Egyéb cikkek

"Művészeti Campus létrehozása a Pécsi Tudományegyetemen, oktatási és szolgáltatási épületegyüttes kialakítása"

2005.11.16. 09:32Tervezők: Janesch Péter, Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Bernard Bea, Francesca Oliveri

Rangsorolás nélküli díjban részesült 1.750.000 Ft-os összdíjazással a 15. bírálati sorszámú ajánlat szerzői:
Szerző: Janesch Péter
Iroda: Minusplus Kft.
Tervezők: Janesch Péter, Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Bernard Bea, Francesca OliveriA Pécsi Tudományegyetemen 1996-ban egyetemi keretek között, a megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása nélkül jött létre a Művészeti Kar. Az intézmény rendeltetésszerű működéséhez egységes, jól működő Campusra van szükség.

A komplexumban a Művészeti Kar zenei és vizuális művészeti, illetve művészeti-informatikai képzésének, továbbá az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységeknek kell helyet adni. A tervezett építészeti keret a képzés minden szintjét szolgálja, így abban oktatóhelyiségek, műtermek, előadótermek és kiállítóhelyiségek, zenei előadó- és gyakorlótermek, valamint az egyéb közösségi és közönségterek, illetve mindezek technikai és kiszolgáló helyiségei egyaránt megtalálhatóak. A tervezési terület, a Művészeti Kar jelenlegi telke, ideális helyszín, városi kapcsolatait, elhelyezkedését és adottságait tekintve is.

A tervezés fő viszonyítási mezője az a tény, hogy a képző- és zeneművészet is jelképrendszerekre épülő diszciplínák. A kialakítás alapgondolata az összpontosításra épül, kulcsszava a kert, melyben fontos szerepe van az egyes épületeknek. A föld fölött csak a legszükségesebb elemek kaphatnak helyet, tiszta, egymással pontosan értelmezett viszonyban. A telken lévő épületek közül a kiindulási helyzetet és a hierarchiát tisztázandó, csak a főépületet és a kollégium épületét tartottuk meg. A rendszer kiteljesítésére a keretként funkcionáló, föld alá fektetett talapzat és két új, markáns tömeg szolgál.

A főépület jelképi értéke az intézményesség, ezért tradicionális, adminisztratív funkciókat foglal magába: itt kapott helyet az igazgatás, a hallgatói képviselet és a könyvtár. Az épületen áthaladva a kertbe jutunk, innen közelíthető meg a koncertterem, a ”kerti-zenepavilon”, mely ezúton kapcsolódik a jelképrendszerbe.

A Campus oktatási egységeinek bejárata a főépület pincéjét feltárva jön létre. Az épület alatt áthaladva az intézmény gyomrában az oktatás élő terében találjuk magunkat. Itt kap helyet az aula, a kiállítótér és a művészeti képzés helyiségei, innen közelíthetőek meg a zenei képzés egységei, és a DLA-s műtermek. A művészeti képzés termei egy szinten, részben föld alatt, illetve járható zöldtetővel fedve, egyenként átriumok köré szervezett raszterben helyezkednek el. A zenei képzés helyiségei a koncertterem tetején, két szintben, galériás, középfolyosós rendszerben alkotnak áttekinthető egységet. A DLA termek külön épületben a telek hátsó részében találhatóak.

Az egyes elemek alaprajzi szerkesztése önálló, de értékük nem pusztán ennek függvénye, hanem a komplett rendszerben elfoglalt helyzetük, jelentésük alapján értelmezhetőek. Az alkotóelemek tág jelentéstartományban mozognak, történeti, közmegegyezésen alapuló, illetve asszociatív mezőkből táplálkoznak.

A főépület eredeti állapotára visszaállítva, az emeletráépítés lebontásával, története közbülső állapotának kiiktatásával, megtisztítva, kifehérítve, korábbi funkciójának utalásaitól megfosztva újul meg. Fedése fehér mázas cserép, falai fehér vakolt felületek. A kollégiumépület utólagos hőszigetelést és szürke fémburkolatot kap. A zenei tömb sötét faburkolatú hangszer, csodaláda, a két külső homlokzata folyton változó kulturális óriásplakát-felület, mely a campus eseményeit kommunikálja a város felé. Északon a felületként megjelenő kékes-fekete üvegburkolatú DLA tömb ad hangsúlyos lehatárolást tükörszerűségével.