Nézőpontok/Kritika

Sétálóutca a Csapó utcában

2011.01.18. 14:13

Debrecen belvárosának legújabb köztér-fejlesztését, a Csapó utca Fórum melletti egy szakaszának sétálóutcává történő alakítását, az egy nézőpontra alapozott koncepció hiányosságait mutatja be Kádár Bálint írása.

Magasból mintázott tér

Nagy lesz az öröm, ha végre a Google Earth frissíti majd Debrecen ortofotóit, és lehet gyönyörködni felülről a kalácsban, amely tervezőjének elmondása szerint1 a Csapó utca újonnan kialakított gyalogos részének koncepcióját adta. Kérdés, hogy kinek épült ez a tér, ahol a nagy kalács fonódik, ívesen, több színnel kirakva betonburkolatból. Megsúgom, a modern városlakónak, az átlagembernek. Ő egyre több időt tölt számítógépek és egyéb villódzó kijelzők előtt, amelyek korlátlan lehetőségeket biztosítanak világunk megismerésére anélkül, hogy kimozdulnánk otthonos szobáinkból. Ő távoli tájakat jár be, vagy akár saját városát is, virtuálisan, felülnézetből. Úgy látja a világot, ahogy azelőtt soha senki - hacsak nem a Nagytemplom tornyából. Fontos lett ez a felülnézet.2 Kell, hogy tartalmas is legyen. A kalács pedig tartalmasan fonódik: mindenképp érdemes lesz ellátogatni oda virtuálisan, ha feltöltődik az aktuális felülnézet végre. Ott van, Debrecen közepén. Oda nyílik a Fórum, az új pláza, ahová Ő, az átlagember akkor megy, ha feltétlen muszáj kimozdulnia otthonról. Mert ott van minden egy helyen, ellenőrzött, biztonságos, klimatizált térben. Nemsokára a színház is megnyílik, és akkor ez lesz a világ (Debrecen) közepe. Debrecen egyetlen valódi kapcsolata új közepéhez pedig a Csapó utcából kikanyarított tér. Kitüntetett helyzet. Persze Ő, az átlagember a Fórumba leginkább kocsival megy, így teljesen mindegy, az hogyan is kapcsolódik a városhoz. Azért megsúgom neki, a legfelső parkolószintről lenézve feltárul a tér, és ott van a kalács is. Felülnézetben.

 

 

 

Modern tér ördögi részletekkel

Az ódivatú városlakó - aki még hajlandó gyalog az utcára kilépni – a Csapó utca új terén egy modern Debrecenben találja magát. A Fórum tömbjének kozmopolita hangulata egyértelművé teszi ezt, de a tér tervezői is sok színvonalas utcabútort összeválogattak e kép érdekében. A sötétszürke fém és sötétre pácolt fa elemek szépen összeilleszthetőek a világos mészkővel megformált egyszerű formákkal, mellvédekkel és szegélyekkel. A lámpatestek indaszerű íve kecsesen hajlik a tér fölé. Ritka igényes darabok ezek. A biciklitárolók, kutyaürülék-mentesítők és szemetesek kialakítása is egyszerűen praktikus, szép. Minden túlzást nélkülöznek ezek a bútorok, állítom, hogy harminc év múlva sem fognak elavultnak tűnni, ami nem kis dolog lenne, nézzük csak meg az elmúlt harminc év felhozatalát mai szemmel! A régi homlokzatokkal létrejövő kontraszt itt finom egyensúlyt teremt. A kellemes szecessziós architektúra nagyvonalúsága megtalálható az új kor bútorain is, és ezek épp egyszerűségükkel keresik a kapcsolatot a gazdag történeti architektúrával. Jelzik, hogy egy új kor tette le őket, egy kor, amely ismét az utca használatára hívja az embert, és amely sem megalázottan hasonulni, sem pöffeszkedően felülmúlni nem akarja az előző korokat. Egyszerű geometriájával engedi azok szép formáit érvényesülni, miközben kényelmet okoz már önmagában is a járókelőknek. Kár, hogy a sok dicsérő szó mind egy gyár termékeit és azok tervezőit magasztalja csak. Hozzá kell tenni, a kivitelezők sem végeztek rossz munkát. A kevés, de fájóan szembetűnő igénytelen részlet inkább tervezési hiba. A lámpák földhöz csavarozása – bármennyire is krómozott az a csavar – nem kellene, hogy közszemle tárgya legyen. Biztos vagyok benne, hogy a homok, amely a beton térkőnek ágyazott meg, eltakarhatta volna ezt a csomópontot is, és az oszlop rúdjának formáját is ki lehet faragni a beton térkő darabjaiból. Ha már használni kell. Egyenlőre a viacolor az egyetlen kapcsolat Debrecen gyalogos közterei között, ami a Piac utca fakuló betontengerét elnézve nem túl szerencsés. A Csapó utca két színű burkolatot kapott, ezek semmilyen harmóniában nincsenek a bútorok és mészkő falacskák színvilágával. Ellenben felülről, ahol már a zavaró részletek nem látszanak, szépen kiadják a kalácsformát. Zavaró részletekből viszont több is van. Az elektromos dobozok a talpcsavaroknál is jobban szembetűnnek, kísérletet se tettek azok beépítésére valamelyik épített elembe. El tudom képzelni az indokot, a szakágak közötti együttműködés hiánya legendás Magyarországon. A kerek növényszigeteket határoló fém karima pedig nevetséges műanyag élvédőt kapott, ki tudja mi ellen védi a rozsdamentes fémet.

