Épületek/Irodaépület

Richter Gedeon Kémiai Kutató- és Irodaépület Kőbányán

2008.12.09. 12:40

A ZDA tervezte Richter új kutatóépülete, mely a közelmúltban elnyerte Budapest Építészeti Nívódíját, a fejlesztési területen tervezett irodasáv első elemeként épült fel, 2005 és 2007 között. Az épület két funkció, egy laborépület és egy irodaépület együttese. A két funkcionális egységet, azaz a két épületszárnyat öt szint magas reprezentatív előcsarnok kapcsolja össze.

Előzmények

A Richter Gedeon gyár száz éves múltú, 13 ha nagyságú kőbányai üzemi területe mellett 2000-ben lehetőség adódott a szomszédos, 14 ha-os felhagyott iparterület megvásárlására. Ezzel a cég számára először nyílt lehetőség nagyléptékű zöldmezős beruházások megvalósítására. Az építést több éves tervezési munka készítette elő, a gyár főépítészének megbízására terveket készítettünk a gyár új arculatára, a fejlesztési terület beépítésére és a kutatóépületre, több változatban.

A Richter fejlesztési területének beépítése

A távlati beépítési terv tiszta funkciócsoportokat hoz létre: az irodasáv, az üzemi sáv és a kiszolgáló sáv épületeit a Gyömrői úttal párhuzamos sorokba rendezi. Az épületegyüttes és a környezet összehangolt alakításával az alapvető funkcionális igényeken túl egy esztétikai rendet, kompozíciót kíván teremteni. A terv az új területen nagyobb zöldfelületek megvalósításban gondolkodik: 35 m széles, parkosított előkert a főút felől, fásított parkolósávval, széles zöldsáv az irodák és az üzemi épületek között, extenzív zöldterületek a jövőbeni fejlesztések területein.

A régi gyárterületen felső vezetésű csőhidakkal oldják meg a közműellátást, ezáltal mára az épületállomány jelentős részét benőtték a csővezetékek, melyek emiatt építészeti eszközökkel már nehezen kezelhetők, a terület és az épületek megjelenését jelentősen lerontja a burjánzó csőkígyók látványa. Az új terület beépítésénél fontos tervezési eredménynek tekintjük, hogy sikerült meggyőzni a cég vezetését a közműhálózat korszerű kialakításának jelentőségéről, az ellátó vezetékek közműalagutakban történő elhelyezéséről. A közműalagutas megoldás a magasabb esztétikai színvonal mellett hosszabb élettartamot biztosít, könnyebb a kezelhetősége, a karbantartás megoldása.

A Kutatóépület funkcionális kialakítása

A Richter új kutatóépülete a fejlesztési területen tervezett irodasáv első elemeként épült fel 2005 és 2007 között. Az épület két funkció, egy laborépület és egy irodaépület együttese. A két funkcionális egységet, azaz a két épületszárnyat öt szint magas reprezentatív előcsarnok kapcsolja össze.

A kb. 90x70 m-es befoglaló méretű, U alaprajzú épületet a főúttól visszahúzva helyeztük el. Az épület bruttó szintterülete kb. 22.000 m2, összes hasznos területe mintegy 19.500 m2. Az épület monolit vasbeton szerkezetű, alápincézett, lapos tetős, az irodaszárny négy, a laborszárny három emeletes, mindkét épületszárny felett a homlokzati síktól visszahúzott könnyűszerkezetes tetőemeleti gépészeti szint készült. A laborszárnyban 75 laboratórium, (kémiai-, szerkezetkutató- és NMR-laboratórium) működik kb. 270 dolgozóval, az irodaszárnyban további 230 ember dolgozik.

Laborszárny

A laborszárny öttraktusos alaprajza – Magyarországon még nem jellemző – új rendszert valósít meg: egyrészt elválasztja a laborban dolgozók kísérleti és íróasztali munkaterületét, másrészt tisztán, kereszteződés nélkül, elkülöníti a vegyszeres (szürke) és az irodai (fehér) munka útvonalait. A középső sávban elhelyezett „szürke folyosó" az anyag- és vegyszerellátás, a gépészeti kiszolgálás, a karbantartás útvonala, ennek két oldalán nyílik a laboratóriumok sora. A laborok területe kizárólag csak a kísérletek helyszíne, a kísérletek döntően vegyi fülkékben zajlanak, a laboregységek 8–8 fm vegyifülkével vannak felszerelve. A két szélső homlokzat menti sáv a számítógépes irodai munka területe, lényegében a homlokzat mentén elnyújtott egyterű iroda, ahol minden laboregység előtt az ott dolgozó 4–4 kutató munkahelye található.

Az elrendezés a kutatóknak jobb munkakörülményeket teremt, mind egészségi mind komfortérzet szempontjából. Másrészt a folyamatok áttekinthetősége és a biztonság szempontjából is nagyon előnyös, mivel a funkciósávok közötti belső üvegfalak által a terek átláthatók (a laborok és az irodaterület, továbbá a laborok és a vegyszeres folyosó között is üvegfalak vannak), továbbá minden laborhelyiségnek kétirányú menekülési lehetőség biztosított.

A belső üvegfalakon túl a homlokzatok is mélyen üvegezettek így az egész épületen át lehet látni. A homlokzatokon ún. monitorablakokat terveztünk, ezek a homlokzat síkjából előreálló és különböző szögben kiforduló, különböző hosszúságú, közel emeletmagas szalagablakok. A monitorablakoknak az irodatér felé 12 cm-es parapetet alakítottuk ki, ezáltal elválasztottuk az ablakbélleteket a munkahelyi zónától.

