Egyéb cikkek

Szálloda a Miskolctapolcai Barlangfürdőhöz

2009.05.28. 12:46

Rangsorolás nélküli díjazásban részesült 20. sz. pályamű
Budapesti Építőművészeti Műhely Kft.
tervezők: Dévényi Tamás, Kovács István, Máté Orsolya, Mihály Eszter, Varga Anikó, Vadász Viktor
társtervező: Barta Ervin

Rangsorolás nélküli díjazásban részesült 20. sz. pályamű
Budapesti Építőművészeti Műhely Kft.
tervezők: Dévényi Tamás, Kovács István, Máté Orsolya, Mihály Eszter, Varga Anikó, Vadász Viktor
társtervező: Barta Ervin

 

 
 

 


Részletes bírálat

A tervezési terület mélyreható elemzése, pontos meglátások, tiszta válaszok – ezek eredményezték a pályamunka sikerét.

A tágabb terület elemzésének következményeként a megérkezés helyszíne a Bay Zoltán tér, ide kerülhetnek a településközponti szerepből fakadó funkciók, a terület egészét kiszolgáló mélygarázs. Innen indul a fürdővárosi élet hangulatos színhelyeként megálmodott korzó, tengelyét, térfalát a Barlangfürdő tömege határozza meg. A korzó mentén elhelyezett szálloda a fürdővel együtt kellemes léptékű térfalat képez, a földszintre telepített vendéglátó – szolgáltató funkciók jó hátteret biztosítanak a korzó világának.

A szobaszintek mind alaprajzi, mind a keresztmetszeti szerkesztésükben szellemes megoldásaikkal kiválóan oldják a hosszan elnyújtott tömeget. A mögöttes domboldal áttűnését biztosító horizontális megnyitás mellett a tömeg vertikális sávokban történő átszellőztetése tovább oldhatta volna a kissé kemény, konstruktivista formavilágot, segíthette volna az épület tájba való szervesülését. Az épület mögött a dombba süllyesztett fedett feltáró folyosó az épület erényeinek ismeretében elfogadható kompromisszumos megoldás, ugyanakkor a Várhegyre felvezető sétaút a díszlépcsőként való megfogalmazással a terv erényei közé sorolható.

A Barlangfürdő szerepének tisztázása során a területet felszabadítják a rátelepült strandfunkcióktól, így a fürdőbejárat előtti terület ismét közösségi térré válhat. Kiváló ötlet a napozóterek tetőteraszra történő telepítése, sajnálatos ugyanakkor, hogy a terv nem tér ki a közönségforgalom mai megoldásiból fakadó anomáliák kezelésére – miközben fürdő és szálloda kapcsolata jól megoldott.

A Barlangfürdő előtti terület kitisztul. Az új korzó jól értelmezhető zárása ként a tó vízfelülete kibővül, a lezárást a tó és az idetelepített csónakkikötő jelenti. A romterület az egykori járószintjén kerül bemutatásra, a Barlangfürdő felől széles lejtő jelenti a szintek közötti átvezetést. Maguk a romok innen, erről a füves lejtőről, valamint a romok fölött átvezetett hidakról válnak jól átláthatóvá, értelmezhetővé – a feltárt romterület környezetbe való illesztésének finom, érzékeny megoldására ad komplex javaslatot a pályamű.

A terv a városi igények további kielégítését is célul tűzi ki, vásások, fesztiválok rendezésére a Hejő-patak kanyarulatában alakít ki területet, megfelelő javaslatokat téve az „agora” többcélú berendezésére is.

A bíráló bizottság a 20. sz. pályaművet 1.500.000,- Ft. rangsorolás nélküli díjazásban részesíti.