Épülettervek/Középület

"Szálloda a Clark Ádám téren" – a tervpályázat eredménye

2007.10.25. 09:54

A bíráló bizottság a tervpályázaton első és harmadik díjat nem osztott ki.
Második helyezett lett a 40. bírálati sorszámú pályamű:
Felelős tervezők: Mórocz Balázs és Vannay Miklós (Stúdió 100 Kft.)

 

 

2007. október 24-én délután az Építészek Házában hirdették ki a nagy érdeklődéssel kísért tervpályázat eredményét. A bíráló bizottság a pályázaton első és harmadik díjat nem osztott ki.

részlet a zárójelentésből

A helyezések sorrendjében a következő döntés született:

Második helyezett a 40. bírálati sorszámú pályamű:
Felelős tervezők: Mórocz Balázs és Vannay Miklós (Stúdió 100 Kft.)

Építész munkatársak: Szász László, Hajnády Erzsébet
Szakági tervezők: V. Nagy Zoltán
A második helyezéshez tartozó díj: 2.500.000.- Ft

 

 Kiemelt megvételben részesült a 17. bírálati sorszámú pályamű:
Felelős tervezők: Marián Balázs (Marián Kft.), Gereben Péter (Gereben és társai bt.)

Munkatárs: Krajcsi Sarolta
A kiemelt megvétel összege: 1.500.000.- Ft

 


 Kiemelt megvételben részesült a
31. bírálati sorszámú pályamű:
Felelős tervezők: Hőnich Richárd és Keller Ferenc (Építész Stúdió Kft.)

Társtervezők: Tolnai Zsolt (belsőépítész)
Építész munkatársak: Szpevár Attila, Menyhárt Gergely, Fenes Tamás, Guzmics Annamária, Gallai Bea, Matheidesz Sára, Végh Zsuzsanna, Láris Barnabás
Szakági tervező: Nagy András (statika)
A kiemelt megvétel összege: 1.500.000.- Ft

 

 Kiemelt megvételben részesült az
52. bírálati sorszámú pályamű:
Felelős tervező: Klobusovszki Péter

Építész munkatársak: Fazekas Katalin, Rose Péter, Antal Gabriella
Szakági tervezők: Pongor László (statika), Dr. Pátkai Ferenc, Balla Sándor (gépész)
A kiemelt megvétel összege: 1.500.000.- Ft

 


 Megvételben részesült a 29. bírálati sorszámú pályamű:
Felelős tervezők: Albert Abut (Atlantis Associates Co Ltd., Tokyo), Pozsár Péter (UI Architects)
Társtervező: Benczúr László

Szakági tervezők: Szegő János, Haruo Ichinose, Kenji Yoshimoto
Munkatársak: Ivan Tizianel, Kiss Gergely, Miruna Constantinescu, Astrid Jannoray, Gál Zsuzsanna, Muszbek Johanna, Donald Peters, Varga Anikó
A megvétel összege: 1.000.000.- Ft

 

 Megvételben részesült az
56. bírálati sorszámú pályamű:
Felelős tervezők: Orlovits Balázs és Mészöly Csaba (AR2 Építész Stúdió Bt.)

A megvétel összege: 1.000.000.- Ft

 

 Megvételben részesült az
58. bírálati sorszámú pályamű:
Coop Himmelb(l)au Prix, Dreibholz & Partner ZT GmbH
Felelős tervezők: PRIX Wolf D.

Társtervezők: Michael Volk, Hartmut Hank, Karin Miesenberger, Peter Grell, Sergio Gonzales, Robin Heather, Paul Hoszowski, Chi Nam La, Juhong Park, Wolfgang Reicht, Pete Rose, Anja Sorger, Ernst Stockinger, Markus Tritthart
Diák asszisztensek: Laura Hannappel, Quirin Krumbholz, Jana Kucerová, Christian Schürmann, Daniel Springer
A megvétel összege: 1.000.000.- Ft

 

 


Díjazásban nem részesült pályamű
Építészet: Gall és Társai Építésziroda Kft.
Felelős tervező: Anthony Gall

munkatársak: Kabdebó Zoltán, Orosz Judit
Statika: Donáczi Péter (Pond Kft.)
Elektromos/gépészet: Szíjgyártó Gábor (SMG-SISU Kft.)
Kertészet: Buella Mónika (Tájrajz Bt.)


