Egyéb cikkek

Pécs város központjának megújítása

2008.08.08. 11:36

A kiemelt megvételben részesült 13. sorszámú pályamű
alkotók: Gettoplan Építész és Belsőépítész Bt.
vezető tervező: Getto Tamás
munkatárs: Schunk Tímea

A kiemelt megvételben részesült 13. sorszámú pályamű
alkotók: Gettoplan Építész és Belsőépítész Bt.
vezető tervező: Getto Tamás
munkatárs: Schunk Tímea

 
Részletes bírálat

A pályamunka a középső és a Városháza előtti térrészekben nagy, üresen hagyott felületekkel biztosítja a változatos, flexibilis használatot. Ugyanakkor ezeknek a tereknek mechanikus, merev csíkozású térburkolata egyben sivárságot is eredményez. A térrészek ugyan kapcsolatba kerülnek egymással, de egyben el is választódnak egymástól, a jelenlegi tagoláshoz történő ragaszkodás következtében.

A terek geometriáját nem bontja meg, új szobrokat nem kíván elhelyezni, a meglévőket a helyükön hagyja, mindezeket pozitívumként értékelte a Bíráló Bizottság, de ebben a pályamunkában is bizonytalan a tereplejtés kezelése. Szép megoldás a középső tér kelet-nyugati és déli irányú kiterjesztése, a Ferencesek utcájának torkolati részének kezelése, a keleti térfal elé való kitelepülés megoldása, és általában a fásításra adott javaslat is, azonban a Városháza elé a fák telepítése vizuális okokból nem javasolható. A Virág cukrászda előtti hosszanti, nagy vízfelület (csobogó) a helyén van, és jó a Dzsámi előtti volt török kút rekonstrukciójára adott javaslat is, de a nagy térfelületek gyakorlatilag víz nélkül maradnak. A szűk Irgalmasok utcáján a kiírásban is szereplő tömegközlekedést a telepíteni javasolt fasor ellehetetleníti.

A kapcsolódó egyéb területekre adott javaslat elfogadható, mérlegelhető elképzeléseket tartalmaz.

A terv csak a Városházával szemközti zöldfelületeket őrzi meg, inkább a lombtömegek növelésére épít. A térfalak előtt kettős (helyenként hármas) fasort javasol, ami a homlokzatok túlzott takarását eredményezheti. A Dzsáminak csak az északi oldalán hagy zöldet, ami déli irányból nézve előnytelenül túl sokat láttat az alépítményből. Ezt a megoldást átgondolásra javasoljuk.

A Városháza előtt jelzett csobogósor a tér lejtése miatt leginkább pataksorként képzelhető el – így kialakítva érdekes, játékos eleme a térrésznek.

A pályaművet a Bíráló Bizottság kiemelt megvételben részesítette.


korábban közreadtuk: A pályázat eredménye