Épülettervek/Középület

Sajtos Gábor és munkatársainak IV. díjas terve a Puskás Stadionra és környékére

2012.08.17. 11:45

Az Istvánmező rendezésére kiírt városépítészeti ötletpályázaton IV. helyezést ért el a Sagra Építész Kft. és a Creatio Kft. pályaműve, amelyet a Sajtos Gábor vezette csapat készített. Koncepciójuk a meglévő épületállomány megőrzésére, az Arénához kapcsolódó, megemelt térszint kiterjesztésére, a közlekedési útvonalak racionalizálására, valamint a minőségi zöldfelületek kialakítására koncentrál.

KONCEPCIÓ

Városépítészeti, városszerkezeti, közlekedési kapcsolatok

Telepítés, parkolás, belső közlekedés, gyalogos forgalom

1. Meglévő épületek – elbontott épületek

A területen meglévő, általánosságban avult épületállományból a terv kialakítása során csak a pályázatunkban tervezett, koncepcionális alapvetésekkel össze nem egyeztethető épületeket javasoltuk bontásra (az ábrán feketével jelölten).

 

 

 

Első alapvetés:

1.) A meglévő épületállomány lehetőség szerinti maximális tiszteletben tartása, megőrzése.

A tömbön belül kialakult beépítés nem a véletlen műve, épületeinek története van. Sőt, mint szakmát gyakorlók tudjuk, vannak megálmodóik, építőik, üzemeltetőik és használóik is. Emberi sorsokat láttak - és voltak társai hétköznapjaiknak, sportólói pályák kezdetének. Lakóhelyünk - a generációk kontinuitása, apáink és nagyapáink élete révén - hétköznapjaink folytonos színtere. Itt nőttek fel elődeink, őseink - az ország névtelen és híres bajnokai is. Mi a pályázatunkban nem tettünk mást, csak igyekeztünk ezt a makacs és minden sarkon visszaköszönő tényt tiszteletben tartani, az időszerűség és innováció figyelembe vételével.    

2. Meglévő épületek – tervezett épületek

Az 1.) alapvetést  követve koncepcionális tervet készítettünk a program kialakítására.

A megadott szempontok alapján, a területi korlátokat és adottságokat figyelembe véve helyeztük el a programban szereplő épületeket. Legyen tehát minden, ami kell és elfér. Ezt a stadiont az Ország, a magyar sportolók és a külföldi vendégsportolók fogják használni. Ez a terület az Olimpiai Játékok magyar szentélye kell, hogy legyen.

Ez a tervpályázati kiírás elképzelése, ezt kellett tehát megoldanunk. Szürkével jelöltük a területen megtartott épületeket, sárgával a tervezett új épületeket, létesítmények javasolt elhelyezését, a beépítési tervjavaslatot. A lebontott épületek funkcióit (pl a tornacsarnokokat) az új, tervezett épületekben visszapótoljuk.

 

 

 

3. Megemelt térszint

Koncepciónk és a beépítés fontos alapja a megemelt térszint, az Aréna bejárati szintje tovább folytatódik a területünkön.

Kulcsszó: hatékonyság, környezeti minőség, a rendszer egysége.

Fő irány: Az Arénával összekapcsolt lemezfelület rendszere a + 8 m-es szinten, a legnagyobb tömegszállító közlekedési eszközre fűzve.

4. Kiszolgálás - Parkoló lemezek

Minimum 60.000 ember jön ide a legendás „angol-magyar” 50.-ik évfordulójára, és mindenkinek kell, hogy legyen itt helye.

Második alapvetés:

2.) Menjünk a lehető legközelebb az új labdarúgó stadionhoz. Kevesebb mozgatás, célszerű, rövid útvonalak = takarékosság emberrel, energiával.

 

 

 

Sok ezer ember jön ide, metróval, autóval, autóbusszal. De amikor 6:3-ra megint Mi győzünk majd, mindenki egyszerre áll föl, és a bíró záró sípszavának elhangzása után gyorsan haza akar majd menni.

Hogyan csináljuk?

