Pályázatok

Pályázat Pro Architectura díjra

2006.05.19. 07:50

A pályázatok benyújtásának határideje május 31.

Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal hirdetménye
a 2006. évi Pro Architectura Díjak adományozásáról

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárcanélküli miniszter által adományozható díjakról szóló 31/2005. (X. 21.) TNM rendelettel szabályozott Pro Architectura Díj egy adott építészeti alkotás kiemelkedő színvonalának elismeréseként a tervező építész(ek) számára adható miniszteri kitüntetés.
Az adott mű megalkotásában tervezőtársként együttműködő, a kiemelkedő eredményhez alkotói minőségben hozzájáruló két vagy több építész tervező között a díj megosztható, ha erre vonatkozóan mindannyian írásban nyilatkoznak. Nyilatkozat híján a szerzőként első helyen feltüntetett, illetve a pályázatot benyújtó építész tervező kapja a díjat. A díjat ugyanaz a személy több alkalommal is megkaphatja, de öt éven belül csak egyszer. Évente legfeljebb öt díj adományozható. A díjjal emlékérem, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.
A díj átadásának napja minden évben az Építészet Világnapja, október első hétfője, amely az idén 2-ára esik. A díjat a Pro Architectura Díj Bizottság javaslata, illetve az OLÉH elnökének előterjesztése alapján az építésügyért felelős miniszter adományozza.

A díj adományozására olyan épülettel (művel) lehet pályázni, amely minden tekintetben szabályos körülmények közt valósult meg, használatbavételi engedélyét 2005. május 31-e előtt adta ki az illetékes építésügyi hatóság, és amelynek a bírálat keretében történő helyszíni megtekintéséhez a tulajdonos (kezelő) hozzájárul.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó(k) nevét és elérhetőségét (lak- vagy értesítési cím, telefon, e-mail);
- zárt borítékban a kitöltött adatlapot (személyi adatok, adó-, TAJ- és számla-szám);
-  az illetékes területi főépítész véleményét;
- a pályázó(k) szakmai pályafutásának ismertetését;
- a mű megismeréséhez szükséges tartalmú tervdokumentációt min. A/4, max. A/3 formátumban;
- műszaki leírást, amely tartalmazza az építmény (mű) pontos címét, az építés idejét, a kivitelező (cég) megjelölését, az építmény jellemző adatait és általános ismertetését;
- az épületről készült fotókat, továbbá CD-t.
Fentieken kívül a pályázathoz benyújtható minden olyan további dokumentum, adat vagy mértékadónak tekinthető vélemény, amely az elbírálást segíti, illetve amelyet a pályázó(k) a bemutatkozáshoz lényegesnek tart(anak).
A 2006. évi Pro Architectura Díjakra a pályázatok benyújtásának határideje május 31. szerda, 16 óra.
A pályázatok postán beküldhetők Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal Építészeti Főosztálya címére (1903 Budapest, Pf. 314), vagy személyesen benyújthatók ugyanezen Főosztály titkárságán. (Budapest, VII. Kéthly Anna tér 1. tel.:441 7716).
A Bizottság titkára Zsilinszky Gyula (tel: 441-7779, e-mail: gyula.zsilinszky@meh.hu), a díjban nem részesült pályázatok az eredményhirdetést követően vehetők át a vele előzetesen egyezetett időpontban és helyen. (A beküldött CD-k archivumba kerülnek.)

Budapest, 2006. április 5.                                
Pro Architectura Díj Bizottság
 
Csatolt dokumentum: Adatlap