Épületek/Irodaépület

Millennium Tower II.

2009.03.06. 07:47

A Millennium Tower II. irodaház beépítési alapkoncepciója egy, a két telken végighúzódó „gerinc”, valamint az erre azonos ritmusban felsorakoztatott, Dunára merőleges „ujjak” rendszere.
A Millenniumi városközpont 7/A jelű, trapéz alakú telkének beépítésére a Schön Építész Iroda kapott megbízást.

A tervezési terület
A tervezési terület a Millenniumi városközpont középső részén, a Soroksári út mellett, a Jungfer Gyula utca, Róth Miksa utca, Lechner Ödön fasor és a Duna folyam által határolt két telkes tömb északi oldalán található. A telkek alakja a városközpont területének a Dandár utcával szembeni leginkább elkeskenyedő szakasza után déli irányban haladva kis mértékben nyílik. Ennek megfelelően a 7-es tömb alakja leginkább trapézhoz hasonló, aminek keskenyebb északi telekhatára kb. 46 m, szélesebb déli telekhatára kb. 50 m, a Soroksári úttal párhuzamos mérete kb. 60 m, a telek területe 3194 m2.

 

 

A telek beépítése
A telek beépítését a szabályozási tervnek, valamint a korábban a Fazakas György Építésziroda Kft. és a Finta és Társai Építész Stúdió Kft. által, a Trigránit Fejlesztési Zrt. megbízásából készített tanulmánytervnek a figyelembe vételével alakítottuk ki. A korábbi, szállodai koncepció a megváltozott beruházói igények szerinti irodaház esetében már nem gazdaságos, illetve nem biztosítja az irodaterek korszerű, egészséges használatát. Ezért a módosított beépítési alapkoncepció egy, a két telken végighúzódó „gerinc”, valamint az erre – azonos ritmusban – felsorakoztatott, Dunára merőleges „ujjak” rendszere. Mivel az irodai traktusmélységek, illetve a benapozásuk igénylték, hogy a korábbi verziónál (hotel) keskenyebb épületszárnyakkal dolgozzunk, s elkerüljük a hosszú csatlakozó tűzfali sötét zónát, az egész tömb beépítésére javasoltuk a „fésűs” kialakítást. A beépítési koncepció kisebb irodai traktusmélységeket, kevesebb sötét zónát eredményezett.

Forgalmi kapcsolatok
A tömb megközelítése a tűzfalasan csatlakozó 7/B tömb felé eső oldal kivételével minden irányból lehetséges. Az épület valamennyi, gépkocsiforgalmat igénylő kapcsolatát a Soroksári úttal párhuzamos szerviz-útra szerveztük, így az irodaház főbejáratát és a mélygarázs lehajtóját is. A konyhai személyzet bejárata a lehajtó mellett helyezkedik el, ugyanúgy, mint a konyhai feltöltés és hulladékszállítás kapcsolata is.

Az irodaház járműforgalma teljes egészében a lehajtó-rámpán keresztül bonyolódik. A rámpa kétirányú közlekedést tesz lehetővé, illetve a földszint magasságában biztosítja egy-egy autónak (ki- és behajtáskor) a rámpaszakaszon kívüli várakozást a be- és kiléptetés idejére.

 

 

Tömegalakítás, funkcionális elrendezés, alaprajzi kialakítás
Az épület három pinceszint, földszint, 7 emelet, 1 tetőszint + 1 gépészeti felépítmény kialakítású, Soroksári úti tömegre fűzött, fésűsen a Duna felé kifutó két épületszárnnyal. A szintek két függőleges közlekedőmagra szervezettek, a közlekedőmagok egyben az épület merevítő magjai is, egyenként lépcsőházzal, fő gépészeti aknával, liftelőtérrel, valamint szerkezetileg dilatált, közös aknába telepített három darab, akadálymentes közlekedést lehetővé tévő 10 személyes felvonóval. A lépcsőház előteres, füstmentes.

A munkagödör körülhatárolása vízzáró résfallal készült. A résfal és az épületszerkezetek egymástól független szerkezetek. A három pinceszint mindegyikén mélygarázs található, lentről felfelé 99–97–90 db parkolóhelyel, vagyis mindösszesen 286 parkolóállással. A -1 pinceszinten van továbbá az elektromos helyiségek csoportja, és pinceszinteken kaptak helyet a sprinklerrendszerrel kapcsolatos gépészeti helyiségek, a tartály és a gépház is, valamint extra biztonságot adva, diesel aggregátok.

 

 

Akadálymentesség
A bérlemény teljes területe bejárható és használható a mozgásukban korlátozottak számára. Mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyek az OTÉK előírásai szerint készültek a parkolószinteken, és mosdó áll rendelkezésükre a földszinten, valamint az irodaszinteken is.

