Közélet, hírek

Mozgás- és túraközpont épülhet a Misina-tetőre

2021.02.19. 16:09

A pécsi önkormányzat ötletpályázatot írt ki a Misina-tető fejlesztésére. A lakossági ötleteken alapuló koncepció alapján megindult a tervezési beszerzési eljárás az engedélyezési és a kiviteli tervekre vonatkozóan.

A pályázat célja az volt, hogy a város lakói ne csak általános véleményt tudjanak megfogalmazni a fejlesztéssel kapcsolatban, hanem saját észrevételeikkel, javaslataikkal és ötleteikkel tevékeny részeseivé is váljanak a hatékony pécsi beruházásoknak. A végső cél olyan építészeti, környezetrendezési fejlesztés kialakítása, amelynek révén az épület és annak környezete egész évben használható a pécsi lakosság és a turisták által egyaránt.

A 2020. szeptember 30-ai benyújtási határidőre összesen 35 darab lakossági ötletterv érkezett. A beérkezett ötletterveket a szakmai zsűri értékelte, és kihirdette a nyerteseket. Az 5 darab nyertes pályázatból a zsűri 3 darab koncepciótervet készített, amelyek közül a lakosság szavazás útján választhatta ki, hogy melyik valósuljon meg.

A zsűrit Karlovecz Zoltán (Pécs Város Főépítésze), Prof. Dr. Medvegy Gabriella (a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karának dékánja), Szilasi Tamás (erdőgazdálkodási vezető), Kirsching János (karbantartási részlegvezető a Biokom NKft. részéről),  Ripszám István (a Mecsekerdő Zrt. vezérigazgatója), Vincze Csilla (a civil szféra képviselője), Pelényi Margit (építész, a pécsi Tervtanács állandó tagja) és Dévényi Sándor  (építész, a pécsi Tervtanács állandó tagja) alkották.

A koncepciótervek a lehetséges fejlesztési-tervezési irányokat ismertették az épített környezet (az egykori Misina Étterem épülete) megújításával, annak felfrissítésével kapcsolatosan.  Az ötletbörze kidolgozott koncepciói:

Aktív Misina" koncepcióterv három pályamunka ötleteit tartalmazza, és egy mozgás- és túraközpont kialakítását célozza. Ez a természet és a sportolás szerelmeseit szolgálná ki, öltözőkkel, sport- és túraeszköz-kölcsönzővel, kávézóval és pihenőtérrel. A koncepció minden korosztály számára kínálna mozgási és sportolási felületet a hegytetőn.

A „Családi Misina" koncepcióterv egy pályamunka alapján egy családcentrikus közösségi tér megépítését tartalmazza. Az aktív és a passzív pihenésre vágyó családokat egyaránt kiszolgáló épületegyüttesben helyet kapna több kisebb rendezvénytér, öltözők, klubterem, a tetőn egy skybar és zöldtető, az épület déli oldalán pedig egy játszótér épülne. Egyedi eleme lehetne a környéknek egy lombkoronasétány, ami több korosztály számára mutatná be testközelből a természet értékeit.

Az „Interaktív Misina" koncepcióterv egy pályamunka ötleteire alapozva egy korszerű kiálltás kialakítását vizionálja. Ennek részeként egy háromszintes kiállítótér jönne létre, amelynek interaktív tárlatában a Mecsek természeti erőforrásait mutatnák be, a szén- és uránbányászattól kezdve a megújuló energiaforrásokig. A kiállítótér az ökológiai szemléletet erősítené, összhangban Pécs zöld városi törekvéseivel.

Mindhárom koncepció részletesen megtekinthető a feltöltött mellékletekben.

2021. február 12-ig minden pécsi lakos szavazhatott, s a szavazatok leadásának határidejéig körülbelül 19 ezer szavazat érkezett be. A szavazatok megoszlása a szavazási időszak alatt végig az Aktív Misina és a Családi Misina folyamatos, fej-fej melletti küzdelmét hozta, jóval kisebb szerep juttatott az Interaktív Misina koncepciótervnek. Az egyhónapos szavazási időszak lezárultával végül az Aktív Misina koncepcióterv győzött.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. a nyertes koncepcióterv alapján megindítja a tervezési beszerzési eljárást az engedélyezési és a kiviteli tervekre vonatkozóan, a folyamat előreláthatóan egy hónapig tart. Ezt követően a tervezők a koncepcióterv alapján kidolgozzák a terveket, amelyek műszaki tartalma az Építési Hatósággal, a szakhatóságokkal és a Városi Tervtanács véleményei és javaslatai alapján válik véglegessé. Mindez az engedélyezési eljárással együttesen hozzávetőleg 4 hónapot vesz igénybe. A kivitelezési munkálatok tervezetten 2022. év végére készülhetnek el.

forrás: szabadpecs.hu és misinaotletborze.hu