Épülettervek

S, M, L, XL - léptékre szabott átalakítási terv a József Attila lakótelepen

2017.07.25. 13:30

A József Attila lakótelep 90 hektáros területen helyezkedik el, saját szolgáltatásokkal, intézményekkel - méretéből adódóan egy önálló városként működik. Gyökér András és Szabó Máté a pályázaton 2. díjat elnyert koncepciója karakteres negyedekre tagolja a területet és közelíti a fiatalodó lakóközösség igényeihez.

A József Attila lakótelep méretéből adódóan egy önálló városként működik. 90 hektáros területen helyezkedik el, saját szolgáltatásokkal, intézményekkel. A lakótelep területén az építés óta komoly növényzet fejlődött ki, ami nagy értéket jelent. A területen több intézményi és szolgáltatóépület is található, valós közösségi funkció viszont - a szabadtéri sportpályákon és játszótereken kívül - nincsen, vagy nem működik. A fiatalodó lakóközösség számára jogos igény a közösségteremtő helyek, funkciók biztosítása, így kötődés alakulhat ki a lakótelep és lakói között.Karakterek

A lakótelep az úthálózat által kijelölt területek mentén lakószigetekre bontható. A terv az egyes lakószigeteknek saját karaktert ad, így ezek egyfelől felismerhetővé válnak - elősegítve a területek közti tájékozódást -, másfelől pedig erősödik a közösségi érzet a lakószigeteken belül. A szigetekhez - a már meglévő hangulatból kiindulva - anyagkombinációk, színharmóniák rendelhetőek, ezzel különböztetve meg a szomszédos szigeteket egymástól. Az egyes negyedek neveket is kapnak az adott szigeten található intézmények vagy közterek után.

Telekosztás

A lakótömbök az úszótelkes kialakítás miatt nem hagynak privát, vagy fél-privát kertlehetőséget a lakóknak. Az épületekből kilépve rögtön a közterekre érkezünk, ugyanakkor erős igény mutatkozik, hogy a lakók egy saját kertet gondozhassanak. A javaslatban a köztér és a privát/fél-privát terek aránya jelentősen megváltozik. Az önkormányzatnak kevesebb területet kell gondoznia, hiszen csökken a közterek mennyisége, lehetőség nyílik ezeket igényesebben, rendezettebben kialakítani. A publikus, privát és fél-privát terek megtalálják megfelelő arányukat, a lakók saját kerttel gazdagodnak, erősítve a kertvárosias hangulatot.
Központok

XL – A város léptéke

A terület intenzív városi kapcsolata lehetővé teszi a lakótelep ’kapu’-helyzeteiben olyan funkciók és terek létrejöttét, melyeket a helyiek jól használhatnak, de a lakótelepen kívüli városrészeket is kiszolgálják. Ezek a ’határterületek’ értékes helyzetek beruházás szempontjából is, mint például az Üllői út melletti terület vagy az M5 bevezető szakaszánál található rész:

  • az Üllői út mentén a már meglévő Ecseri úthoz kapcsolódó tér, illetve a Pöttyös utcai metrómegálló körüli tér újul meg, a kettőt egy sétány köti össze.
  • a déli oldalon, az M5-ös bevezetőhöz közeli részen egy fedett piac lesz az új központ.


L – A lakótelep léptéke

A lakótelepen belüli központok a városrészi közösséget erősítik, a lakótelep lakóit szolgálják ki. A terület fontos csomópontjaiba városi tér vagy közpark kerül. A lakótelep súlypontjába, a Pöttyös utca és a Dési Huber utca kereszteződéséhez kerül a városrész főtere, az új Valéria tér. Az itt található útkereszteződést racionalizálva, egy 3500 m2-es burkolt felületet alakítunk ki. A teret határoló épületek földszintjén jelenleg is szolgáltatások, kisboltok találhatók. Ezeket megújítva a tér mindig nyüzsgő, élettel teli tud lenni. A főtérhez kapcsolódik egy új közösségi ház, ami a tér nyugati térfalát folytatja és köti össze az egykori Pest-Buda mozi épületével. A későbbiekben lehetőség nyílik a jelenlegi Görög Kulturális Központot is helyzetbe hozni és összekapcsolni a főtérrel. 

A Napfény utca két oldalán található áruházak környezete jelenleg is vonzza az itt élőket. Köztérré alakítása kézenfekvő, ez az útszakasz csökkentett forgalmú úttá alakul. Az áruházak tetejére sportpályák kerülnek, amiket a két oldalon található lépcsőkkel lehet elérni.

Ehhez a léptékhez tartozik a zöld rekreációs sáv is, a lakótelep szíve. A sáv bővítendő, hiszen jelenleg is nagyon népszerű és jól működik. Ide, a jelenlegi sportpályák megtartásával egyéb kiegészítő funkciók kerülnek, szigetszerűen elhelyezve a zöldben.
M – A lakósziget léptéke

A lakószigeteken belül, az új telekosztásnak köszönhetően alközpontok jelennek meg, erősítve a szomszédsági lakóközösség kialakulását. Minden szigeten található ilyen alközpont, különböző funkciókkal – tér, játszótér -, a szigetnek megfelelő hangulattal, anyaghasználattal.

S – A lakótömb léptéke

A házakhoz tartozó kertek lehetővé teszik a társasházi lakóközösség kialakulását privát, vagy fél-privát használattal. Változatosságot, játékosságot ad az adott kert elkerítésének módja (normál kerítés vagy padka).

