Pályázatok/Nemzetközi

PLACCC Fesztivál - nemzetközi köztéri művészeti projekt

2016.11.16. 12:50

A PLACCC Fesztivál pályázatot ír ki alkotók / alkotócsoportok számára nemzetközi workshopon való részvételre és köztéri művészeti alkotás megvalósítására. Jelentkezési határidő: 2016. december 4.

A PLACCC Fesztivált szervező Artopolis Egyesület és a norvégiai Moss-ban működő Scenekunst Østfold az EGT Alap – Norvég Alap támogatásával valósítja meg 2016 ősz és 2017 tavasz között a PICTURE Budapest – Østfold(Post-Industrialized Creative Transformations and Unpredictably Reciprocal Experiments) c. projektjét.


A projektről

A PICTURE Budapest – Østfold egy interdiszciplináris művészeti és kutatási projekt, amely a budapesti PLACCC Fesztivál / Artopolis Egyesület és a norvégiai Scenekunst Østfold kezdeményezésében és szervezésében valósul meg.

A művészeti és kutatási projekt hosszútávú célja, hogy feltérképezzük, milyen lehetőségek rejlenek művészek és más szektorbeli partnerek (várostervezők, építészek, szociológusok, ingatlanfejlesztők) együttműködésében (poszt-)indusztriális városnegyedekben, valamint azt vizsgáljuk, hogy a művészi beavatkozások milyen szerepet játszhatnak egy adott köztér újra-definiálásában és rehabilitálásában.

Fontosnak érezzük, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a művészi projekteknek a művészeten túl betöltött lehetséges szerepének kutatása, valamint az indusztriális környezet nyújtotta művészi inspiráció keresése között. A helyszínek (Csepel és Moss) tehát egyszerre szolgálnak kutatási terepként és művészeti inspirációként a közreműködő művészek számára.

A projektet blogon dokumentáljuk, továbbá a program végén egy kiadványt jelentetünk meg, amelyben egy magyar és egy norvég újságíró közösen foglalja össze a projekt folyamatát és eredményeit.

A magyar és a norvég partner kapcsolata egy már létező együttműködésre épül, hiszen mindkét szervezet a nemzetközi IN SITU (European Network for Artistic Creation for Public Space) hálózat tagja, így a PICTURE projektben való részvétel a művészek számára e nemzetközi hálózat munkájába történő bekapcsolódás lehetőségét is magában rejti.


Időpont

A projekt négy szakaszban valósul meg:

 • 2017. február 13-17. szeminárum és előkészítő workshop Moss-ban
 • 2017. február 20-24. szeminárum és előkészítő workshop Budapesten (Csepelen)
 • 2017. március 21-30. workshop és projektprezentáció Moss-ban
 • 2017. április 13-22. workshop és projektprezentáció Budapesten (Csepelen)


Pályázók köre

A projektben 5 magyar és 5 norvég alkotó / alkotócsoport vesz részt.

Olyan egyéni alkotók, továbbá maximum 3 fős alkotócsoportok jelentkezését várjuk, akik

 • nyitottak a köztéri és helyszínspecifikus alkotásra,
 • nyitottak egy adott városnegyed fizikai, társadalmi, kulturális, gazdasági kontextusának kutatásán alapuló művészeti alkotásra,
 • az önálló alkotási folyamatot szívesen ötvözik más (magyar és norvég) művészekkel folytatott műhelymunkával,
 • vállalják, hogy a workshopok végén nyilvánosan bemutatják alkotásaikat,
 • biztos angol nyelvtudással rendelkeznek.


Megvalósítás

A szervezők vállalják:

 • tiszteletdíj biztosítását a projektben való részvételért,
 • a nemzetközi utazás, a norvégiai szállás és étkezés költségeinek fedezését,
 • a workshopok során születő és tavasszal bemutatott projektekhez limitált anyagköltség-keret és technikai támogatás megteremtését,
 • az alkotófolyamat és a projektbemutató fotó- és videódokumentációját.


Jelentkezés

Jelentkezni a következő angol nyelvű dokumentumok benyújtásával lehet:

 • szakmai önéletrajz,
 • korábbi munkák referenciája (weboldal link vagy digitális portfolió),
 • motivációs levél,
 • nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a jelentkező a projekt mind a négy szakaszában részt tud venni (az időbeli ütközés nem jelent automatikus kizárást a pályázatból, ezért kérjük az érdeklődőket, hogy amennyiben a projekt bármelyik szakászával kapcsolatban időbeli ütközés merül fel, a jelentkezés benyújtása előtt emailben vegyék fel a kapcsolatot a szervezőkkel a megadott email-címen).

A szervezők 2016. november 14. és 27. között emailben válaszolnak a felmerülő kérdésekre a placcc.organiser@gmail.com email-címen.

Jelentkezni ugyancsak a placcc.organiser@gmail.com email-címen lehet 2016. december 4-ig.

A beérkezett pályázatokról a PLACCC Fesztivál művészeti kuratóriuma és az Scenekunst Østfold művészeti tanácsadója közösen dönt.