Közélet, hírek

Sajtóközlemény

2004.12.16. 23:00

Malom Center, Kecskemét - az állampolgári jogok országgyűlési biztosa több civil szervezet panasza alapján vizsgálatot indított a Malom Center építési engedélyezési ügyében.

Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa több civil szervezet panasza alapján vizsgálatot indított a kecskeméti Malom Center építési engedélyezési ügyében. A Malom Center 2002 óta folyó ügye közismert: a kecskeméti Nagytemplomtól alig száz méterre épülne fel a közel ötvenezer négyzetméter alapterületű bevásárlóközpont tömbje, amely meghatározná a belváros látványát, azon eluralkodna.

Az ügyben Lenkovics Barnabás júliusban több kérdést intézett az építésügyet is felügyelő belügyminisztériumi helyettes államtitkárhoz, ám érdemi válasz akkor nem érkezett. Októberben a BM Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalának (OLÉH) elnöke közölte, hogy a kialakult helyzet államigazgatási eszközökkel lényegében már nem befolyásolható, továbbá közölte azt is, hogy a civilszervezetek panaszára született elutasító határozat törvényességi felülvizsgálatát kérte a Legfőbb Ügyészségtől.

Mivel a BM építésügyi hivatala eljárása folytatásáról nem értesítette az ombudsmant, valamint december 7-én újabb panasz érkezett, Lenkovics Barnabás ismételt megkeresést küldött, most már nemcsak az OLÉH elnökének, hanem a Környezetvédelmi és Vízügyi miniszternek, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) elnökének is.

Az ombudsmanhoz forduló civilszervezetek panaszához frissen csatolt több száz oldalas dokumentáció megalapozni látszik a gyanút, amely szerint sok ezer állampolgár alkotmányos jogait megsértették és sértik folyamatosan a bevásárlóközpont elhelyezésével, illetve az azzal kapcsolatos hatósági eljárásokkal. Tiltakoznak és az építkezés leállítását követelik civilszervezetek, a város fejlődésének alakításában résztvevő szakemberek, az építész szakma kiválóságai, a Műemlékek és Történeti Együttesek Nemzetközi Tanácsa Magyar Nemzeti Bizottsága. Mindezek alapján sérülni látszik az egészséges környezethez és a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog, amelyet a Magyar Köztársaság az épített környezet védelmével is megvalósít. Úgyszintén sérül a jogorvoslathoz való jog, amely mindenkit megillet, akinek a jogát vagy jogos érdekét sérti a hatóság döntése.

Lenkovics Barnabás a BM építésügyi hivatala elnökéhez intézet levelében választ vár egyebek között arra, hogy ki felel egy város építészeti arculatáért, ki ellenőrzi, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben foglaltak teljesülnek-e, illetve ki léphet fel, ha a jogszabályi feltételek nem teljesülnek, ki az ügyfél a városkép védelmében? Az ombudsman felvetette azt is, ki az, aki nem szomszédjoga, hanem napi életének a színtere, városa, materiális és szellemi öröksége védelmében, illetve a vizuális környezetszennyezés ellen felléphet? Külön magyarázatot kért a biztos arra, hogyan történhetett, hogy a szakhatóságok elutasító határozatát nem vette figyelembe az eljáró építési hatóság?

A válaszok megérkezését követően Lenkovics Barnabás nyilvános jelentésben kívánja ismertetni a vizsgálat megállapításait és az azok alapján tett ajánlásait.

2004. december 15.
Lenkovics Barnabás, országgyűlési biztos

forrás: http://www.obh.hu/allam/