Nézőpontok/Kritika

Moravánszky Ákos – M. Gyöngy Katalin: A stílus. Kritikai antológia

2010.02.05. 05:53

Az Építészetelmélet a 20. században sorozat 3. kötete a TERC kiadásában

Építészetelmélet a 20. században sorozat 3.
A stílus
Kritikai antológia
Moravánszky Ákos – M. Gyöngy Katalin

"Az 'Építészelmélet a 20. században' antológia harmadik kötete a stílus kérdésével foglalkozik. A stílus az építészettörténet alapvető kategóriája, s a mai építészetelméletben és az építészeti vitákban nagyobb figyelmet érdemelne. Ha az építészek ma stílusról beszélnek, sokszor csak azért teszik, hogy elhatárolják magukat ettől a fogalomtól. Úgy érzik, hogy egy stílus elfogadása korlátozná a realitás meghatározó erejét, nem engedné érvényesülni fontosabb gazdasági vagy szociális befolyásoló tényezők közvetlen hatását. Pedig nyilvánvaló, hogy a stílus befolyásolja mindennapjainkat, hiszen az öltözködéstől és lakberendezéstől a gesztusokig állandóan stílusunkat keressük. Azt sem kell különösebben bizonygatni, hogy a divattervezők, az étteremláncok vagy a sztárépítészek sikere elválaszthatatlan azonnali felismerhetőségüktől, s ez stilisztikai eszközöket követel.

A stílus mint építészetelméleti fogalom kerülése, ugyanakkor annak fontossága, mint egy gondolat formává alakulásának szükségszerű következménye és az identitás felismerhető jele, egyazon érem két oldala. Ezért könyvünk nem az építészeti stílusokról, keletkezésükről és jellemzőikről szól, hanem szélesebb perspektívából közelíti meg a stílus problémáját. Bemutatja a fogalom értelmezésének változását a 20. században, bár az előzmények visszanyúlnak a 19. századba, amikor a stílust a figyelem középpontjába állították. Vajon következmény-e a stílus, a történelem, a korszellem kényszerítő erejének a kifejeződése, vagy az építőművész kreatív, alkotó szellemének, fantáziájának a terméke, amely képes akár a korszellem ellenében is alapvetően új, egységes formarendszert kialakítani? Ezek a kérdések a 20. század elején a modern építészet áttörése előtt, majd krízise során, a posztmodern építészettel váltak újra időszerűvé. (...)

A kötet képanyaga egyrészt az írásokhoz eredetileg hozzátartozó ábrákból, másrészt a szerkeztők saját fotóiból áll. Feladata nem pusztán az illusztráció, hanem a szövegek jelentésének kibontakoztatása, gyakran asszociatív alapon. Ahogy a kötetbe beválogatott, az olvasó számára ismerős magyar szerzők, úgy a német, francia, angol és amerikai szerzők is maradandó nyomot hagytak a 20. század szellemi arculatán. Építész, belsőépítész, várostervező, államhivatalnok, szobrász, képzőművész, író, filozófus, szociológus, építészetkritikus, építészettörténész, művészettörténész és építészet- illetve művészetteoretikus egyaránt van közöttük."
Moravánszky Ákos – M. Gyöngy Katalin (részlet a szerkesztői előszóból)

kiadó TERC Kft.
megjelenés: 2009
oldalszám: 264 oldal, fekete-fehér fotókkal és rajzokkal
ISBN 978 963 9535 93 0
bolti ára 2.800,- áfával


 
 

Monumentalitás • A tér • A stílus

Könyvbemutató a FUGÁ-ban

2010. február 16-án, kedden 16 órakor

A sorozat eddig megjelent három kötetét ismerteti: Kerékgyártó Béla filozófus