Közélet, hírek

Noll Tamás, a MÉK elnökének levele a Bécsi utcai beruházás ellen tiltakozó állásfoglalásra

2010.07.20. 11:52

Noll Tamás, a MÉK elnökének válasza a Dobai János, Ferkai András, Hegedűs Péter, Patonai Dénes és Wéber József által a történeti értékek rombolása és a Bécsi utcai Foster projekt kapcsán megfogalmazott állásfoglalásra

Dobai János DLA
Ferkai András DLA
Hegedűs Péter
Patonai Dénes DLA
Wéber József
Építész Urak részére

Tisztelt Építész Urak!

Múlt héten a MÉK részére címzett és hozzám eljuttatott levelüket köszönettel megkaptam.

Természetesen a MÉK elnöksége lehetőségéhez mérten megpróbálja követni az aktuális építészeti ügyeket, kiemelt projekteket. Az összevont tervtanácsi ülésen külföldi szakmai programom miatt nem tudtam részt venni, de előzetesen egyeztettem Kálmán Ernő elnök Úrral, aki a tervtanácson a két szervezetet képviselte, és elmondta az előzetesen kialakított véleményünket.

Elnök Úr által elmondott véleménnyel teljes mértékben egyetértek, különös tekintettel a budapesti belváros építészeti értékeinek a védelmére és a magyar építészirodák érdekeinek a képviseletére.

A MÉK elnöksége 2010. július 9.-i elnökségi ülésén foglalkozott az üggyel.

A MÉK elnöksége a tisztánlátás és a véleményalkotás érdekében felkért arra, hogy a tervtanács elé kerülő tervanyagot, az opponensi véleményt és a tervtanácsi állásfoglalást a kamara számára kérjem el, és adjam át a Műemlékvédelmi tagozat elnökének és a Terület- és Településrendezési tagozat elnökének. Az elnökség felkérte a két tagozat elnökét, hogy a 2010. július 30.-i elnökségi ülésre az anyagok tanulmányozása után készítsenek szakvéleményt, amelyben részletesen elemzik a helyzetet és a kamara teendőit, Ezt követően dönt az elnökség a további teendőkről.

Tisztelettel a MÉK elnöksége nevében:

Noll Tamás s.k.
Elnök

 

PS:


Az Építészfórumon találkoztam először a Magyar Építész Kamara elnökének címzett levéllel. Ezt követően a múlt héten valaki az Építészek Háza portáján hagyott egy borítékot, amely az Önök aláírás nélküli levelét tartalmazta.

A meglehetősen furcsa körülmények között eljuttatott levélből, amelynek tárgya: Állásfoglalás az V. kerületi Bécsi utcában tervezett város-szerkezetet sértő és értékromboló nagyberuházás megakadályozása érdekében, nem teljesen egyértelmű az Önök velem illetve a MÉK-kel kapcsolatos elvárása. Az Önök leveléből arra lehet következtetni, hogy az Állásfoglalásuk arra irányul, hogy a MÉK tisztségviselőit felszólítják, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel akadályozzák meg a történeti értékek lerombolását, valamint a városszerkezetet teljesen nélkülöző magatartás(?) érvényesülését.

Levelemben tájékoztattam Önöket, hogy a MÉK mit tett eddig és mit kíván tenni a közeljövőben annak érdekében, hogy a tervezett projekt megvalósítása során az értékmegőrző, városvédő és városfejlesztő szemlélet érvényesüljön.

Ugyanakkor látni kell, hogy a MÉK ebben a kérdésben rendkívül szűk mozgástérrel rendelkezik. Eredményt csak úgy tudunk elérni, ha Önök jobbító szándékukkal nem csak a szakmai szervezetekhez és közvéleményhez, hanem az ügy jelentőségéhez mérten a teljes nyilvánossághoz, a kerületi és budapesti lakosokhoz, civil szervezetekhez és politikusokhoz fordulnak, és nyílt társadalmi párbeszédet kezdeményeznek.