 

 

 

Kalácsba rejtett összevisszaság

A tér leginkább szembetűnő hibái nem a részletekben keresendőek. A tervező sosem lehet elég körültekintő, amikor ötezer négyzetméternyi részletet kell, hogy megoldjon. De az összképet, a tér látványát és főleg annak használati értékét nem lehet kellő odafigyelés nélkül megtervezni. Ez a tér pedig rendezetlen és rendetlen benyomást kelt. A tervezési koncepció a felülnézet jelentéstartalmában kimerül. A rajzasztalon ott volt a nagy felülnézet, de nem volt ott az emberi lépték, és ez a tér minden pontján tetten érhető. Bármerre nézünk, nagyszerű bútorok és növények vannak elszórva. Ötletszerűen hol egy kerek növénysziget, hol egy pad, egy lámpavas, íves mészkő mellvéd vagy ötletes csobogó állja el az utunkat. Az útirányt csak a térfalak párhuzamossága segít eltalálnunk, persze a Fórum körül ez a rend is megbomlik, nagyon is tudatosan. A kő-üveg monstrum bejáratát így már szinte lehetetlen elvéteni, mégiscsak az új központ adja a gyalogos-tér létjogosultságát, mi más indokolná egy utca középen történő lezárását. Az utca helyét ma egy kalácsforma vonalai feledtetik, ám ezen vonalak mind a haladás természetes irányával, mind a bútorok egy részével konfliktusba kerülnek. A térfalakkal párhuzamos fasor és lámpasor szinte észrevehetetlen erőlködése, hogy tartsák a tér eredeti irányát hiábavaló. A végeredmény kiszámíthatatlan, elbizonytalanító térérzet, amelyet fokoz az utcabútorok ötletszerű elhelyezése. Mit keres egy méter magas kerek virágláda a tér közepén?

 

 

 

Jó ötletnek tűnt...

A kalács koncepciója biztos jó ötletnek tűnt a tervezőasztalon. A nagy léptékű rajz megtelt vonalakkal, szép minták jelentek meg. Persze le kellett helyezni a szemetesládákat, a padokat és csobogókat is. Nagyon unalmasnak tűnhetett mindent a hullámok mentén elrendezni. Sokkal több izgalmat sejtetett a rendszertelen elszórása ezeknek a vidám elemeknek. A legtöbb úgyis kör alapú, kisebb nagyobb körök lepték hát el a tervlapot, szépen rímeltek a kalács-hullámok ívességére. Csak bele kellett volna helyezni magát az embert, aki a Google és a parkoló felülnézetéből előbb-utóbb lejön a térre - remélem. S eltöprengeni, mit fog ott csinálni szerencsétlen, és mit fog látni, a tervlap felülnézeténél sokkal nyomottabb perspektívájából. Minden bizonnyal visszamenekül a biztonságos virtuális világba. Hiszen a nagy rendetlenség érzete mellett a tér funkcionális tisztázatlansága is feltűnő.

