Egyéb cikkek

S1 projekt - Erick van Egeraat Associated Architects javaslata

2006.12.06. 12:05Építészeti koncepciónk az elkerülhetetlen infrastrukturális fejlesztést feltételezve a terület hagyományain és a pincerendszer különleges adottságain alapul.

Erick van Egeraat Associated Architects - Erick van Egeraat (50) Rotterdam
„Ez a terület éppúgy gazdag hagyományokban és rejtett kincsekben, mint egyedülálló lehetőségekben. Nem csupán az egykori Dreher sörgyár történetének épületei találhatók itt, de egy olyan egyedülálló pincerendszer is, amely titokban végigkísérte Budapest elmúlt 150 évének történetét és absztrakt képződményként ma is ott fekszik az izgalmas felszín alatt. Amennyiben a területre készülő fejlesztési terv ezeket a hagyományokat kreatív módon értelmezi, úgy lehetőség nyílik rá, hogy egy egyedi, semmihez sem hasonlítható fejlesztési projekt jöjjön létre itt. Olyan új világ, amely életet lehel és gazdasági pezsgést hoz a kerületbe és így az S1 területét Budapest - de nem túlzás azt állítani, hogy Magyarország - egyik legkülönlegesebb pontjává teheti.”


Építészeti koncepciónk az elkerülhetetlen infrastrukturális fejlesztést feltételezve a terület hagyományain és a pincerendszer különleges adottságain alapul.

A terepszint lesüllyesztésével, a pincerendszer felülről történő megnyitásával és hosszanti bevágások, un: „kanyonok” kialakításával a pince térrendszerét feltárjuk és a meglevő „felső világ” mellé, illetve alá egy „alsó világ”-ot hozunk létre. A két világ egymással vizuális kapcsolatban van, de szintbeli eltérésük és a pincerendszer rejtettebb jellege miatt képesek lesznek eltérő jellegű funkciók befogadására. Ezek szerint a felső világ a csendes lakó- és pihenőfunkcióknak ad teret. Az alsó világ a zajosabb szórakoztató, kereskedelmi és kulturális funkciókat foglalja magába.

A felső és alsó világ vizuális összefonódása több rétegben jön létre. Egyfelől a pincerendszer változatos feltárásával fel- és lelátásokkal gazdagított tereket hozunk létre. A bevágások, feltárások, kanyonok kialakításánál a megmaradt kőanyag a kanyonok természetes homlokzatául szolgál, míg a kinyert terméskő a felszíni épületek kialakításánál felhasználásra kerül, így az egységes anyaghasználat újabb összekötő kapocs lesz. A kanyonokkal szabdalt pince térrendszere válik a terület kialakításának fő szervező erejévé, a felső és alsó funkciók egyaránt erre a vázra fűződnek fel.

Mindezek eredményeképp véleményünk szerint a terület olyan különleges, semmivel sem összehasonlítható karaktert nyer, ami alkalmassá teszi arra, hogy minőségi befektetők figyelmének fókuszába kerüljön és ezáltal jelentősen felértékelődjön. Amennyiben a projekt megvalósításával párhuzamosan a városnak ezen a részén a várható infrastrukturális fejlesztések is megvalósulnak, úgy a területet további erekkel kapcsolódik majd a város vérkeringésbe és ennek eredményeképpen Kőbánya központja is ebben a térségben alakul majd ki.

Fotó: Sanne Peper