Pályázatok

Pályázat 1956-os emlékszobor elkészítésére / XII. kerület

2009.12.29. 06:22

Helyszín a Gesztenyés kert, beadási határidő: 2010. február 1., hétfő, 16 óra

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat nyílt, országos pályázatot írt ki az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére XII. kerületi emlékszobor elkészítésére. Sikeres pályázati lebonyolítás esetén a pályamű felállítása 2010. október 23-án ünnepi rendezvény keretében történik.

Az emlékszobor helyszíne: Budapest, Gesztenyés kert (XII. kerület, helyrajzi szám 7911/2 )
A jelenlegi ’56-os emlékoszlop helye, az emlékoszlop egy más helyszínen kerül felállításra.

A pályázat célja az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének megörökítése.

A pályázat jellege országos, nyilvános

A pályázók köre: a kiíró e műfajban referenciával rendelkező, munkájukat hivatásszerűen végző szobrász-építész, illetve szobrász, építész alkotók pályaműveit várja.

A pályázónak alkalmassága igazolására nyilatkoznia kell:
- a pályázat tárgyával kapcsolatos eddigi szakmai tevékenységéről,
- a lehetséges társtervezők, szakági tervezők megnevezéséről.

Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a bíráló bizottság
- tagja,
- résztvevőjének hozzátartozója,
- résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Pályázati útmutatás
Az emlékszobor a szimbólumalkotás és a térszervezés eszközeivel fejezze ki a forradalmi eseményt, annak történelmi jelentőségét.
A kiíró sem az emlékszobor karakterére, sem anyagára, sem a választott technológiákra vonatkozóan megkötést nem tesz, de elvárja mindezek korszerűségét.
Lehetőséget kell biztosítani az egyéni és közösségi megemlékezések megtartására.
A pályázónak megoldási javaslatot kell tennie az emlékmű közvetlen környezetének kialakítására.

A mű teljes bekerülési költsége nem haladhatja meg a bruttó 30 millió forintot.

A pályázati dokumentáció (helyszínrajz, közmű helyszínrajz) átvehető: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Irodáján.

A pályázattal kapcsolatos információ
A pályázók felvilágosítást kapnak az Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Irodáján ( T.: 224-59-90, mobil: 06-30-619-21-26) Gonda Attilától (gonda.attila/kukac/bp12ker.hu) és Praimajer Máriától (praimajer.maria/kukac/bp12ker.hu).
A pályázati felhívást közzéteszik a Hegyvidék újságban, a Hegyvidék TV-ben, az Önkormányzat, a Magyar Alkotóművészek Országos Szövetsége, valamint a Magyar Építőművészek Szövetsége honlapján.

Beadási határidő: 2010. február 1. (hétfő) 16 óra

cím: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Iroda
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. ( fsz. 29.szoba)

Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.
A pályázaton egy alkotó csak egy pályaművel vehet részt.
A pályázó nyilatkozatban megtilthatja a díjazásban nem részesült pályaművének nyilvánosságra hozatalát.

A pályaművek elbírálása
A pályázók pályaművük benyújtásával vállalják, hogy a bíráló bizottság döntésének alávetik magukat.
A bíráló bizottság munkájába a Budapest Galéria, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége és a Magyar Építőművészek Szövetsége is delegál tagot.
A bíráló bizottság munkáját jogi szakértő segíti.
A bizottság a pályaműveket 2010 márciusában elbírálja.

A pályaművek díjazása
A bíráló bizottság három díj odaítélésére tesz javaslatot:
I. díj: 1 000 000 forint
II. díj: 700 000 forint
III. díj: 500 000 forint
A díjak odaítéléséről a Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a díjazott pályaművek közül kiválasztja a megvalósításra alkalmasnak ítélt munkát.

Budapest, 2009. december 17.

Pokorni Zoltán polgármester
forrás: hegyvidek.eu