Épülettervek/Hallgatói terv

Római Part 2100 - a hallgatói ötletpályázat első helyezett terve

2013.11.22. 14:55

Bemutatjuk a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítész Karának első éves Master hallgatóinak tervét. Horváth Bettina, Hrabák Luca, Városy Dóra és Papp Márton koncepciója a civil kezdeményezésként 2700 fő bevonásával készült kérdőíven alapul, és az adottságok és funkciók harmóniáját célozza.

Elsődleges célunk a nagymértékű, egy gesztussal végigvezetett beavatkozás helyett kisebb, ütemezett átalakítás és megújítás, mely a terület 'akupunktúrás' környezetalakítási és építészeti elemeire koncentrál. Ezek alapján a Római-part funkcióját és jövőjét tekintve fő szempontnak találtuk a III. kerületben – és vonzáskörzetében - képviselt zöldfelületi, valamint rekreációs szerepének a megtartását, megújítását. Elengedhetetlennek tartjuk a fővárosi Duna szakasz mentén betöltött egyedi zöldfelületi jellegének megerősítését, hogy a kialakult funkciókkal és közösségi téralakítással közelebb hozzuk a városlakókat a folyóhoz, kihasználva és védve annak potenciáljait.

Az újraértelmezett Római-part, a kerület célközönségének igényeit figyelembe véve, illetve a hagyományok életben tartását erősítve biztosít pihenési és sportolási lehetőséget a helyi szereplők bevonásával és mozgósításával, egy olyan folyamatosan fejlődő partszakaszon, mely árvíz ellen védett. Fontos hogy megőrizzük az eddigi laza beépítettségét és vonzó természeti környezetét. Az üdülőövezetben kialakult lakófunkciók tisztázásával, a természetvédelmi értékek szem előtt tartásával olyan zöldfelületi területnövekedést és megújulást, illetve fejlődést biztosít a terv, mely a kihasználható adottságok és az igényelt funkciók harmóniájában biztosít egy önfenntartó partszakaszt.

I. ÜTEM:
A terület megújulásának és fejleszthetőségének alapja a hullámtér és a III. kerület árvíz elleni védelme, így elsődleges a terület fellendülését megalapozó mobilgát megépülése. A tervezett mobilgát legfontosabb ismertetője, hogy megváltoztatott nyomvonalával úgy védi a környező területet, hogy a természeti értékeket és a Római-part hangulatát meghatározó partképet nem változtatja meg. A telekhatár vonalába építve a kialakult sétány mellett húzódik, így árvíz idején a beépíthető elemekkel és a kerítésvonal mögötti szerviz út meglétével biztosítja az árvízmentességet.

A sétány mellett futó gát megépítéséhez és ennek használatához kötött szervizúthoz szükséges kb. 5 métert a sétány melletti telkektől sajátítaná el közérdekű, természetvédelmi célok megvalósításának érdekében. (2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról) E rendezett és védett közegbe integrálva kívánjuk erősíteni a lakó funkció szerepét, mely lehetőséget nyújt az ingatlanfejlesztés térnyerésére, konkretizálva: lakóépületek létesítésére. A Pünkösdfürdőtől északra húzódó, jelenleg üdülőövezeti terület kisvárosias lakóterület besorolást kap, így lehetőség nyílik további lakóhelyek építésére és beépítések térnyerésére az üdülési adó vonzata nélkül.

A mobilgát tervezett nyomvonalában szükséges közműrendezés során, a parton lévő szabadvégű csövek becsatlakoztathatóak a csatornarendszerbe, így megalapozva a későbbi ütemeket és segítve a Duna vizének tisztulását. A mobilgát mellett rendezett sétány és bicikliút, BKV hajóállomás illetve BuBi pontok létrehozása és a Graphisoft épületeivel egy összekötő, híd alatt futó panoráma sétány kiépítése az infrastruktúra fejlődését és a terület megközelíthetőségét segíti.

II.ÜTEM
Az első ütemben biztosított árvízvédelem és beépítés - ez által lakók és látogatók számának növekedése - lehetővé teszi a terület rekreációs jellegének fejlesztését és erősítését. A part mellett húzódó üdülési övezet beépítése foghíjas, így az üres telkek teret biztosítanak különböző funkciók megtelepedésének. Mivel a partszakaszon található termálvíz jelentős potenciált rejt magában, ide egy termálfürdőt terveztünk. A meglévő tenisz centrum fejlesztésével és kiépítésével központi szerephez jut a jelenleg elhanyagolt teniszcsarnok, mely meglévő nemzetközi szerepét tovább erősítheti.

Emellett, a Római-parton húzódik a Nemzetközi Dunatúra evezős útvonala, mely a terület hagyományőrző sportágaként fejlesztendő Evezős klub létrehozásával illetve a sólyapályák felújításával. Az ideális vízre szállást a partszakaszok kavicsteraszt képző 1:10 illetve 1:12 lejtésének megtartása biztosítja. A területen elhelyezkedő sajtház felújításával új, kulturális helyként funkcionáló, rendezvények és események befogadására alkalmas terület alakul ki. A további fennmaradó üres telkek a természetes környezet kiterjedésére adnak teret, melyeken közösségi zöldterületek alakulnak.

III.ÜTEM
Az I. ütemes közmű rendezés miatt a III. ütemre a Duna vizének megfelelő tisztasága várható, így - illetve a korábbi fejlesztések következtében - lehetőség nyílik a partszakasz rendezésére és fürdőzhetővé tételére. A part mentén kialakult funkciók és kiszolgáló egységek nagyfokú látogatottsága és bevétele anyagi alapot biztosít a további infrastruktúra és rekreációs fejlesztéseknek. Az előző ütemek alapján nő a látogatók és lakók, ezáltal az igények és befogadók száma is. A parton végigfutó- galériaerdőben kígyózó szalagszerű objektum kiépítésével, a termálfürdő vízen úszó kávézó teraszának bővítésével vonzó és változatos partszakasz kialakítása adja a projekt végkimenetelét. 

A területet három nagy egységre osztottuk fel, melyek nem különülnek el egymástól élesen, viszont használatuk és kiépítettségük mértékét tekintve különbözőek. A részekről egyaránt elmondható, hogy a kialakított funkciók nem terhelik túlságosan a környezetet, illetve a használók igényeit figyelembe véve öltöző- és mosdópavilonokat is elhelyeztünk a terület egészén. A legdélebbi terület - mint a Római-part kapuja - a leginkább kiépített rész. Innen észak felé haladva, a legaktívabb – rekreációs funkciókkal ellátott természetes partkialakítású zóna terül el. Az eredeti hangulatot megőrizve egy olyan fürdőrészt alakítottunk ki, ahol a városlakók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a folyóval. A 3. egység a legnyugodtabb, lakóövezeti besorolású terület, melyen a lakóterületi hangulat és a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó rekreációs funkciók dominálnak.

VÍZIÓ
2100-ban a Római-part egy árvízvédelmi szempontból védett, közkedvelt természetes rekreációs terület, mely a lakók, látogatók és befektetők által egyaránt kihasználható sport és pihenési funkciókat jelent. A nemzetközi szempontból is jelentős sportolási lehetőségek (evezés, biciklis útvonal, tenisz centrum), az attraktív sétány és partkialakítás, a természetes környezet egyedisége és a Duna folyóval kialakított közvetlen kapcsolat olyan erős vonzerőt jelent a budapesti lakosság számára, mely nem zavarja a lakók és természetes folyamatok nyugalmát, még is használható, élhető és élő teret biztosít.

Római Part 2100 csapata