Egyéb cikkek

Pécs város központjának megújítása

2008.07.28. 10:28

vezető tervező: Balogh Péter István PhD.

2. díjat nyert 8. sorszámú pályamunka
Alkotók: s73 Kft.
Tájépítész tervezők
Vezető tervező: Balogh Péter István PhD.
Tervezők: Gyüre Borbála, Hómann János, Kuti Zalán, Mohácsi Sándor, Pécsi Máté, Pintér Klára Katalin, Radics Mónika
Művészeti alkotópartner: Kecskés András festőművész
Munkatársak: Bognár Emese, Papp Szilvia

 

 


Részletes bírálat:

A pályamunka megfelelő mélységgel foglalkozik a tervezési terület egészével, megfelelő javaslatot ad a térsor funkcionális berendezésére, közlekedési rendszerére, utal a hangsúlyok kiemelésének jelentőségére, gondolatébresztő térplasztikákat alkalmaz.

Széchenyi tér
A korlátozott gépkocsi forgalom számára megengedi a tér körüljárhatóságát, szűkített útfelülettel. A Belvárosi Templom hangsúlyának megfelelő kiemelést tervez, a környező zöldfelület megtartásával.

Kiszélesíti, agóra funkcióra alkalmasabbá teszi az alsó térrészt a Szentháromság szobor körül. Hangsúlyosabban tartja meg a teret kettéosztó lépcsősort, míg két oldalt az izgalmas térplasztikák alkalmazásával rendezi be a teret. A nyugati oldalra javasolt vizes plasztika mellett javasolható nagyobb vízfelület kialakítása. A keleti oldal "Mecsek lába" plasztika gondolatisága kiváló alap konkrét képzőművészeti gondolatok kifejtésére. A térrész déli részén megszünteti a lépcsős kiemelést, ez helytelen. Jó a Ferencesek utca torkolat önállóságának hangsúlyozása térszervező vizes plasztika alkalmazásával.

A javasoltnál kissé nagyobb zöldfelület lenne kívánatos (például a Hunyadi szobor közelében, a tér északi részén). Gondoskodni kell a világháborús emlékművek megfelelő elhelyezéséről.

A Városháza előtti térrész terület-felhasználása és berendezése megfelelő, azonban a lépcsős kiemelés nem támogatható.

Az Irgalmasok temploma előtti térrész elfogadható, tovább fejlesztendő. A javasolt fák ültetésével a kilátás (rálátás) védelem vizsgálandó.

Az Irgalmasok utcája burkolati rendszere elfogadható, a tömegközlekedés megtartása esetén azonban továbbtervezendő a konkrét közlekedési sáv kijelölés irányába.

Különös, de jól megfogalmazott új hangsúly a Boldogság Háza előtti vízfelület.

A Megye utca teresedésére adott javaslata alapelemeiben jó, de kiérleletlen, továbbfejlesztendő.

A Hunyadi út felé eső kis teresedésbe a taxiállomás helyett inkább egy jól odahelyezett szobor illenék.

A Szepesy utca jó, a Hunyadi úton a korlátozatlan forgalom miatt elkülönített közút létesítése célszerű. Az egykori kaposvári kapu a burkolatban jelölendő. A közvilágításra tett javaslata továbbfejlesztendő, falikarok esetében a javasolt "Hess" helyett a "Pécs" típus hagyományőrzőbb.

Javasolt anyaghasználata nagyvonalúan visszafogott választékú.

A pályázat tartalmazza a fák felmérését. A terv a jelenleginél sokkal kevesebb zöldfelületet alakít ki, csak a Városháza előtti zöldfelületnek kegyelmez. A fák telepítésével néhol akadályozza az átlátásokat, többek között a hossztengely mentén a Zsolnay kúttól nézve. Kedvezőtlen a Dzsámi környéki zöldfelületek eltüntetése, mert így a kerítőterasz nem túl szép falazata kap erőteljes hangsúlyt, itt javasoljuk a zöldfelületek visszahozását.

A Bíráló Bizottság a pályaművet II. díjban részesítette.