Egyéb cikkek

Miskolc, Szent István tér rendezése

2008.03.28. 11:26

Megvételben részesült a 7. számú pályamű:
Építészet: Horváth Zoltán

Megvételben részesült a 7. számú pályamű:
Építészet: Horváth Zoltán
Munkatársak: Elek Attila, Hidasnémeti János

 

 


Részletes bírálat:

A pályamű térfalakkal, vízfelületek által határolt tér és parkrendszert hoz létre. Az Avas alatti teresedést 3 részre osztja: tér, közpark és zöldszínpad. A Szinva elágazásával képzett sziget jó megoldás. A térnek spontán a kapcsolata az Avassal. Az Avast túlzott növényesítés jellemzi, amely nem szerencsés.

A tér érdekes színfoltja az egykori malomárok megidézése, egy lehetséges malom múzeum létesítése. Jó gondolat a K-NY irányú terek felfűzése. A tömböket szervesen építi tovább. A tervezett beépítés szervesen illeszkedik a városi szövethez.

A város főterén nem kedvező egy ideiglenes lefedésű ponyvatető és annak szerkezete. A tervezett oszlop sor mint virtuális térlehatárolás az egykori zárt sorú beépítést jelzi, ami jó gondolat. „Nagyjaink oszlopcsarnokának” megjelenítése a pavilon építmény helyett épület jelleget kíván.

Közlekedési megoldása korrekt, jól biztosítja a tér és az Avas gyalogos kapcsolatát kár, hogy a városi irányú forgalmat a Meggyesalja utcán tartja.

A differenciált térrendszer értékeiért a pályamű megvételben részesült.