Épületek/Irodaépület

Ökodemonstráció — zéró emissziós épület Szentendrén

2008.06.30. 11:42

Egyfajta ökoépítészeti demonstrációként értelmezhető a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ frissen elkészült szentendrei épülete. A tervezők olyan energetikai rendszert alkottak, amely optimális körülmények között képes elérni azt, hogy az épület széndioxid-kibocsátása nulla legyen.

Egyfajta ökoépítészeti demonstrációként értelmezhető a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (Regional Environmetal Center for Central and Eastern Europe, REC) frissen elkészült szentendrei épülete. A magyarországi központú, kiterjedt nemzetközi hálózatot működtető nemzetközi szervezet új központja a megújuló energiák felhasználási lehetőségeit bemutató mintaépületként, a környezetbarát technológiákkal, illetve a globális klímaváltozással kapcsolatos ismereteket terjesztő információs bázisként és konferenciaközpontként működik. A tervezők olyan energetikai rendszert alkottak, amely optimális körülmények között képes elérni azt, hogy az épület széndioxid-kibocsátása nulla legyen.

A beruházás fő támogatója Olaszország Környezetvédelmi Minisztériuma volt. A projekthez Izland, Lichtenstein és Norvégia kormánya is hozzájárult az EU-EGT finanszírozási mechanizmuson keresztül.* A beruházás egyike az elsőként megvalósult EU-EGT-projektnek, melynek hazai gazdája a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

 

 

A konferenciaközpont átadása alkalmából rendezett sajtótájékoztatón jelen volt H.E. Siri Sletner, a Norvég Külügyminisztérium EEA-EFTA szekciójának igazgatóhelyettese, Corrado Clini, az Olasz Környezetvédelmi Minisztérium Levegőtisztaság Védelmi Osztályának vezetője, Szalóki Flórián, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség főosztályvezetője, a nemzeti kapcsolattartó szervezet vezetője, Bonifert Márta, a REC igazgatója, valamint Federico M. Butera, az épület koncepcióterveit elkészítő Architetture Sostenibili vezető építésze. E rangos eseményen a magyar kormány képviseletében meghívott Oláh Lajos, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkára bokros teendőire hivatkozva nem érkezett meg.

 

 

Az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország kormánya által 1990-ben közösen létrehozott létrehozott szervezet 1996-ban kapta meg azt az ingatlant, melyet az említett olasz építésziroda koncepciója, illetve a magyar Kima Stúdió kiviteli tervei alapján építettek át. A közel 2 millió eurós beruházás túlnyomó részben hazai cégek termékeit, technológiáit alkalmazta. **

 

 

Az épület hűtési, fűtési rendszereinek energiaellátását valamint a világításhoz és az egyéb készülékekhez szükséges elektromos áramot a tetőre telepített 140 fotovoltaikus napelem szolgáltatja. Ez a rendszer 29 kilowattos névleges teljesítményű. Amennyiben a megtermelt villamosenergia nem fedezi az épület működéséhez szükséges forrásokat – például éjszaka vagy csúcsidőben –, a rendszer a hálózatról egészíti ki a szükségleteket. Cserébe többlet termelésekor az elektromos áram visszajut a hálózatba.

 

 

Az épületben alkalmazott hőszivattyúk a mélyebb talajrétegek állandó hőmérsékletét használják ki. A 12 darab talajba fúrt szondán keresztül lehet a hőenergiát kinyerni és hőszivattyúk segítségével hasznosítani. Ez a rendszer magas hatásfokot biztosít a hűtő- és fűtőrendszereknek mind a négy évszakban. A megújult épületben két rendszer szolgáltatja a fűtést és a hűtést: a légbefúvásos struktúra mellett mennyezeti fűtő-hűtő berendezések (radiant ceiling) is működnek. A belső terek szellőztetését az automatika az épületben tartózkodó emberek létszámához igazítja.

A rekonstrukció részeként új szigetelés és héjazat kialakítására is sor került az épület egészén, melyet a téli hőveszteség minimalizálásra és a nyári túlmelegedés elkerülésére való törekvés indokolt. Az építészeti rendszer megalkotása során a külső hőmérsékleti hatások mellett a belső térbe bejutó természetes fény mennyiségének optimalizálása is fontos volt.

 

 

A természetes fény minél jobb kihasználását segítik azok a hosszan elnyúló, keskeny sávablakok, melyek az egyes szintek falainak felső részén futnak végig. Az ablakok alsó részén kívül és belül egyaránt fényterelő-ellenző lemezek futnak végig, s egyfajta „fénypolcot” (light self) alkotnak. Ezek fényes felülete a helyiségek belső része felé tükrözik a természetes fényt. A nyári időszakokban a fénypolcok árnyékolóként is funkcionálnak a mozgatható és fix árnyékolókkal együtt. A világítótestek erősségét a fényérzékelők a természetes fény mennyiségének megfelelően vezérlik. A rendszer célja, a mesterséges fényforrások minél kisebb mértékű alkalmazása.

 


 

A beruházás anyagi megtérülése csak néhány évtized távlatában prognosztizálható, azonban a pozitív klímavédelmi hatások már az átadás napjától érvényesülnek. A két konferenciaterem (120 illetve 80 fős kapacitás) a jövőben nem csak a REC saját rendezvényeinek ad otthont, hanem nyitva áll olyan cégek és szervezetek előtt is, amelyeknek profilja környezettudatos vagy aktív társadalmi felelősségvállalási tevékenységet (CSR, corporate social responsibilty) fejt ki. Az épület nyitva áll majd szervezett csoportos látogatások céljára az iskolásoktól a mérnökhallgatókon keresztül minden érdeklődő szakember számára, ezzel is támogatva a zöld építészet térnyerését régiónkban.

beszámoló: Haba Péter

fotók: Marinov Péter + sajtóanyag

* A 2004. május 1-jén hatályba lépett EU-EGT szerződés értelmében az Európai Gazdasági Térség nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek a belső piaci részvételért. Ez a hozzájárulás képezi a három említett ország részéről az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű támogatási forma alapját. E fejlesztési forrás mellett a tíz csatlakozott ország részére Norvégia külön is létrehozta a Norvég Finanszírozási Mechanizmust. Magyarország a fenti két program keretében 2005-2009 között összesen bruttó 135 millió euró támogatásban részesül.

** Krüll-Ung Kft. – árnyékolástechnika, Oktoklima Kft. – hőszivattyúk, Philips Lighting – világítás, Rheinzink - épület-burkolás, Sanyo Hungary Kft. – napelemek, Sauter Automatika Kft. – épületautomatika.