Nézőpontok/Vélemény

Nyílt levél Noll Tamásnak, a Magyar Építész Kamara elnökének

2012.07.19. 09:55

A közelmúltban lezajlott, és szokatlanul nagy számú kizárással végződő Istvánmezei pályázaton induló építészek egy csoportja nyílt levélben fordul Noll Tamáshoz, a Magyar Építész Kamara elnökéhez. Arra kérik, hogy a Kamara indítson vizsgálatot, amely felöleli a kiírás körülményeit, a válaszokat, a zsűri munkáját, az eredményhirdetést, és a Kamarát képviselő kollégák tevékenységét.

Tisztelt Elnök Úr!
Kedves Tamás!


Azért emelünk szót, hogy az Istvánmezei pályázat tanulságaira felhívjuk a figyelmet, a szakmánk, a pályázók, és a magunk érdekében.
Nem először mondjuk azt, hogy ilyen malőr, kellemetlenség, mások munkájának meg nem becsülése ne fordulhasson elő többet.

Kérjük, hogy a fentiek elkerülése érdekében a Kamara indítson vizsgálatot, amely felöleli a kiírás körülményeit, a válaszokat, a zsűri munkáját, az eredményhirdetést, és a Kamarát képviselő kollégák tevékenységét.


Főbb megállapításaink:


A Nemzeti Sportközpontok (1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5), mint ajánlatkérő tervpályázatot írt ki „Az Istvánmező rehabilitációs programjához kapcsolódó városépítészeti koncepció kialakítása” címmel 2012. április 27-én.

A kiíráson túl „Kiegészítő tájékoztatást” adott (kérdés-válaszok) 2012. május 29-én.

Ennek a két dokumentumnak az együttes figyelembevételével és maradéktalan betartásával kellett a pályázatot elkészíteni.

Az építész szakma nagy örömmel fogadta a tervpályázat kiírását. Annak ellenére, hogy a kiírás nehéz és összetett volt, 23 tervezőcsoport adta be pályaművét. A szakma öröme rövid volt, mert a hivatalos eredményhirdetés után derült ki, hogy 11 pályaművet kizártak a részletes bírálatból, általában a titkosság megsértése miatt. Ilyen mennyiségű és főleg közel 50%-os arányú kizárásra a hazai tervpályázati rendszer 1907-es kezdete óta nem volt példa. Az elmúlt években néhány kizárás történt a tervpályázatokon, ahol általában digitális adathordozón lévő különböző kódok, jelek, nevek miatt történt. Ezek tanulságára a kormány új rendeletben szabályozta a tervpályázatokat és azok eljárását (305/2011. XII. 23. Korm. rend.), amelyet 2012. január elsejétől kötelezően kell alkalmazni a meghirdetett tervpályázati eljárásokra. (Megjegyezzük, hogy a hazai tervpályázati szabályzat, amely 1907. óta szinte semmit nem változott, a magyar törvények és rendeletek közül változatlan formában a legrégebbi. Fenti számú kormányrendelet legfontosabb változtatása a CD/DVD-k alkalmazására és kezelésére szolgált, miszerint az elektronikus adathordozó kötelezően a lezárt borítékba kell tenni. Ezáltal a bírálat során felhasználni nem lehet.)

Az Istvánmezőre meghirdetett tervpályázat kiírása a KBT 2011. évi CVIII. törvénynek, illetve a 305/2011. (XII. 23.) Korm. rend-nek megfelelően történt.

 • A kiírás 16. oldal Formai követelmények BORÍTÉK TARTALMA cím 2. pontja szerint:

  „A teljes pályázati anyag elektronikus formában (használható formátumok: jpg, tif, pdf digitális adathordozón, CD-n vagy DVD-n.”
  (A teljes szó itt egyértelműen azt jelenti, hogy nemcsak a rajzi munkarészeket, hanem a szerzőket, vállalási nyilatkozatokat, szöveges munkarészeket is el kell helyezni a digitális adathordozón.)
 • A 305/2011. XII. 23. Korm. rend. 3. TITKOSSÁG c. fejezete, 5.§ (2) b. pontja szerint:

  „A pályázók nevét lakcímét, székhelyét a kiírásban kért egyéb adatait, valamint a digitális adathordozót a pályaműhöz lezártan kell csatolni.”


A kormány (illetve a kormányrendelet alkotói) nagyon helyesen fontosnak tartották a teljes tervpályázati anyag CD-n, vagy DVD-n való elkészítését a későbbi tájékoztatás, nyomtatás, ismeretterjesztés és archiválás érdekében. A CD (DVD) tervpályázatok bírálata során nem ismerhető meg a zsűri által. A bírálat lezárását követően, a díjazott és megvásárolt pályaművek kiválasztása után lehet csak a nyertes borítékokat felbontani. Ekkor ismerhető meg a nyertesek személye, illetve CD-je. A nem nyertes pályaművek borítékját tilos felbontani és a CD-jüket megismerni.

Jelen pályázat kiírása nagyon helyesen ennek szellemében készült. Sajnos a Kiíró a Bíráló Bizottság jóváhagyásával kiegészítő tájékoztatást adott, amihez természetesen joga volt, de az első oldal második kérdésére adott válaszával súlyosan megsértette a tervpályázati rendelet 5.§ 2/b. pontját. A válasz szerint:

 • A dokumentációval átadott borítékban a dokumentáció 16. oldalán található „BORÍTÉK TARTALMA” pontban leírt anyagokat kell beadni, kivéve a felsorolás 2. pontjában leírt, a pályaműveket elektronikus formában tartalmazó adathordozót, amelyet a borítékon kívül kell a küldeményben elhelyezni.


Ezzel a Kiíró és a Bíráló Bizottság megsértette fenti vonatkozó kormányrendeletet és mivel megnézte a CD-ket, nem biztosította a pályázat titkosságát. Ez a szabálytalanság olyan zavart okozott, hogy minden beadott pályamű szerzője vétett a szabályoknak, illetve előírásoknak.

 • A nyertes pályázók nem tartották be a kiírás formai követelményeit, mert a CD-re nem a teljes pályázat anyagát tették fel, hanem csak a tervek rajzi munkarészeit.
 • Három pályamű szerzője nem tartotta be a Kiegészítő tájékoztató CD-re, iletve DVD-re vonatkozó előírását, mert azt a zárt borítékba tette.
 • 11 pályázó pedig csak részben törölte a CD-ről a személyi adatokat.
 • Feltételezhető az is, hogy egy megvételt nyert pályázó pedig az összeférhetetlenségi szabályokat szegte meg.


A pályázók közel felének 11 pályázó csoportnak (közel 100 tervezőnek) több mint egy hónapos munkája veszett kárba, amely igen nagy anyagi és erkölcsi veszteséget jelent számukra.

A Kiíró is nagy veszteséget könyvelhet el, mert 11 ötlet a Kiíró saját hibájából ment veszendőbe.

Magunk, és a kizárt pályázók nevében kérjük, hogy a vizsgálatot mielőbb lefolytatni, és  annak eredményét a megfelelő fórumokon közzétenni szíveskedjen.

Helfrich Szabolcs    
Keller Ferenc - Építész Stúdió
Komjáthy Attila - I+H Kft.
Meditz László - I+H Kft.
Nagy Iván - Építész Stúdió
Skardelli György - KÖZTI Zrt.
Tóth Zsuzsanna - Jot-design Kft.


és munkatársaink