Épülettervek

Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat – megosztott II. díj, Mérték Építész Stúdió

2012.02.24. 10:52

A Rákospalota Városrészközpont kialakítására kiírt városépítészeti ötletpályázaton megosztott II. díjban részesült a Mérték Építész Stúdió munkája, melynek tervei Dr. Paulinyi Gergely és Dr. Reith András vezetésével készültek.

  


A Bíráló Bizottság értékelése – 6. sz. pályamű

A pályamű – egyes elemeinek hiányos, illetve vitatható megoldásai ellenére – számos értékes gondolatot vet fel, bizonyos részletei példásan igényes, városépítészeti szempontból kimondottan magas színvonalú javaslatot fogalmaznak meg.

A pályamű a vasúti megállóhoz kapcsolódó eszközváltó csomópontot és az ennek funkcióit integráló vegyes rendeltetésű épületet az Árpád úti közúti felüljáró rákospalotai oldalán – a lebontott „Novák-piac” területén – helyezi el, ezzel tudatosan vállalva, hogy a Rákospalota-Újpest vasútállomás épületétől érkező peronaluljáró gyalogos forgalma számára a javasolt helyszín még gyaloglási távolságon belül elérhető. A Deák Ferenc utca felé ezért csak alárendelt (a terven ábrázoltak szerint bizonyosan elégtelen) gyalogos összeköttetést ad, amivel a Bíráló Bizottság összességében nem értett egyet.

A Karácsony Benő parkra adott megoldása korrekt, a téren elhelyezett burkolt „szigetek” változatos, de a szükséges mértékben szeparált térhasználat lehetőségét kínálják. Bár a park délkeleti sarokpontjának javasolt módon történő beépítése a csomópont, valamint az Illyés Gyula utca felől feltáruló látvány indokolatlan szűkítése miatt zavaró, a Deák Ferenc utca és a Fő út sarokpontjának „megfogása”, a tér felé nyitott, de több helyen is átjárható beépítése helyes és működőképes megoldás. A zöldfelületek, a sétányok és a közösségi terek általános jellemzője: az egyszerűség és rendezettség architektonikus megfogalmazásban. Az utcai fasorok és zöldsávok fejlesztésén kívül karakteres virág- és cserjefelületekkel ad hangsúlyt egy-egy kiemelt térrésznek.

A terv értékes eleme a templom előtti beépítés térfalképzése, valamint a sportközpont és környezetének kialakítására vonatkozó, egyedül ebben a javaslatban szereplő ötlet, mely – pontosítandó részletei mellett is – a sportcélú városközpont adekvát megoldásának egyik koncepcionális alapja lehet.

Ugyan pillanatnyilag nem tekinthető közvetlen realitásnak, a pályamű színvonalas és a helyszín valós értékének megfelelő megoldást kínál a városrészközpont ma dominánsan üzemi használatban lévő tömbjére. A tömbbelső „kipucolását” követően elhelyezni javasolt „intelligens irodaépületek” – különösen a tömb közhasználatú átjárhatósága esetén – a tervezett innovációs park értékes elemei lehetnek.

A Fő út és a gyalogos dominanciájú Bácska utca közötti tömb Széchenyi téri oldalának megformálását a pályamű példás igényességgel oldja meg, a javaslat városépítészeti szempontból kiemelkedő értékű. A nagy, de rafináltan átgondoltan megformált hasábokból halmazszerűen elrendezett épület-elemek minden erre vezető közterületi nézetből megoldott, változatos térfalakat képeznek. A templom előtti „Fő tér” arányai és javasolt gyalogos kapcsolatai kedvezőek. Az Epres sor Fő úti torkolatának átépítésével felszabaduló területen funkcionális és városképi szempontból egyaránt méltó helyet kap a Rákospalota Múzeum épülete is. Az Epres sor, mint a városközpont északi határoló útja, kettős töréssel csatlakozik a Fő úthoz, ami kedvezőtlen.

A pályamű a sportközpont kialakítására – a diszpozíció lehetséges változatainak elemzését is bemutató – egyedi javaslatot fogalmaz meg. Mivel a műfüves pálya létesítése a jelenlegi pályát szegélyező futópálya és a meglévő lelátók elbontását feltételezi, voltaképpen nincs szükségszerű indoka a stadion változatlan helyen történő megvalósításának. Ennek megfelelően a javaslat szerint az új stadion az Illyés Gyula utcai fronton épülne, ennek következtében az Epres sorral párhuzamosan egy újabb, reprezentatív sétány megnyitására adódik lehetőség úgy, hogy a „sportcélú városközpont” valamennyi létesítménye erre felfűzve, illetve innen közvetlenül megközelíthetően helyezhető el.

A szabadtéri rendezvényteret a sportcentrumhoz kapcsolódva helyezte el az uszoda és a templom közötti területre. Dicsérendő a teret kiegészítő ülő- napozó „hullámpad” térplasztikai igényességű megformálása. A javaslat elbontja a Budai II. László stadion melletti klubházat, ugyanakkor a „sport-sétányról” nyílóan elhelyezhető létesítményekben annak funkciója igény esetén egyszerűen visszapótolható. Az Epres sor és a sétány közötti, a templom mögötti sávban változatos, érdekes térhasználatot biztosító publikus felületeket alakít ki, és ez a nyitottság a sportpályákat, valamint a kisebb-nagyobb rendezvények lebonyolítására alkalmas, rendezett felületeket különösen vonzóvá teszi. A gyalogos sétány vonalát a pályamű egészen a Régi Fóti útig vezeti, az ennek meghosszabbított vonalában javasolt, az egyházi épületek között elhelyezett köztéri szobor azonban valószínűleg „kevés” a tengely vizuális lezárására.

A Bíráló Bizottság a pályaművet – a Széchenyi tér környékének igényes városépítészeti megformálásáért – 3 300 000 Ft összegű II. díjban részesítette.

Kapcsolódó oldal:

Rákospalota Városrészközpont - a városépítészeti ötletpályázat eredménye


Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat – megosztott II. díj, Mérték Építész Stúdió 

vezető tervezők: Dr. Paulinyi Gergely, Dr. Reith András, Burián Gergő, Heltai Xavér, Nyírő Zsolt, Gelesz Adrienn, Lukács Zsombor, Fábián László, Tákos Tamás (MÉRTÉK ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ)
munkatársak: Dr. Barcza Dániel (Neuron Kft.), Varga-Ötvös Béla (Értéktérkép Kft.), Albrecht Ute, András István, Érsek Gábor, Pető Zoltán, Jenei Gábor (BFVT Kft.)