Épületek/Lakóépület

Palota a Sugár úton

2009.07.01. 09:52

Luxuslakóházként Avenue Gardens néven született újjá egy sokáig iskolaként használt neoreneszánsz palota az Andrássy úton. A belső térben a reprezentatív lépcsőház és az előtér visszakapta egykori szépségét, az új udvari szárnyak egyszerűbb, lapostetős, vakolt tömegeikkel, vertikális arányú nyílásaikkal alkotnak kontrasztot. Az Izabella utcai oldalhomlokzat hosszas viták után a fászádizmus érdekes hazai példája lett.
Az átalakítást a Schön Építésziroda jegyzi.

Előzmények
Az Andrássy út 68. számú ingatlanon korábban egy kétemeletes iskolaépület, valamint egy tornateremként használt egyszintes melléképület állt. Az építészeti értéket képviselő, műemléki védelem alatt álló főépület U-alakú, a telek hátsó része korábban beépítetlen volt, a melléképület a beruházás kezdetén elbontásra került. Az ingatlanhoz keletről csatlakozó Izabella utca 62-64. szám alatti tűzoltósági épület szintén az ORCO Investment cég tulajdonába került; ennek helyén egy különlegesen magas színvonalú és szolgáltatású, 77 lakásos társasház építése volt a cél. A projekt engedélyeztetése 2005-2006-ban zajlott, a beruházás 2008-ra készült el.

 

 

 

Az eredeti palota
Az épület magánlakások céljára épült 1878-ban, tervezője Bobula János. 1951-től napjainkig iskolaként működött (Erkel Ferenc Általános Iskola és Gimnázium), majd magántulajdonba került és így vált lehetségessé, hogy eredeti funkcióját  visszaállítsuk. Az épület egy pinceszinttel, földszinttel és két emelettel rendelkezik, párkánymagassága illeszkedik az Andrássy út csatlakozó épületeihez. Az utcai fronton két és fél traktusos, a hagyományos függőfolyosót zárt közlekedőfolyosó helyettesíti. A rövid udvari szárnyak egy traktusosak, függőfolyosó nélkül. Az épület falazott tégla alapú, az alagsori szinten és a földszinten téglaboltozatos födémmel. A felmenő teherhordó szerkezet falazott tégla fal illetve pillérek, az I. és II. emelet feletti födém acélgerendák közötti poroszsüveg boltozat, a zárófödém pedig csapos fagerendás födém, későbbi felbeton réteggel megerősítve. Az épület magastetős, az utcai szárny nyeregtetős, az udvariak pedig félnyeregtetősek. A magastetők általános szerkezeti rendszere négy ponton letámasztott kötőgerendás rendszer. A főlépcső  konzolos fokrendszerű, kovácsoltvas korláttal.

 

 
 

 

Alaprajzi kialakítás
A meglevő épület kubatúrája nem változott. Az ezt megengedő belmagasságú földszinti és I. emeleti helyiségekbe - ahol az alaprajzilag indokolt és építészetileg megengedhető - galériák kerültek. A nagy belmagasságú tetőtérben elhelyezkedő lakások is galériával bővültek.

 

 

 

Az épület közlekedőrendszere a meglevő lépcsőház megtartásával, annak korhű rekonstrukciójával lett kialakítva. A későbbekben hozzátoldott tetőtéri melléklépcső és a földszinti passzázs lépcsőkarjai elbontásra kerültek. A pince és a tetőtér megközelítése a főlépcsőház fel és lefelé történő szerves kiterjesztésével vált lehetővé, az új lépcsőkarokat a meglevőtől eltérő jellegű, és a lépcsőház meglevő falait érvényesülni hagyó szerkezet jellemzi. Az egykori cselédlépcső elbontásra került.

 

 

 

A nyugati udvari szárny északi fala mellé egy új tömb épült, megközelítése a meglevő épületen keresztül történik. A telek északi és keleti határain, kettejük között egy átjáróval két új szárny épült, egy-egy füstmentes lépcsőházzal. A régi épületszárny szintenként 5, a földszinten és a tetőtérben kettő lakást foglal magába. Az új épületszárnyakban kettő, illetve egy lakás található emeletenként. A lakások többsége egy vagy két hálószobás, néhány garzon, és három- illetve egy négy hálószobás lakás kivételével.

Az új építésű lakások mindegyikéhez tartozik erkély, a meglevő épületben a meglevő teraszok kihasználásával. A meglevő épületben a lépcsőház orsóterében, a két új épületszárnyban a lépcsőház tartozékaként 1-1 liftet helyeztünk el.

 

 

 

Az Andrássy úti épület homlokzatot korhű módon rekonstruáltuk. A meglevő oszlopsor alatt két üzletbejáratot alakítottunk ki visszafogott, modern megfogalmazású nyílászárókkal. Az új, udvari épületrészek egyszerűbb, lapostetős, vakolt tömegeikkel, vertikális arányú nyílásaikkal alkotnak kontrasztot. A tömbbelsőben kialakult, szabálytalan alaprajzú udvart parkosítottuk.

Az Izabella utcában az egykori tűzoltósági épület elbontásra került, kivéve zárterkéllyel ellátott homlokzatának jobb oldali szakaszát, amely az örökségvédelmi hatóság kérésére megmaradt az új épületszárny ettől teljesen független szerkezetű homlokzata előtt. A helyreállított, kitámasztott századfordulós homlokzat védi a mögötte lévő lakásokat és erkélyeiket az Izabella utca zajától és porától. Az utcafronti bal oldali szakaszára modern homlokzat került (garázslehajtóval), amelyet a megtartott épületrészlettől keskeny, üvegajtóval elzárt passzázs választ el. A passzázs az Izabella utca felől is megközelíthetővé teszi a belső kertet, oldja a tömb hagyományos zártságát.

 

 

 

Parkolás
A telek északi fele alatt háromszintes földalatti parkoló létesült, ennek megközelítése az Izabella utcai csatlakozó telken keresztül történik. A három szinten, két telken összesen 118 darab parkolóhelyet építettünk ki, illetve ezen felül szintenként kialakítunk 2-2 darab motorkerékpár parkolóhelyet.


építésziroda vezető: Schön József

építész tervezők: Gáspár Zsuzsanna, Dúzs Sándor
építész tervező munkatársak: Györe József, Balics József, Vintze Balázs, Heigl Kata