nagyobb a tervezői szabadság. Ott a SPA-n belüli pára és víz megfelelő kezelése, a tapintható felületektől elvárt finomság és a látható felületektől megkívánt puritán nyersesség közötti feszültség megjelenítése, megteremtése adott feladatot.  Az időjárástól védett belső terekben megjelenhettek a vakolatból formált, egyszerű falplasztikák, a színesre festett lizénák, a mintás textilek, az uszadékfa dekorációs és funkcionális elemek.

A megbízó és a tervezők közös célja volt, hogy gondos munkával, de a lehetőségekhez mérten egyszerű anyagokkal, részletmegoldásokkal érjék el a közösen kitűzött célt: az európai színvonalú szolgáltatást nyújtó, sajátosan szagos, ugyanakkor Magyarországon megépíthető, fenntartható szálloda megépítését.

Valóság
Az építkezés folyik, az épületszerkezet áll. A tervezett 2011 őszi megnyitásig nagyon sok munka vár még a kivitelezőkre. A megbízó - felkészült műszaki ellenőreinek segítségével - magára vállalta a beruházás lebonyolításának, koordinálásának feladatát. A nem szokványos épület nem szokványos módon épül.


Bambara Wellness & Tréning Hotel ****

vezető tervező: Pottyondy Péter - KÖZTI Zrt. Pottyondy Stúdió
építész munkatársak: Tarcali László, Szabó Orsolya, Pottyondy Bence, Markó András

Területrendezés: Havassy Gabriella - KÖZTI Zrt.
Tartószerkezetek: Gurubi Imre - KÖZTI Zrt.
Szigetelés: Pataky Rita - Pataky és Horváth Építésziroda Kft.
Akusztika: Dr. Reis Frigyes - Unszol Bt.
Légtechnika: Unger Tamás - KÖZTI Zrt.
Víz – Csatorna: Réti János, Szakál Szilárd - KÖZTI Zrt.
Közmű: Szalkay Béláné - KÖZTI Zrt.
Épületautomatika: Juhász Jenő - IQ Kft.
Erősáram: Máramarosi András _ KÖZTI Zrt.
Gyengeáram: Ritzl András, Kajtán László - KÖZTI Zrt.
Tűzvédelem: Nagy Béla - Vörös Fonal Bt.
Konyhatechnológia: Kauser Tibor - Liget Bt.
Felvonó: Polgár Géza - OTIS Kft.
Költségvetés: Kijátz Valér - F & K Bt.

tervezés éve: 2009-2010
kivitelezés éve: 2010-2011
bruttó szintterület: 5.200 m2