Nézőpontok/Kritika

Preisich Gábor: Budapest városépítésének története Buda visszavételétől a II. világháború végéig

2004.11.10. 15:37

Ajánljuk a könyvet építészeknek, várostervezőknek, történészeknek és minden városlakónak, aki Budapest jelenének jobb megértéséhez annak múltját is meg akarja ismerni. 

Kiadja a TERC Kft., 2004
380 oldal, feket-fehér és színes fotókkal illetve rajzokkal, 9800 Ft

 

Több évtized telt el azóta, hogy Preisich Gábor híres három könyve megjelent. 1960-ban adta ki a Műszaki Könyvkiadó a Budapest városépítésének története Buda visszavételétől a kiegyezésig című első kötetet, amit 1964-ben követett a Budapest városépítésének története a kiegyezéstől a tanácsköztársaságig című második és 1969-ben Budapest városépítésének története 1919-1969 című harmadik kötet. A rendszer-váltáskor érett meg a pillanat Budapest II. világháborút követő történetének áttekintésére, amit 1990-ben az akkor már nyolcvanéves építész megírt. Így született meg Budapest városépítésének története 1945-1990 címmel az életművet is lezáró utolsó mű. Jelen könyv a hosszú idő óta hiányzó első három kötetet fogja egybe. Nemcsak logikus áttekintést ad az elmúlt viharos évszázadokról és nemcsak sok munkával összeszedett információgyűjtemény, hanem az írásokban megbújik egy gondolkodó építész, városépítész töprengése, véleménye, szakmai elkötelezettsége, hite. Ajánljuk a könyvet építészeknek, várostervezőknek, történészeknek és minden városlakónak, aki Budapest jelenének jobb megértéséhez annak múltját is meg akarja ismerni.