Közélet, hírek

”Miskolci fedett sportuszoda” - a tervpályázat eredménye

2007.08.17. 10:56

A pályaművek bemutatása a Miskolci Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő miskolci, belterületi, 40597/18 hrsz-ú, természetben Miskolc II. kerületében található, művelés alól kivett, összesen 36299 m2 területű ingatlanon fedett sportuszoda-beruházás megvalósítására.

A tervpályázat tárgya, célja

A Miskolc M. J. Város tulajdonában lévő, újonnan létesítendő, fedett uszoda (versenymedence, tanmedence), a versenymedencékhez kapcsolódó fix lelátó, valamint a tervezési programban meghatározott kiegészítő funkciókat befogadó építmények tervjavaslat elkészítése.

A Kiíró célja, hogy a pályázati kiírásban és jelen tervpályázati dokumentációban megfogalmazott tervezési programot építészeti, sporttechnológiai, uszodatechnológiai szempontból magas színvonalon teljesítő, megvalósításra legalkalmasabb tervjavaslatot megtalálja.
A tervpályázat keretében kerül sor fedett sportuszoda tervezési feladata megvalósítására legjobban alkalmas tervjavaslat (pályamű) kiválasztására, melynek szerzőjével az MBSZ tervezési szerződést kíván kötni a fedett sportuszoda engedélyezési, valamint részletes kiviteli tervdokumentációja elkészítésére.

A beérkezett pályaművek bontására 2007. július 16-án került sor a lebonyolító székhelyén.
A Dokumentációt végül 20 cég illetve magánszemély vásárolta meg, amelyek közül 17 nyújtott be pályaművet.

Összefoglaló értékelés

A beérkezett 17 db pályázat többsége alapvetően igényes a kiíró szempontjait figyelembe véve készült. A Bíráló Bizottság a tervpályázatot egyhangúlag sikeresnek minősítette. Több pályamunka is kisebb, nagyobb korrekciókkal a megvalósításra alkalmassá fejleszthető, a Bíráló Bizottság az építés és üzemeltetés együttes szempontjait és a beruházás, valamint az üzemeltetés várhatós költségeit is figyelembe véve igyekezett a legalkalmasabb tervet kiválasztani. Fontos szempont volt az is, hogy a város ezen részének környezeti illeszkedését, hagyományait és a környezettudatos építés szempontjait is előtérbe helyezte az építésre alkalmas terv kiválasztásánál. A bizottság a díjazásnál fontos szempontnak tartotta, hogy a lehető legtöbb értékes és felhasználható elemet tartalmazó pályázatot díjazásra javasoljon. Mindent összevetve 6 pályázatot tartott díjazásra alkalmasnak. Tekintettel arra, hogy több olyan pályázatot is talált amely az alapkoncepció sérelme nélkül, de egyes elemeinek kisebb megváltoztatásával megvalósításra alkalmas, a Bíráló Bizottság hosszas elemzés és vita után végezetül megosztva 3 db első, 2 db második díjat adott ki és egyetlen harmadik. díjat határozott meg.

Megosztott I. díjban részesültek (bruttó 3.300.000,- Ft) :

I. bírálati sorszámú pályamű
III. bírálati sorszámú pályamű
VIII. bírálati sorszámú pályamű

Megosztott II. díjban részesültek (bruttó 2.000.000,- Ft):

VI. bírálati sorszámú pályamű
XVI. bírálati sorszámú pályamű

III. díjban részesült (bruttó 1.100.000,- Ft):

XIII. bírálati sorszámú pályamű