Épülettervek

Poézis és transzcendencia

2019.02.19. 06:00

A semmiből kibontakozó, derengő látomást tett fizikailag megtapasztalhatóvá  Bajusz Csaba Ádám, Salacz Ádám és Vadász Balázs a Budakalász magja 2018 című pályázatra benyújtott tervben. Érzékeny, mégis nagyvonalú munkájukkal a pályázat első díját nyerték el.

Ez a pályázat a templom két kiemelt jelentőségű elemének, a szentélynek és a toronynak a tömeg rekonstrukciójára tesz javaslatot, az újjáépítés „légies, könnyed, szimbolikus alkotás” – áll Bajusz Csaba Ádám, Salacz Ádám és Vadász Balázs tervének értékelésben, kiemelve még, hogy „a rom környezetére tett javaslata jó, iránymutató”. A Bírálóbizottság hangsúlyozta továbbá azt is, hogy a pályaművet nem a megvalósíthatóság, hanem a pályázat elvont poézise miatt tette az első helyre. A továbbiakban olvassák el a pályázatio anyag  műleírásának rövid összefoglalóját:

 

 

Jelenlegi állapot

Jól működő,hangulatos pihenőpark ez, kilátással a városra, amelyen kiásott, konzervált templomrom található. A városból nem érzékelhető a zavaróan leromlott állagú épületek szomorű állapota. A tervezési területet a dombtetőn elhanyagolt ösvények, a Kálvária utca mentén elhanyagolt, üres telkek, és meglévő, használaton kívüli pincék szegélyezik.

Koncepció

A tervezők célja volt az Árpád-kori templom szellemiségének tovább örökítése, jel létrehozása az egykori templom két kitüntetett pontján: a torony és a szentély fölött karcsú szerkezetű „építmények” emelésével az egykori épülettömeg megidézésére. Kálváriát szándékoznak építeni a dombon, míg akörül komplex vendéglátás biztosítására, fejlesztésére tettek javaslatot. A parkot csak minimálisan érintette volna az átalakítás annak érdekében, hogy minél jobban szolgálhassa a mindennapi használatot és az időszakos rendezvényeket. A tervezők távlati célként megjelölték a zavaró, nem odaillő épületek elbontását is.

 

 

Templomrom

TORONY

Nem más ez, mint jel, ami közelről és távolról is hangsúlyos elem, amelynek magassága a valaha itt állt, karcsú torony feltételezett toronymagasságához igazodik. A filigrán keretről lelógatott réz lapok, mint ezernyi kis harang lebegnek a fejünk fölött, a réz lapok fölfelé egyre sűrűsödnek, így szemmagasságban teljesen átláthatóak, fölfelé nézve viszont egyre hangsúlyosabb tömeggé állnak össze - éjszaka pedig alulról megvilágítva ragyognak a város fölött.

SZENTÉLY

A szentély fölötti tömeg alacsonyabb, 4,8 m oldalhosszúságú kocka, amelynél a réz lapok ritmusa homogén és sűrű, fejmagasság fölött (2,50 m) tetőként érzékelhető. A sűrűbb tömeg helyet határoz meg: csöndesebb, elmélyültebb tér ez, amelynek közepén a feltárt oltár jelenik meg, a háttérben pedig a három kálvária kereszt látszik. E hely egy felszentelt, szabadtéri kápolna lehet, így a templom eredeti funkciója tovább él.

OSSZÁRIUM

Területét feltöltenék földdel a körítő falak magasságáig és fűvel borítanák, amelynek közepén sírkő szerű csiszolt kőlap jelzi a csontkamrát.

 

 

Burkolatok

A templomrom körül nem helyeztek el burkolatot, füves területen áll, így hangsúlyosabbá válik a templomhajó és a kápolna tere, amely szőnyegszerűen, világosszürke kiskockakővel burkolt. A kockakövek közötti széles hézagokban fű nőhet, így a park és a templomrom összeszövődik, természetes egységet alkot.

Az ásatások során előkerült épületmaradványok, sírok helyét a padlón csiszolt kőlapokkal jelezték a tervezők, míg a torony és a két szentély tere hézagmentesen rakott, összecsiszolt világosszürke kockakővel burkolt, amelyből szentélyek padlóját egy lépcsőfokkal kiemelték.

 

 

Park

A Vadész Építész Stúdió tervében fontos elemek, hogy a Kálvária-domb megközelítését biztosító ösvényeket, lépcsőket felújítanák, kiépítenék a kálváriát, összekötnék a sétányokat egymással, amelyek vonalvezetését racionalizálnák is.

A passiójáték, illetve az időszakos szabadtéri színpad helyének a rom és a kiépített padok közötti területet javasolták, amelyekhez jó hátteret adhat a keresztekkel gazdagított rom; az időszakos rendezvényeket pedig ki tudják szolgálni a meglévő, és a javasolt vendéglátóhelyek.

 

 

Kálvária

A kiépített pincesortól a három keresztig vezető lépcső nemtén képzelték el, egyik oldalán a 14 stációval. A stációk kb. 150 cm magas mészkőtömbök, amelyek faragott domborművel készülnének, a kálvária keresztjeinek környezete pedig hézagmentesen rakott, összecsiszolt világosszürke kockakővel burkolt volna.

 

 

Távlati Javaslatok

a domb északi oldalán kiépített pincesort a Kálvária utcán tovább folytatnák,
a telek keleti oldalán álló két lakóházba vendéglátó funkciót javaslnak telepíteni, nagyméretű terasszal kiegészítve. A dombtetőn álló családi házat pedig idővel elbontásra javasolták.