A sokezres tömeg oszladozik, sietnek vissza otthonaikba, hogy gyorsan megbeszélhessék az eseményeket. A tervpályázat egyik kulcskérdése a gyalogosok mozgása, a parkolók megközelítése. Ennek megoldásával működőképessé válik a terület. A régi rendszer alkalmatlan, teljesen új rendszerre van szükség.   

A megemelt térszint alatti parkolólemez 2, illetve 3 szintes. Az autóbuszok közlekedési- és parkolási területein a megfelelő űrszelvény biztosítása végett két szinten (-1 és 0 szint) alakítunk ki parkolófelületet (az ábrán sárgával jelölve), a csak személygépkocsik által használt területeken a megemelt térszint alatt egy további köztes parkolólemezt is biztosítunk (-1, 0 és +1 szint) - az ábrán bordóval jelöltük. Halvány piros színnel a -1 szinti parkolóterületek jelennek meg.

5. Kiszolgáló utak - Érhálózat

Az ábrán sötétpirossal jelöltük a felszíni kiszolgáló forgalmat, halvány pirossal a megemelt térszint alatti kiszolgálást. A területet kiszolgáló utak a „szürke” hétköznapok mindenkori útjai. Táplálják a testet, teszik rájuk rótt feladataikat. A „nagy eseményeket” sok kicsi személygépkocsi és kisteherautó napi mozgása látja el. 

 

 

 

6.  A nagy  - „új”  út

A Dózsa Görgy út nyomvonalának korrekciójával az innen megközelíthető új parkolók a stadion területével közvetlen kapcsolatba kerülnek. A területet feltáró, teljesen új nyomvonalon vezetett útpáros „karjaival” a teljes testet megnyitja, lehetőséget adva immár a „vénáknak” a hatalmas forgalom levezénylésére.  A szaggatottal  jelölt, terepszint alatti utak tehermentesítik a Dózsa György utat  nagy rendezvények estén.

 

 

 

A többszintes parkoló lemezt az adottságokhoz alkalmazkodva úgy kellett kialakítanunk, hogy  a sűrűn hömpölygő ember áradattal ne találkozzon. Az úthálózat fő funkciója: hatékonyan kapcsolódni a parkoló lemezekhez, gyorsan tölteni, illetve kiüriteni azokat a nagy események idején. Fekete vonallal a Dózsa György út korrekciója, szaggatottan az érhálózat új területi elemei láthatók a -1-es szinten. A Dózsa György út menti parkolóra felhajló lemez zöldfelülettel fedett, így a stadionok felől növényzetet látunk.

7. Zöldterületek

Harmadik alapvetés:

3.) Legyen minél több zöld, legyenek parkterületek. Érezzük jól magunkat a zöld környezetben, legyenek találkozási helyek, kilátások, rálátások, találkozási pontok, teresedések, vízfelületek.  

Kulcsszó: elegánsan, szellősen. 

 

 

 

A Puskás Ferenc Stadion méltósága és szépsége uralja a területet. Tiszteljük nemességét, hiszen elnevezésével is ezt tettük. A szobraink maradjanak velünk, ne legyenek hatalmas idegenek, jöjjenek közénk. A Dromos oszlopcsarnok szobrait levesszük a magas talapzatokról, és a Gerevich Aladár Sportcsarnok előtt kialakított ligetes téren helyezzük el őket. Szürke színnel jelöltük a meglévő és tervezett épületállományt, zölddel a  parkterületeket, a zöldfelületek kapcsolódó kialakítását.

8. Beépítési javaslat

A terület meglévő adottságait figyelembe véve,  a gyalogosmozgások és a zöldfelületi rendszer kialakításának optimalizálásával tettünk javaslatot a terület beépítésére.

 

 
 

Istvánmező rendezésére kiírt városépítészeti ötletpályázat - IV. díj

szerző: SAGRA Építész Kft. , Creatio Kft.
építész vezető tervező: Sajtos Gábor
településtervező: Német Lajos
tervezők: Páll András, Virág Péter, Szőke F. Zsolt, Grand Gabriella, Sándor Katalin, Rhorer Ádám, Fiala István, Német Dániel, Orosz Ágnes