Díjazásban nem részesült pályamű
Szerzői: Sajtos Gábor (SAGRA Architects Kft.), Baranyai Balázs, Sándor Gergely, Szentmáry Szabolcs (Apostroph műterem)
Látványterv: Páll András


Díjazásban nem részesült pályamű
Szerzői: Óbuda Építész Stúdió Kft.
Vezető tervező: Peschka Alfréd
Építész munkatársak: Csernik Tamás, Maza Orsolya, Galambos Péter, Egervári Tímea


Díjazásban nem részesült pályamű
szerzői: Palatium Stúdió Kft.
Antal Máté, Bojti Márton (szobrász), Brückner Dóra, Erő Zoltán, Kosztolányi Zsolt


Egy postán elkallódott pályamű
Építész tervező: Horváth Lajos, Molnár Tibor (KÖZTI Zrt.)


 

A tervpályázat kiírója:
UNIONE-CLARK KFT.
A tervpályázat lebonyolítója:
MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE

A tervpályázat tárgya
A Lánchíd budai oldalának látványát meghatározó szálloda építészeti megfogalmazása a Clark Ádám térre.
A tervpályázat célja
A Kiíró a kiírásban megfogalmazott tervezési program megvalósítására pályázati úton keresi a legjobb tervmegoldást és ez alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb tervezőt.
A tervpályázat jellege
A tervpályázat általános eljárású, jellege szerint nemzetközi, a résztvevő pályázók körét tekintve nyílt (valamennyi érdekelt benyújthatott pályaművet), formája szerint titkos pályázat volt, melynek lebonyolítására a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata alapján került sor.

A Tervpályázati Kiírás alapján a Tervpályázatra 175 cég illetve magánszemély regisztrált, amelyek közül 59 nyújtott be pályaművet.

A Bíráló Bizottság tagjai:

Elnök Scheer Sándor UNIONE-Clark Kft.
Társelnök Kálmán Ernő DLA Magyar Építőművészek Szövetsége
Szakmai titkár Bolberitz Henrik Magyar Építőművészek Szövetsége
Tagok: Dr. Aczél Péter Bp. I. ker. Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Bojár Iván András UNIONE-Clark Kft.
Dévényi Tamás Budapesti Építész Kamara
Dr. Ferkai András Magyar Építész Kamara
Kalmár László Magyar Építőművészek Szövetsége
U. Nagy Gábor Magyar Építőművészek Szövetsége
Z. Halmágyi Judit Bp. Főváros Önkormányzata Város- fejlesztési és Városképvédelmi Biz.

A Szakértői Testület tagjai:
Jogi szakértő Dr. Reile Elemér
Szakértők: Cselovszki Zoltán UNIONE-Clark Kft.
Dr. Fürjes Balázs UNIONE-Clark Kft.
Dr. Janotti Judit Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
László Árpád UNIONE-Clark Kft.
Maczák Johanna Bp. Főváros Önkormányzata Főépítészi Iroda
Ráday Mihály UNIONE-Clark Kft.
Közlekedési szakértő: Molnár László

Általános értékelés

Budapest egyik legfrekventáltabb helye és telke a tervpályázat által érintett terület. A budai Vár és a Duna között húzódó látvány ma is hordozza a háború nyomait. Az 1949-ben kialakított kör alakú forgalmi rend megpecsételte a telek sorsát. A mai napig várat magára a budai rakpart és a Lánchíd utca - Fő utca vonalában lévő terület egységes építészeti szemléletű megfogalmazása, hangsúlyainak meghatározása. Így a Várkert Bazár épületegyüttesének és a Lánchídtól délre eső, a Vár oldalába épülő térfal, illetve a Fő utca most felújított Magyar Nyugati Vasúttársaság székházának és a Hunyadi utca - Fő utca által határolt tömb indításának problémája. Vélhetően az eredeti szimmetrikus kapuzat e döntések hiányában már nem állítható vissza, de a beépítés a Lánchíd erőteljes tengelyének meghatározó volta miatt körültekintő és összetett feladat. Több olyan szempontnak kellett egyszerre megfelelni, amely a funkció, ez esetben a szálloda, melynek nyitott közönségforgalmi terei is vannak, elfogadható megoldás e helyen szemben a korábban megfogalmazódott irodaházi igényekkel. A tömb bezárása, vagy jelszerű indítása a Lánchíd pesti hídfőjének szimmetrikus párjaként megfogalmazódó igénye, a pályázatra egészében nehéz feladatot jelentett. Annak ellenére, hogy átfogó jövőbe mutató terv nem áll rendelkezésre, ezért a terület tágabb környezetére a pályázat ötlet szinten várt javaslatokat.

