Egyéb cikkek

Pannonhalma Főapátság — a látogatók minőségi fogadása

2006.06.20. 09:57

A megvételt nyert 26. sorszámú pályamű.
Szerzői: Török Áron, Vági János, Bruckner Csilla

A Pannonhalmi Főapátság látogatóinak minőségi fogadását segítő fejlesztések tervezésére kiírt nyílt építészeti tervpályázat

Megvételben részesült a 26. sorszámú pályamű (500.000,- Ft).
Szerzői: Török Áron, Vági János, Bruckner Csilla

Az építészeti koncepció bevezetése: a meghatározottságról
A jelen állapot jellegtelenségével szemben olyan karakteres építészeti kompozíciót akartunk létrehozni, amely illeszkedik a pannonhalmi várhegy erős szellemiségéhez. A tervezés során archaikus képként a biblikus kertek lebegtek a szemeink előtt és arra a bizarr kérdésre kerestük a választ, hogy a XXI. század elején, lehet-e olyan kertet tervezni itt a pannonhalmi dombtetőn, amely művi folytatása a lenyűgöző természeti környezetnek és ugyanakkor egy méretes parkolóként is funkcionál. A megoldást a téri meghatározottságban véltük megtalálni. Úgy gondoltuk, hogy amennyiben a parkolókat sikerül egy körülhatárolt térbe szorítani, akkor lehetőség nyílik a koncepció kibontására. Ezt a felismerést tükrözik a mellékelt munkaközi makett fotók. A rajtuk látható különböző elgondolások szerint az épület egy olyan egy szint magas föld gyűrű része, amely részelegesen vagy teljesen körülöleli és egy mesterséges völgybe zárja a parkolókat, miközben a töltések tetején húzódó sétányok a környezet zavartalan élvezetét tennék lehetővé. Később a térfalak magassága mérséklődött, de a téri meghatározottság továbbra is fontos cél maradt.

A végleges tervjavaslat ismertetése:
A kiírásban ismertetett funkciókat egy épületbe szerveztük, amely a dombtető hátsó oldalán, a parkolókat körülölelő magasított promenád egyik végében helyezkedik el. Ebben a helyzetben az épület jól illeszkedik a domborzathoz, izgalmas párbeszédbe keveredik a fogadóépülettel, belső udvara és tetőterasza pedig a főapátságra tárul ki, előkészítve a látogatást, valamint lehetőség nyílik a gazdasági- és a közönségforgalom szétválasztásra.
Az épület üzemeltetése (konyha, raktárak, személyzeti blokk, gépészet) a pincében kapott helyet, amelyet az 1164 hrsz. útról nyíló gazdasági bejárat szolgál ki. A parkolóból megközelíthető földszintre kerültek a közönségforgalmi funkciók (a kiállító-konferencia terem, a kávézó, az önkiszolgáló- és a magasabb kategóriájú étterem), amelyek egy a főapátságra feltáruló meghitt belső udvart zárnak körül. A magasabb kategóriájú étteremhez a ház mögött egy a környező dombokra néző külső terasz is kapcsolódik. A közvetlenül a parkolóból és a belső udvarból is elérhető tetőterasz teszi lehetővé, hogy a ház egy olyan monolit tömbbé válhasson, mint amilyen egy régóta itt álló öreg szikla lenne, amelyre mindenki felkapaszkodik, hogy körülpillanthasson.
A parkolókat két részre bontottuk. A bármikor használható  belső parkolót öleli körül az a magasított promenád, amely a látogatók önfeledt és zavartalan nézelődését szolgálja, és amelynek elülső, az 1168 hrsz. útról elérhető része telt ház esetén kiegészítő parkolóként is funkcionál. A belső parkoló tányérszerűen az épület felé lejt. 

 
Részletes bírálat

26. sorszámú pályamű
A pályamű kísérletet tett a Kosaras domb meglévő felszínének viszonylag szelíd átalakításával a nagyszámú parkoló felszíni elhelyezésére. A fásított parkoló kissé mélyítve, a domb Tóthegy felőli oldalán elhelyezkedő épület felé lejt, és ezzel a megoldással mérséklődik a nagy összefüggő felületen álló autóknak a természeti környezetben mindenképpen zavaró látványa. A gépkocsi parkolás így a jelenleginél némileg kulturáltabb és rejtettebb módon történhet, de a megoldás gazdaságossága ellenére nem szerencsés, hogy alapvetően mégis a parkoló dominál a területen. A domb szélére húzott, zárt udvar köré fonódó épület kulturáltan szervezett, arányos közösségi tereket foglal magába, érdekes látványokat, térkapcsolatokat hozva létre. A pincében elhelyezett konyha alaprajzi kialakítása nagyon kényszeredett, megoldatlan, de a földszinti terek érdekesen formáltak, a tömegképzés és a homlokzatok méltóak a helyszínhez és a meglévő fogadóépülethez. A finom, kézi grafika a terv erénye, de a kidolgozottság a kiírásban elvárt követelményeknek alig-alig felel meg. A tervet értékei miatt a B.B megvételben részesíti.