Közélet, hírek

Szálloda a Prímás-szigeten – tervtanácsi vita

2007.11.30. 13:35

Szálloda épül az esztergomi Prímás-szigeten álló Aquasziget Élményfürdő szomszédságában Finta József és Z. Havas Anikó tervei szerint. Finta hangsúlyozta, hogy az épület kompozíciójának megalkotása nagy próbatétel volt: az épület nem lehet olyan jelszerű, egyetlen gesztussal megformált mű, mint amilyen a fürdő, ugyanakkor annak ellenpontját sem képezheti.

Szálloda épül az esztergomi Prímás-szigeten álló Aquasziget Élményfürdő szomszédságában. Finta József és Z. Havas Anikó tervei a sziget északkeleti végében, a Kis-Duna kanyarulata és a fürdőnek a Víziváros felé néző (északi) oldala közötti területre szólnak. A szigeten 2009-10-re felépül egy másik – jóval nagyobb – szálloda is a Vadász és Társai Építőművész Kft. tervei nyomán. A beruházások Esztergom turisztikai fejlesztésének legfontosabb projektjei közé tartoznak – a cél, hogy a város ne csak párórás-egynapos kirándulóhely legyen.

 


A terveket a Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács november 29-i ülésén Finta József mutatta be. Elmondta, hogy a rendelkezésre álló telek igen kis méretű – hozzávetőleg 90-100 szoba elhelyezésére van lehetőség. Hangsúlyozta, hogy az épület kompozíciójának megalkotása nagy próbatétel volt: munkatársával, Z. Havas Anikóval arra a következtetésre jutottak, hogy az épület nem lehet olyan jelszerű, egyetlen gesztussal megformált mű, mint amilyen a fürdő, ugyanakkor annak ellenpontját sem képezheti. Úgy gondolták, hogy kimódolt utalások helyett teljesen más szemléletmódra, minden tekintetben eltérő karakterre van szükség.

 


Számos kötöttséget kellett figyelembe venniük a tervezés folyamán – az árvízvédelmi szabályoktól a fürdő gépészeti berendezésein át a telek funkcionális szempontból meglehetősen előnytelen, két végén ívesen elkeskenyedő, nyújtott – alakjáig. Az épület két formailag markánsan eltérő tömbje között a közlekedőmag toronyszerűen felmagasodó tömege vertikális cezúrát képezne. A főbejáratot megdőlő üvegfal jelölné, mely az épület teljes magasságát átfogná. A mögötte elhelyezkedő nagyvonalú lobbiból ágaznak szét a földszinti közösségi terek (étterem, rendezvényterem, stb.) és a szobaszintekre vezető felvonó- és lépcsőblokk felé. A szobák többsége a Dunára illetve a városra néz. A dunai homlokzat síkja többszörösen megtörik: a kosáríves keresztmetszetű , a középtengelyhez képest átlós irányú, négyemeletes szakaszt alacsonyabb, négyzetes nyílásokkal áttört szárny követi. Az előbbit a fürdőn is alkalmazott előpatinázott rézlemez, az utóbbit fa, kő és rézlemez burkolja majd. A lobbit és a fürdő előcsarnokát az első emelet magasságában gyalogoshíd köti össze, melyet a közlekedőtorony homlokzatára erősített huzalos függesztőmű tart.

 

 

Az opponens Ferencz István szinte minden tekintetben kiválónak minősítette a tervet, csak kisebb részleteket kifogásolt (talán eltúlzott a híd függesztőrendszere; a pinceszinten kialakított parkoló lehajtóját zöld fallal lehetne kialakítani).

A Tervtanács soraiban kifogásolták, hogy az épület két részre esik szét, s az egyes részek nem alkotnak szerves egységet. Mikó László szerint kerülni kellene a fürdőt idéző rézlemez használatát – mivel a szálló erősen eltérő jellegű, az azonos anyaghasználat mindkét épületet gyengíti.

Fegyverneky Sándor a legnagyobb tisztelet hangján mondta el éles kritikáját. Véleménye szerint míg a fürdő egy igazi landmark, egy erős és határozott jel, addig ez a terv egy gyengén modellált épületet mutat, melynek formai excentrikusságát a túlzottan sokféle anyag alkalmazása (kő, réz, fa, üveg, egyéb színezett felületek) is fokozza. Más és más építészeti világot tükröz a bejárat üvegfala, a gyalogoshíd függesztőműve vagy a dunai homlokzat plaszticitása. Hovatovább a két épület együtt zárt térfalakkal határolt utcát fog képezni, amely teljesen idegen a Prímás-sziget világától.

 


Finta József válaszolt a felvetésekre. Véleménye szerint a fürdő emblematikussá vált összképe elsősorban a szigetre vezető híd irányából érvényesül igazán (a többi nézetből fasorok takarják az épületet), így az új épület annak erejéből semmit nem vesz majd el. A formai sokféleség, a gazdag tagolás tudatos volt, hogy ezzel egyértelműen jelezzék az épület önállóságát, a fürdőtől való elkülönülését. A ferde üvegfal éppen a szűk és hosszú szervizút fellazítását szolgálja – a vendég így transzparens, öbölszerű térbe érkezhet. Finta József az anyaghasználattal kapcsolatos kritikák jogosságát azonban nem tagadta.


A vita összefoglalójában Fegyverneky Sándor az opponenciában szereplő módosítási javaslatok mellett az anyaghasználatbeli megoldások újragondolásának szükségességét említette. A tervtanács – ezen ajánlásokon túl – javasolta a terv építési engedélyezését. A terv minőségével kapcsolatos komolyabb észrevételek végül nem kerültek bele a tervtanács hivatalos álláspontjába.

szöveg: Haba Péter
fotó: Marinov Péter