Pályázatok

Nagykovácsi főutca köztérépítészeti hallgatói ötletpályázat

2011.07.27. 08:33

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata hallgatói ötletpályázatot írt ki a nagyközség főutcájának (Kossuth Lajos utca) köztérépítészeti kialakítására. A pályaművek postai benyújtásának határideje: 2011. október 24. 24 óra

A tervpályázat kiírója:
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.

A tervpályázat tárgya
Nagykovácsi nagyközség főutcájának (Kossuth Lajos utca) köztérépítészeti kialakítása

 

 

 

A tervpályázat célja
A Kiíró friss tervezői ötletek alapján szeretne a nagyközség halmozottan problémás főutcájának megoldási lehetőségére javaslatokat kapni. A Kiíró célja az is, hogy a pályázat meghirdetésével lehetőséget teremtsen felsőfokú tanintézetek hallgatói számára környezettervezési-térépítészeti tudásuk versenyszerű megmérettetésére és a pályázati forma valós helyszín, valós problémáin való gyakorlására egy konkrét terület komplex térépítészeti megtervezésén keresztül. A Kiíró olyan környezetépítészeti javaslatokat vár, amelyek a terület adottságait és az ott élők igényeit maximálisan figyelembe veszik.

A tervpályázat jellege, formája
A tervpályázat jellege: hallgatói ötletpályázat
A tervpályázat: TITKOS

A tervpályázaton való részvétel feltételei
A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az alábbi felsőfokú oktatási intézmények hallgatója lehet

  • Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar 1093 Budapest Fővám tér 8.
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar 1111 Budapest Gellért rakpart 3.
  • Debreceni Egyetem, Műszaki Főiskolai Kar, Építészmérnöki Szak 4028 Debrecen Ótemető u. 2-4.
  • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Építész Tanszék 1121 Budapest Zugligeti út 9-25.
  • Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Építéstani Tanszék 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
  • Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar, Építész Szakmai Intézet, 7633 Pécs Szántó Kovács János u.1/b.
  • Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar 1146 Budapest Thököly út 74.
  • Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Építészmérnöki Szak 9025 Győr Egyetem tér 1.

A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

A tervpályázat ütemezése
A tervpályázat meghirdetése: 2011. július 20.
Helyszíni szemle időpontja: egyéni megtekintés
Kérdések határideje: 2011. szeptember 5.
Kérdésekre adott válaszok határideje: 2011. szeptember 12.
Pályaművek postára adásának határideje: 2011. október 24. 24 óra
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2011. november 30-ig
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2011. november 30-ig

A tervpályázati dokumentáció és mellékletei beszerzésének módja
A tervpályázati kiírás és annak mellékletei letölthetőek Nagykovácsi nagyközség honlapjáró.

Regisztráció és a kiírással kapcsolatos kérdések, az ezekre adott válaszok és a pályázati dokumentáció véglegesítése
A pályázaton részt venni szándékozó hallgatóknak célszerű regisztráltatniuk magukat egy, a foepitesz/kukac/nagykovacsi.hu e-mail címre elküldött tömör adatközléssel. A pályázaton való részvételnek nem feltétele a regisztráció, azonban a regisztrált pályázók nem csak a nagykovacsi.hu honlapot böngészve juthatnak információkhoz, hanem a feltett kérdésekre adott válaszokat valamint a zárójelentést a Kiíró részükre közvetlenül megküldi az általuk megadott e-mail címre. Ezenkívül azok a magukat regisztrált pályázók, akik postacímet is megadnak, nyomtatott formában postai úton is megkapják a pályázati kiírást. A Kiíró a regisztrációt e-mailen visszaigazolja.

A kérdéseket szintén e-mailen a foepitesz/kukac/nagykovacsi.hu címre lehet küldeni.
A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat. A Kiíró a kérdéseket a magukat regisztrált pályázóknak e-mailen megválaszolja valamint közzéteszi a nagykovacsi.hu honlapon. A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a kiírási dokumentációt módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet.

A pályaművek benyújtása
A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be.

A pályaművek benyújtásának határideje: 2011. október 24. 24 óra

A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja. A díjazásban nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A Bíráló Bizottság összetétele
elnök: Pálfy Sándor DLA, okl. építészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető BME Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék
tagok:
Bencsik Mónika Nagykovácsi polgármestere
Jámbor Imre DLA, okl. tájépítész mérnök egyetemi tanár, tanszékvezető, BCE Tájépítészeti Kar, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
Golda János DLA, okl. építészmérnök, tudományos munkatárs, SzIE Műszaki Tudományi Kar, Épülettervezési Tanszék
Alföldi György DLA, okl. építészmérnök, egyetemi docens, BME Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék
Györgyi Zoltán szakmai titkár, okl. építészmérnök, főépítész, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Tóth Balázs, okl. építészmérnök

A pályaművek díjazása
A pályaművek díjazására nettó 300.000,- Ft áll rendelkezésre, melyet a Kiíró fizet ki a Bíráló Bizottság döntése alapján. A díj legnagyobb összege: 150.000,- Ft

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok figyelembe vételével határozza meg a díjak összegét. A díjak utáni terheket a Kiíró a hiánytalanul kitöltött adatlap (3.2 melléklet) és nyilatkozat (3.3 melléklet) esetén megfizeti. A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja.

A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság, vagy az építészeti minőség szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

A tervpályázat eredményhírdetése és nyílvános ismertetése
A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 2011. november 30-ig kihirdeti a pályázat eredményét, és a pályázati díjakat a díjazott művek szerzőinek legkésőbb az eredményhirdetést követő 15 banki napon belül átutalja.

A díjazásban részesült pályamunkák szerzőit – a pályázathoz csatolt zárt borítékban közölt címeken – a Kiíró az eredményhirdetés idejéről és helyéről levélben értesíti. A pályázat eredményhirdetése nyilvános.

A pályázat zárójelentését a Kiíró a magukat regisztrált pályázóknak e-mailen megküldi, illetve közzéteszi a nagykovacsi.hu, az epiteszforum.hu honlapokon.

A Kiíró a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan bemutatja. Ennek időpontjáról és helyéről a nagykovacsi.hu honlapon ad tájékoztatást.

A díjazásban nem részesült pályázatokat a Kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. Ez esetben a pályázó az eredményhirdetést követően, a pályázat nyilvános bemutatása után a kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik. A Kiíró a díjazásban nem részesült és át nem vett pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisíti.

A pályaművek és a tervpályázati eredmények felhasználása
A díjazásban részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki a pályamunkákat egy későbbi esetleges megvalósulást előkészítő tervezési program véglegesítésére, illetve szakmai és reklámcélra bármely módon és bármely reklámhordozón (beleértve az írott és elektronikus médiát, internetet, BTL-t), időre-,
mértékre-, földrajzi területre nézve korlátozás és további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja, azokat többszörözheti, terjesztheti, nyilvánosságra hozhatja.

A részletes kiírás és a mellékletek letölthetők Nagykovácsi honlapjáról.