Tartószerkezeti rendszer
Az épület monolit vasbeton pillérvázas rendszerű. A teherhordó pillérek rasztere általánosan 8,00 x 8,00 m, illetve 6,40 x 8,00 m. Az épület merevítését vasbeton lépcsőházi, valamint lift- és mosdóblokk falak, mint merevítő magok köpenye biztosítják, melyek 20 illetve 30cm vastagságban készülnek.

A födémek egy, illetve általában két irányban teherviselő alul-felül sík vasbeton lemezek, a 2. és 3. pinceszintek fölött 28 cm, a földszint felett és az általános szinteken 28 cm vastagságban, a -1 pince, valamint a 8. emelet fölött 30 cm, és a 7. emelet fölött 32 cm vastagságban. Az épület keleti-nyugati-déli oldalain, általános szinteken a kéthéjú homlokzat fogadására 15 cm vastag monolit vasbeton elvékonyított födémsávok készültek Schöck hőhídmegszakítóval. A 80 cm-es födémsáv külső éle felé 1 cm lejtésben készült.

Lépcsők
Az irodaépületben két lépcsőház található, a fő passzázsra tengelyesen szimmetrikusan. Mindegyik lépcső monolit vasbeton fogadószerkezetű, s üzemi körülmények között előregyártott karszerkezetű. A lépcsőkarok a monolit szerkezeten akusztikai elválasztó sávra ültetettek. Általános szinteken a lépcsőházi pihenőkön a burkolatok úsztatott kivitelben készülnek. A lépcsőpihenők és a liftelőtér ásványi szálas ágyazaton, közvetlenül az aljzatbetonra ragasztott kőporcelán burkolatot kapnak. A környező falak 1 cm vastag, szintén ásványi szálas elválasztással kapcsolódnak a padlóhoz.

 

 

Függönyfalak
Az épület alapvetően három fő homlokzati üvegfal típussal építkezik:

- egyhéjú hőszigetelő üvegezésű üveghomlokzat, belső oldali, feszített, motoros rolettával: Az üvegfal szerkezete 1 vagy 2 szint magas hőhídmentes alumínium vázba szerelt hőszigetelő üvegezés. A hőszigetelő üveg előtt a belső oldalon, az alumínium függönyfal-szerkezetet vázként használó motoros működtetésű roletta árnyékoló fut, mely az épületfelügyeleti rendszerbe kötött vezérléssel rendelkezik. Az üvegfalak függőleges fúgái jellemzően kifelé strukturális kialakításúak, a belső oldalon minden esetben lizénával vagy bordával gyámolítottak.

- kéthéjú, „klíma” homlokzat: Az I. típustól való eltérés abban jelentkezik, hogy az árnyékoló szerkezet nem belső oldalon, hanem a külső (egyrétegű) és belső (hőszigetelő) üveghéj közé kerül. A belső hőhídmentes alumínium függönyfalbordák csak az alsó és felső él mentén gyámolítják a hőszigetelő üvegtáblákat. A függőleges fúga üveg-üveg, strukturális kapcsolat, lizéna profil nem kerül beépítésre. Ennek köszönhetően üvegmezőnkénti (min. 2 db) víztelenítést kellett kialakítani.

- kéthéjú, íves üveghomlokzat: Az üvegfal szerkezete 1 szint magas hőhídmentes alumínium vázba szerelt hőszigetelő üvegezés. A üvegfalak függőleges fúgái jellemzően kifelé strukturális kialakításúak, a belső oldalon minden esetben lizénával vagy bordával gyámolítottak.

szöveg a műleírás alapján

Beruházó, fejlesztő: TRIGRÁNIT Projekt Társaság, Duna Thermál Hotel Kft.

építészet:
Schön Építész Iroda Kft.
irodavezető: Schön József
vezető tervező: Dúzs Sándor
munkatársak: Havasi Tamás, Heigl Katalin, Szakonyi Gábor, Tatár Eszter

szerkezettervező:
Volkai János, D. Hetesi Lilla - TM Janeda Kft.
épületvillamosság:
Kelemen Ferenc, Üveges Zoltán - KELEVILL
épületgépészet, közmű:
Kolarovszki László, Zsebi László - KÖRÖS CONSULT Kft.
kertépítészet:
Andaházy László - PAnda Stúdió
szaktervezők
– üveg szerkezetek
Dr. Reith András - RA-architects Kft.
– épületszerkezetek, szigetelések
Barta Ferenc, Csott Róbert, Nagy Károly, Frey Lajos - Barta és Társai -03 Kft.
fotók: Dúzs Sándor