Egyéb cikkek

Pécsi konferencia- és koncertközpont

2007.05.07. 12:50Megvételt nyertek a 35-os számú pályamű szerzői:

Felelős tervező: Vasáros Zsolt DLA

Szakági tervezők: Tompos Antal, Raffay Gergő

 Megvételt nyertek a 35-os számú pályamű szerzői:

Felelős tervező: Vasáros Zsolt DLA
Szakági tervezők: Tompos Antal, Raffay Gergő
Munkatársak: Holicska Ádám, Kállay Gábor, Kováts Petra, Nagy Zsolt, Zikkert Zoltán 
 

 

 

 

Részletes bírálat:


A tágabb környezet kialakítására javaslatot nem ad. Az épület bejárati szintjét a jelenlegi terepszinten – a Zsolnay út szintje alatt – adja meg. A főútról két pavilon közötti lépcsősoron megközelíthető ’városi tér’ igazi urbánus tartalommal bír. Nemcsak a Balokány ligettel és a tóval teremt izgalmas és intenzív vizuális és fizikai kapcsolatot, de önmagában is jól definiálható előteret ad az épületnek. A város irányából való megközelítés lehetősége azonban túlzottan visszafogott. A szükséges parkolókat kizárólag az épület alatti kétszintes garázsban oldja meg. Helyet biztosít az autóbuszoknak. A gazdasági bejárat elhelyezése megfelelő, megközelítése átgondolt, az éttermi terasz közelsége azonban aggályos.

Alaprajzi szerkesztése tiszta és áttekinthető. Különösen értékes elem a jó arányú, a hely ünnepélyességéhez méltó többszintes előcsarnok, mely vizuálisan is szépen kapcsolódik a külső előtérhez. A funkcionális igényeket a terv sok helyen nem veszi figyelembe. A zenekari próbaterem rossz arányú, a fejgép szoba elhelyezése érthetetlen. A nagyterem elhelyezése jó, megközelítése egyszerű, a tömegmozgatás könnyen áttekinthető. A konferencia terem elhelyezése, megközelítésének módja bizonytalan. Az épület belsőépítészeti karakterét a tervlapok ígéretesnek mutatják.

Az egyszerű hasábforma rutin-szerű homlokzati elemekből építkezik. Anyaghasználata elfogadható. A bejárat feletti előrenyúló tető előképet sejtet, azonban a bemutatott megoldás sem építészeti, sem tartószerkezeti szempontból nem helytálló.

A Bíráló Bizottság a tervet annak külső és belső vizuális kapcsolatai, az igényesen formált városi tér és az előcsarnok kapcsolatának építészeti értékei miatt megvételben részesíti.