Egyéb cikkek

Pécsi konferencia- és koncertközpont

2007.04.18. 11:32II. díjat nyertek a 6-os számú pályamű szerzői

Tervezők: Kovács-Andor Krisztián DLA, Tamás Anna Mária, Müller Mária

Társtervező: Szentendrei Antal

II. díjat nyertek a 6-os számú pályamű szerzői:

Tervezők: Kovács-Andor Krisztián DLA, Tamás Anna Mária, Müller Mária,
Társtervező: Szentendrei Antal
Modell: Szabó Miklós

 

 
 

Részletes bírálat:

A pályamű környezetalakítási koncepciója az egyik legátgondoltabb megoldás, mindamellett hosszabb távra is iránymutató javaslatot ad. Az épület tömege az Univerzitas utca vonala mögé kerül, kellő rávezetést adva a főbejáratnak. A Zsolnay út szintjére emelt bejárat jó megoldás, melyet csak gazdagít az egységes térképzéssel kialakított Plató-Városi Tér. A Plató alatt helyezi el a szükséges gépkocsi parkolókat, melyhez a Zsolnay út felől közvetlen forgalmi kapcsolatot biztosít. Mivel a parkoló szint a jelenlegi terepszintre kerül, megépítése lényeges földmunkát nem igényel. A városi léptékben való gondolkodását a tömegközlekedési kapcsolatra (HÉV, vagy vasúti megálló) tett javaslata is mutatja.


Az épület alaprajzi rendszere világos és jól áttekinthető. A kiírásnak megfelelően tagolja az egyes funkcionális csoportokhoz tartozó tereket. A helységek méretezése általában megfelelő, a próbatermek elhelyezése és formája korrekcióra szorul. A nagyterem elhelyezése jó, megközelítése mintaszerű. A terem belsőépítészeti, akusztikai és színpadtechnikai bemutatása meglehetősen szűkszavú, esetenként hiányos. A nagyforgalmú terek méretezése jó. Az előcsarnok arányai vonzó belső teret sejtetnek, a kapcsolódó funkciók telepítése is jól eltalált.


A tömegképzés visszafogott, igényes és jó ízléssel formált. Az anyaghasználat összhangban áll az épület kiemelt középületi funkciójával. A nagyterem tömegét „álcázó” felépítmény divat ízű építészeti megfogalmazása nem nő fel az épület egyéb értékeihez.

 

A Bíráló Bizottság a pályaművet annak egysége és magas színvonalú városépítészeti és architekturális értékei miatt második díjban részesíti.