 

 

 

Pihenőtér, találkozótér, vagy a piactérbe bekötő gyalogos-biciklis út? Az utóbbit erősíti az a tény, hogy a Fórumnál ér véget az északról érkező bicikliút, ahonnan az egykori virágpiacon át tartanak a belvárosba a tanácstalanul hagyott biciklisták. Debrecen 2009-es tervezett biciklis-hálózatában a Csapó utcán a főtérig (és kifelé is) bicikliút vezet.3 Az elkészült tér ezt nem veszi figyelembe, biciklis utat nyomokban sem tartalmaz. Vannak biciklitárolók és biciklisek is hozzá, akik Európában példátlan módon a téren a gyalogosokat kerülgetve közlekednek. A budapesti Margit-hídon ezért húszezer forint büntetés jár. Lehet, elfelejtették bicikliseknek is tervezni a teret, hiszen egy találkozóhelyet kívántak kialakítani a Fórum előtt. Lehetett ez a cél, hisz van kellemes csobogó, játékra hívó vízköpő, pad, nem is kevés. De csak kettesével-hármasával lehet rajtuk elhelyezkedni, nagyobb társaságokra nincs pad-csoport, se olyan tér-rész, amely megállásra, megpihenésre késztetné őket. Térileg nincs egy nyugodt zug, egy zárt forma, mindenhol a biciklis szlalompálya útjában érezhetik magukat a várakozók. Pedig a nagy plázának is érdeke, hogy csoportosan is találkozhassanak itt emberek, hogy többen menjenek shoppingolni.

 

 

 

Hiányzik tehát a világos átjárás irányának kijelölése, hiányoznak az intim terek. Ma még sziget ez a hely, nehezen definiálható a szerepe, ameddig nincs összekötve a gyalogos zóna további részeivel. Ezek után nagy kérdés, miért is nem fért meg a virágpiac is rajta, itt, a Virágkarnevál városában? Melyik elemét zavarta volna a nagyívű koncepciónak egy paddá alakítható virágárusító rendszer, amelyekkel Európa-szerte találkozhatunk (legközelebb Kassán)? A tákolt asztalokat pár száz méterrel odébb vitték, ezzel a Főtér felé még nehezebb lett a gyalogos átjárás. Melyik térburkolatba oltott hullámot vagy eldobált padot zavarta volna ez a hagyományosan idevaló funkció?4 Sok fölösleges hely áll meghatározatlanul itt, csak jót tett volna a funkció-sűrítés. De legalábbis a funkciók megtervezése.

Debrecen terei

Persze kérdéses, mennyi értelme van a Fórum előtti térdarabbal ennyit foglalkozni, amikor Debrecen köztereinek sorozata a nagyívű tervek és fejlesztések ellenére sem áll össze egy egységes rendszerré, még a belvárosban sem.5 Örülhetünk, hogy itt és a Modem körül megjelent egy új minőség, érettebb formavilágú bútorok, és újszerű kertészeti minőség. Ám ezek a megcsinált terek ma teljesen függetlenül, magukban kicsit életképtelenül formálnak köztér-szigeteket. Ezek rendszerbe egyesítése Debrecen nagyívű tervei, és az ezekre rendelkezésére álló jelentős támogatások ellenére sem lesz könnyű. Az önkényes kalács-koncepció inkább kiszorítja a városi funkciókat, mintsem hogy teret adjon nekik, és inkább elszigeteli a teret, mintsem hogy összekötné a város szövetével. Ha az egész gyalogos-zóna hasonló elvek szerint készül majd, jól használható belvárosi rendszer helyett jól mutató légi-fotókat kapunk. A várost használó lakosok és messziről ideutazó turisták helyett boldog internetezőket, a Google Earth gyönyörű Debrecenje felett.

Kádár Bálint

beruházó: Dexium Kft.
tervezők: Szabó Gábor és Gulyás Imre (TÉR-TEAM Kft.)   

A cikk a Debreceni Disputa 2009.11-12 számában jelent meg.

 


1: Költözik a Virágpiac Debrecenben, Hajdú online (www.haon.hu), 2009.03.16. 
2: A városi táj felülnézetének megismeréséről többek között lásd Dr. Benkő Melinda Város-táj-építészet tanulmányát.
3: Kerékpárút a Jerikó utcától a Nagypiacig, debrecen.hu, 2009.04.22.
4: Érdekes lesz, ha a virágpiac asztalait visszahozzák az íves térre: „Eldőlni látszik a virágpiac végleges helye is. A polgármester bejelentette, visszakerül a régi helyére. Megjegyezte, még át kell gondolni, mely funkciói maradhatnak meg az új téren.”, (fél)Kész a Fórum előtti tér, Hajdú online(www.haon.hu), 2009.08.08.
5: Belvárosi gigaprojekt, Debrecen Online (www.deol.hu), 2009.09.02.