A laborhomlokzat sötétszürke pórszórt alumínium lemez burkolatot kapott. A homlokzatokon a monitorablakok külső látszó bordák nélkül jelennek meg, az ablakokat L alakban antracit színű fém „csőr" keretezi. Az ablakok bélletei különböző színű festést kaptak, amely – különösen esti megvilágításban – kívülről is jól érvényesül.

Irodaszárny

A szárnyvégekben vezetői irodák, a középső részen sorolt, cellás irodák találhatók. Az irodaszárny fejrésze az üvegezett csarnokrészhez kapcsolódik, galériás közlekedőkkel kinyílik a légtér felé. A kiemelt vezetők irodái a reprezentatív előcsarnokhoz kapcsolódó galériákra nyílnak. Az irodaszárnyban a Richter gyárban hagyományos cellás iroda elrendezést megtartva is sikerült korszerű hangulatot létrehozni, mivel a belső közlekedő folyosó felé az irodák üvegezett térelhatárolást kaptak, az üvegfalak teljes átláthatóságot biztosítanak.

Az irodaszárny homlokzatai, a laborszárny homlokzatoktól eltérő anyaggal, indiai homokkővel burkoltak. Az alsó két szinten a függőleges elrendezés, a lábazati jelleg dominál, zöld indiai homokkő burkolattal, a felső szinteken a vízszintes sávos, eltolt szalagablakos alakítás jellemző, szürke indiai homokkő burkolattal.

Előcsarnok

A két épületszárnyat összekötő előcsarnok az épület legreprezentatívabb része, ez megmutatkozik mind az építészeti megoldásokban, mind a felhasznált anyagokban. Az előcsarnok egy öt szint magas légtér, amelynek földszintje teljesen átlátható. Az előcsarnok terét nem osztja meg tartószerkezet, feljebb is csak a közlekedést biztosító fehér szoborszerű hidak és lépcsős rámpák futnak keresztül, és az üvegfal kívülről is látni engedi az előcsarnok dinamikus architektúráját.

A 23 méter magas, 10,5 méter széles két homlokzati üvegfal függőleges fém tartószerkezet nélkül, tisztán üveg tartóbordákkal készült, az üvegbordák szerkezeti vastagsága 5 cm, szélessége 50 cm. A négyrészes ragasztott és toldott üveg tartóoszlopok felül függesztett, alul megtámasztott, középen csuklós kialakításúak, vízszintes feszítőmű pászmákkal 6, 12 és 18 méter magasságban vannak merevítve, a pászmákat lepkeszerű fém elem fogja össze.

Speciális a hőszigetelő üvegtáblák megfogása is (ez a gyártó cég szabadalma), az üveg tartóbordákban kialakított függőleges csavarcsatornába rögzítik az üvegtáblákat, úgy, mintha egy alumínium profilba rögzítenék, ez olcsóbb, mint a hagyományos pontmegfogásos megoldás, és így nem jelennek meg a homlokzaton a megfogó szerkezetek. Egy-egy üvegfal 6 tartóoszlopból és 7 üvegmezőből áll, az üvegtáblák mérete 1,5 x 3 méter, de az alsó sor 6 méter magas.

NMR-labor

Különleges formai és épületszerkezeti megoldásokra volt szükség az udvarban elhelyezett NMR (magmágneses rezonancia) labor esetében is, mely az erős mágneses műszerek szükséges védőtávolsága miatt nem kerülhetett be a főépületbe. Az NMR-labort a zöldsávra néző belső udvarban, földbe ágyazva helyeztük el. A három nagy műszert befogadó fémburkolatos torony szoborszerű megformálást nyert, a középső labortömeg földtakarással, zöldbe ágyazva illeszkedik a környezetbe.

A mágneses műszerek közelében csak nem mágnesezhető, ausztenites vasalást volt szabad használni, mivel ez azonban nagyon drága, ebből a minimális felhasználásra törekedtünk. Ezért a műszereket befogadó tornyok szabálytalan négyszög alépítménye csömöszölt beton szerkezetű, a felette emelkedő ferde síkokkal határolt torony pedig ragasztott fa szerkezetű. Az NMR labor műszerei rezgésmentes kialakítást igényelnek, ezért a labort a főépülettől is dilatálva, és a gépalapokat az alépítmény többi részétől speciálisan dilatálva alakítottuk ki.

Egyéb funkciók

Az épület pinceszintjén öltözők (laborok dolgozóinak), gépészeti helyiségek, raktárak, különböző hőmérsékletet biztosító speciális klímakamrák továbbá egy önvédelmi óvóhely található. Az óvóhely visszapótlási kötelezettség miatt létesült, 520m2 alapterületű, 600 férőhelyes, l2 besorolású, V. védelmi osztályú. A tetőszintek könnyűszerkezetes felépítményeiben gépészeti helyiségek, döntően szellőző gépházak találhatók.

Az épületszárnyak végei pillérekre vannak állítva, a zöldsáv és az út fölé nyúlnak. A pillérek között az első emelet magasságában tervezett gyalogoshidat a vállalatvezetés döntése sajnos az utolsó fázisban eltörölte. Remélhetőleg a jövőben megvalósuló további irodaépületekkel együtt majd megvalósulhat a zöldsáv mentén tervezett gyalogoshíd is, mely a kutatóépület számára funkcionális és esztétikai szempontok miatt most nagyon hiányzik.

A 2005-ben kezdődött, két év alatt megvalósult kivitelezés révén, a mintegy 20000 m2 hasznos alapterületű épület beruházási költsége 9,5 milliárd forint volt, az épület összesen 500 dolgozónak teremtett munkahelyet.

Oláh Éva