Határhelyzetek

Üllői út

A lakótelepet északról a kétszer háromsávos Üllői út határolja. Az ide néző területen a közterek revitalizációja, újragondolása mellett egy új beépítés rendezi az utcaképet, oldja meg a parkolás problémáját, valamint egyedi ferde tetős kialakításával csillapítja a szmog- és zajszennyezést. A beépítés lakótelep felőli oldalán a közpark területe megnő a zöldtetőnek köszönhetően. Mellette egy pavilonokra felfűzött sétány vezet végig, összekötve a metrómegállókat, köztereket, és az esetlegesen újonnan kialakított munkahelyeket.

Erdő

A lakótelep másik két oldalát fás terület határolja és öleli körül: egyik oldalon egy zöld ’falként’ fut végig a fasor a lakótelep és a Gyáli útra néző üzemi területek között, másik oldalon pedig a Kiserdő területe található. Új tanösvények, erdei tornapályák, futópályák, pavilonok telepítésével kel újra életre a Kiserdő területe, az Illatos árkon átvezető hidakkal és ösvényekkel kapcsolva össze a Wekerlét és a József Attila-lakóteleppel.
Az épületek felújítása

Tetőráépítések

Könnyűszerkezet alkalmazásával a legtöbb épületnél megoldható a szintráépítés. Ezek az újonnan kialakított lakások jó pozíciójuk révén igen értékesek, fedezik az épületek felújítását. Tömegformálásukban visszafogott, a külső szerelt burkolat anyaghasználatában reflektál az adott lakózóna építészeti karakterére, hangulatára. Az így kialakított lakások fentről nézve egy új hangsúlyos horizontvonalat rajzolnak ki az égen, míg a közterekről, kertekből nézve a tájékozódást segítik: anyagukkal, formájukkal az egyes lakószigetek zászlójaként működnek.

Energetikai felújítás

A homlokzat hőszigetelése, a régi hőhidas nyílászárók cseréje és a gépészeti rendszer felújítása az alapelemei az energetikai korszerűsítésnek, továbbá napelemek, esővíz és szürkevíz hasznosítás alkalmazható.

Liftek

Jogos elvárás a lift létesítése azoknál a házaknál, ahol nincsen. A fogatolt rendszerből való kilépés nem reális, ezért lépcsőházanként kell ezeket elhelyezni. A tetőráépítéshez hasonló könnyű acélszerkezetes vázzal épülő lift a lépcsőház külső oldalához kapcsolódik.

Erkélyek

Távlati lehetőség a lakások alapterületének bővítése az épület homlokzata elé épített könnyűszerkezetes erkélyrendszerrel. Ennek alapja a liftével azonos acél vázrendszer. Ez egy rácsrendszert alkot a kiválasztott homlokzati felület előtt, amely rácsmezőkbe zárt erkélyelemek építhetők. Az erkélyelemek homlokfelületére eltolható üvegpanelek kerülnek. Az üvegezett erkély amellett hogy növeli a lakás alapterületét, nagyszerű klimatikus viszonyokat teremt.
Új épületek

Közösségi ház

A főtér mellett kap helyet az új közösségi ház. A térhez kapcsolódva annak központi és közösségteremtő funkcióját erősítve, illetve kiegészítve, annak egyik térfalát adja. Alapvetően három fő funkciót lát el. Az egyik a főtér kiszolgálása. Mosdó, illetve kávézó található benne, mely kávézó jó időben asztalokkal a főtérre is kitelepülhet. Második a rendezvényterem. A 400 fő befogadóképességű rendezvényterem - a lakótelep zöldfelületeit tiszteletben tartva – az új főtér burkolata alá, a pinceszintre kerül. A harmadik funkciócsoport a csoportszobák és klubtermek csoportja, mely a térfalat képező négyemeletes épületrészbe került.

Pavilonok

A jelenlegi heterogén kaotikus rendszer helyett egy új pavilontípus bevezetése ajánlott, amely megfelel minden igénynek. A rendszer moduláris, egy alapelemből épül, mely sorolással bővíthető. A pavilon egyszerű hasáb formálású, két átellenes oldala teljesen felnyitható. Acélszerkezete hőszigetelést és faburkolatot kap. A felnyitott oldal félállásban előtetőként működik, teljesen felnyitva cégérként hirdeti a pavilon portékáit.
Zöldtetős parkolóház és irodák

Az Üllői út mentén, a kéregvasútként kialakított 3-as metró fölé, a tartószerkezetek megerősítésével, a metróalagút melléalapozásával elképzelhető egy ráépítés. Az ide javasolt épület egy bedöntött zöldtető: az Üllői út felé a 9 méteres, növényekkel futtatott homlokzatával, a lakótelep felé pedig a ferde zöldfelületével kapcsolódik, mint a közkert folytatása. A szmog és a zaj ellen a ferde tető védi a lakóterület Üllői úthoz közeli részeit, és egy egyedi látványt nyújt az itt sétálóknak és a lakásokból kinéző lakóknak. A ferde tető alatt eltolt félszintekkel kialakított garázs található. A meglévő lakóépületek tengelyeiben irodaépületek helyezhetőek el erre a tetőre, gazdaságossá és élővé téve a beépítést.

Gyökér András, Szabó Máté