Egyéb cikkek

Pécs-Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

2007.12.20. 11:23

3. díjban részesült pályamű
Almási Balázs, Gergely Antal, Bőcs Beatrix, Fally Veronika, Sárospataki Máté, Tánczos Szilvia, Varga Rita (MALUS Bt.)

3. díjban részesült pályamű
Almási Balázs, Gergely Antal, Bőcs Beatrix, Fally Veronika, Sárospataki Máté, Tánczos Szilvia, Varga Rita (MALUS Bt.)

 


Részletes bírálat

A javasolt beavatkozások alkalmazkodnak a városszerkezet meglévő adottságaihoz, anélkül, hogy komolyabb közlekedési változásokban gondolkodna. Megoldja a város építészeti kompozicionális hiányosságait, strukturált tereket, értelmezhető funkcionális egységeket jelenít meg az Ybl Miklós utca tengelyvonalán, illetve az Uránbányász tér két oldalán és a Szilárd Leo park szövetében.


A környezeti kapcsolatok markánsak, a térfalak megadott funkcionális adottságának megfelelően, így pl. az Ybl Miklós utca északi részénél dominál a gyepesített-fásított zöld övezet a földszinti lakások jelenléte miatt. A déli részen a díszburkolattal ellátott járdák bekapcsolódnak az Uránbányász térrel együtt a közfunkciók kielégítését szolgáló reprezentatív megoldások sorába. Itt a fasorok, árnyékoló lombkoronák rendszert alkotó város-bútorként vannak jelen. Az Uránbányász tér egységességét a burkolat egységes megválasztásával és használatával kívánja biztosítani, ugyanakkor a teret kettészelő aszfalt közlekedési felületet teljes mértékben fenntartja, így célja nem sikerülhet.


A Szilárd Leo park teljes izolációját fenntartja, nem foglalkozik az összekapcsolás megteremtésének kihívásával. A déli szakaszon a Szilárd Leo park jól átgondolt zöld felülete zárja be az urbánus teret, egy hangsúlyos utca menti kettős sorban fásított hossztengellyel, illetve egy rá merőleges szabályos, három sorban telepített árnyas pihenő felülettel. Ez a sarok a déli irányban kijelölt díszpark élő térfala. A rekreációs funkciójú játszóterek a park legdélibb részére kerültek. A zöldfelületek és élő térfalaik logikus kijelölésével, illetve a térburkolatok racionális kialakításával a terek észak-dél irányban szakaszosan újraértelmezettek.


Az Uránbányász tér egységes burkolata hatásos és sokrétű használatot biztosít a jövőben a térnek. Hasonlóan jó megoldás a tér észak-nyugati sarkának családias kialakítása a hétköznapi funkciók megerősítésére.


A terv külön értéke a meglévő helyezet és a javasolt megoldás párhuzamos bemutatása. Így nyomon lehet követni a meglévő és tervezett zöldfelületek, fák és gyalogos közlekedés módosítását. A park és az Uránbányász tér gyalogos kapcsolata nem változott.


A végleges eredmény nem érhető el 2010-ig. A fásított térfalaknak nagyobb időintervallumra van szükségük ahhoz, hogy felnőhessenek.