Pályázatok

Pályázati felhívás a 10. Velencei Építészeti Biennále magyar pavilonjának kurátori megbízatására

2005.12.28. 12:30

Beadási határidő: 2006. január 20. péntek, 12 óra

A Műcsarnok főigazgatója, a Velencei Biennále nemzeti biztosa pályázatot hirdet a 10. Velencei Építészeti Biennále magyar pavilonjának kurátori megbízatására.

Pályázhat: művészettörténész, építészettörténész, építész-kurátor, aki jártas a kortárs magyar és nemzetközi építészetben, kiállítás-rendezői gyakorlata van, és angolul vagy olaszul tárgyalási szinten beszél.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó kurátor, valamint a bemutatásra szánt építész(ek), alkotó(k) rövid szakmai életrajzát (a pályázó nyelvtudásának feltüntetésével),
  • a kiállító(k) írásbeli hozzájárulását műveik bemutatásához,
  • a magyar pavilonban bemutatásra kerülő projekt és a többnyelvű (magyar-angol-olasz) katalógus szakmai koncepcióját,
  • a kiállítás és a katalógus nyers költségvetési tervét, a megvalósítás ütemezését. A költségvetési tervezés nem haladhatja meg a 35 millió Ft-ot. (A pavilon működtetésének költségeit a kurátornak csak abban az esetben kell terveznie, ha az eltér a szokásostól.)

A pályázóknak figyelembe kell venni a Velencei Biennále, mint kiállítástípus sajátosságait és a magyar pavilon kiállítótermi adottságait. Előnyben részesülnek a központi témára reflektáló szakmai koncepciók. Megalapozott, szoros költségvetésű pályázatok nagyban megkönnyítik a bíráló szakmai testület munkáját. (A saját, illetve a kiállító művészek munkásságáról mellékletként beadott kiadványokat, portfoliókat a pályázók a döntés után visszakapják.) A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok érvénytelenek. (Ilyen például a többes kurátori, vagy a kiállítók által benyújtott pályázat.)

Beadási határidő: 2006. január 20. péntek, 12 óra.

A beadás helye: Műcsarnok Főigazgatói Titkárság.

A pályázatot szakmai testület bírálja el, melynek összetételét - az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő - a pályázatok beérkezését követően határozzuk meg. Az eredményhirdetésre a beadási határidőt követő tíz napon belül kerül sor a Műcsarnok honlapján. Az eredményhirdetés tartalma: a nyertes pályázó és projekt rövid ismertetése, a további pályázók neve és pályázatuk címe, a bírálóbizottság összetétele.

A pályázat nyertesével a Műcsarnok megbízási szerződést köt. Amennyiben a szakmai bizottság nem talál megfelelő pályázatot vagy a nyertes pályázat megvalósításnak előkészítése - a kurátornak vagy a kiállítóknak felróhatóan - 1 hónap elteltével nem halad előre, és ez veszélyezteti a magyar megjelenést, a nemzeti biztos saját hatáskörben eljárva másik kiállítás megrendezéséről gondoskodik. A projekt lebonyolítója a Műcsarnok, ahol a Biennálé lebonyolítását segítő Iroda áll a kurátor rendelkezésére, melynek munkatársainak megválasztásában a kurátor is közreműködik. A kurátori feladatokról és kötelezettségekről valamint a magyar pavilon épületéről bővebb információ a csatolt dokumentumban olvasható.

A 10. Velencei Építészeti Biennále tervezett időpontja: 2006. szeptember-november. A rendezvény főkurátora: Richard Burdett, a London School of Economics and Political Science professzora, London főpolgármesterének építészeti tanácsadója. A 2006-es biennále központi témája: "Meta-city". További információt a www.labiennale.org honlap tartalmaz.

Budapest, 2005. december 16.

Dr. Petrányi Zsolt
nemzeti biztos, a Műcsarnok főigazgatója

 


    A magyar pavilon alaprajza