Az alapvető kérdés az, hogy a tömb bezárásával, elvszerű megfogalmazásával, vagy a régi telekformára való utalással, esetleg a vasúttársaság székházának térfal szerkesztésével lehet-e jó megoldást találni a maradék, vagy nyesedék telek beépítésére. A tervpályázat további kérdése volt, hogy elfér-e a tervezett funkció a telken, a jelenlegi, vagy a változás előtt álló jogszabályok figyelembevételével?
Található-e olyan megoldás a telek beépítésére, amely a hely szellemi kisugárzásával, jelképszerű megjelenéssel olyan belső tartalmat hordoz, amely kifejezi azt az ambivalenciát, amely a több mint 50 éve beépítetlen telek problémáját feloldja.
A tervpályázati bizottság a beérkezett magas minőségű, és nagyszámú terv alapján a pályázatot sikeresnek ítéli, a tervpályázat túlmutatott egy szállodatervezési feladaton, s a benyújtott pályaművek többségében értékes szellemi felvetések, tanulmányok is megtalálhatók.
A Bíráló Bizottság a tervpályázatot sikeresnek tartja azért is, mert rávilágít több olyan városépítészeti, városépítési építésszabályozási kérdésre, amelyek az ilyen típusú telkek és beépítések kezelését nehezítik.

Az értékelésben szereplő pályaművek

Ez a terület annak ellenére nem tudott beépülni, hogy több országos, meghívásos tervpályázat is készült ide az elmúlt évtizedekben. A tervpályázat kiírója az Unione-Clark Kft. Tervpályázat kiírását határozta el erre a területre annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb körben vizsgálja meg e fontos telek beépíthetőségét, annak ellenére, hogy erre semmilyen kötelezettség nem kényszerítette. A jelenlegi nemzetközi, nyilvános, titkos pályázat volt. A közel 180 regisztráció közül 59 pályázó nyújtotta be a tervét, mindegyik szinte kivétel nélkül magas szintű, szellemi és grafikai tartalommal.
Két pályázatot a határidő után illetve nem postai úton történő feladás miatt a Bizottság felbontás nélkül kizárt a további értékelésből (20. és 55. pályaművek). Az 50-es és 51-es számú pályázatot egyként értékelte a Bizottság (terv + modell). A benyújtott pályaműveket, így az 58-as pályaművet is, néhány apróbb formai eltérés ellenére a Bizottság, a zsűri munkáját folyamatosan felügyelő jogi szakértő véleménye alapján, bírálatra alkalmasnak találta.

A zsűri munkájában Janesch Péter helyett Ferkai András vett részt szavazati joggal, mert Janesch Péter folyamatos akadályoztatása miatt nem vállalta azt. A zsűri ezt a MÉK tervpályázati bizottsága felé jelezte.
Janesch Pétert az opponensi feladatokra kérte fel a zsűri.
A Bíráló Bizottság döntését, a díjazott tekintetében, egyhangú szavazással, egy ellenvélemény mellett hozta meg.
A Bizottság a nagyszámú értékes pályázatra való tekintettel, kifejezve azon véleményét, hogy talált egy olyan tervet mely mind szellemiségében, mind építészeti megfogalmazásában alkalmas lehet az adott építészeti helyzet megoldására, egy díjat adott ki (40. sorszámú pályamű). Azonban ezt a tervet sem tudta első díjban részesíteni, mivel a terven további változtatások szükségesek ahhoz, hogy teljességgel meg tudjon felelni az üzemeltetési szempontoknak is.
A további pályázatok közül hármat kiemelt megvételben (17., 31. és 52. pályamű), a 29., 56. és 58. sorszámú pályaműveket pedig megvételben részesítette.

A Bíráló Bizottságnak a pályaművek összehasonlítása, rangsorolása során nehézséget okozott, hogy az egyes pályaművek mind irányultságukban, kidolgozottságukban, az általuk érintett kérdések körében, mind értelmezhetőségük tekintetében igen eltérőek voltak.
Elmondható, hogy valamennyi értékelt pályamű magas szellemi értéket képvisel, hasznára lehet a Kiírónak a fejlesztés további lépései során.