Épülettervek/Középület

Szegedi klinika — egy kizárt pályamű

2009.02.24. 11:33

Az M-Teampannon Kft. pályaművét a kiíró a zárójelentés lezárását követően kizárta a pályázatból, a felülvizsgálati eljárás bírósági szakaszban van. Bemutatjuk a pályaművet.

Szegedi Tudományegyetem 255 ágyas klinika építészeti tervpályázata

21. számú pályamű

M-Teampannon Építész és Mérnöki Kft.

építészet: Noll Tamás, Madzin Attila, Hidasnémeti Máté, Légár Ágnes, Alasztics Pál, Szűcs Zsófia, Varga Bence, Tóth Krisztián
belsőépítészet: Csavarga Rózsa
szerkezettervező: Suhajda Péter
épületgépész: Gömöri Csaba
erősáramú tervező: Kucskár Mihály
gyengeáramú tervező: Kiss Gábor
épületfelügyelet: Harnath László
tűzvédelem: Szőllősi Levente
látvány: Selján Márk
munkatárs: Csuzdi Krisztina

 

 

Részletes bírálat
Az épületegyüttes telepítése, elrendezése praktikus, figyelembe veszi a betegszobák szempontjából fontos tájolási irányokat. Egyes elemeivel a tervezett közműsáv nyomvonalára telepszik, és a főbejárat előtetője is jelentősen túllépi az építési hely határait. A parkolók elhelyezése egy tömbben, jól szellőztethető módon történik, csatlakozása a tömbbelső felé a rámpa átalakításával történhet.

A tervező kedvezően tájolva, - a két épületet egy egységként kezelve – központi helyre telepíti a főbejáratot.

Előnyös az előcsarnok szintbeli megközelítése, és nagyságrendje is visszafogott. A kötelező programon felül plusz elemek is épültek a terv közösségi tereibe, melyek az intézmény használati értékét növelik, sőt a területi határértéket sem lépi túl.

A földszinti szakambulanciák megközelítése világos, egyértelmű, a betegforgalom osztályozott. A váróterületek kulturáltak, nagyságrendjük megfelelő.

A mentők elhelyezése tömbösített, közvetlen kapcsolatuk a meglévőkkel rövid útvonalon biztosított. Az orvosi szobák szintenként kerültek telepítésre, mely szintén pozitív elem. A vertikális közlekedők helyei súlypontiak.

Az épület homlokzati megjelenése visszafogott, logikusan jeleníti meg az épület struktúráját. A bejárat üvegfelülete elegáns, nagyvonalú. Bár a tömör épületrész egy tömegben simul az utcához, mértéke még nem mondható zavarónak.

A terv orvosszakmai szempontból jól átgondolt, az egyik legjobbnak tűnik.

Üzemeltetési és gazdaságossági szempontból jól megfelelő.

A terv komplexitását tekintve a program szerinti célkiűzéseket kis eltérésekkel, jól teljesítette.

A terv megfelel a TIOP-2.2.7 pályázatban foglaltaknak. A szabályozási tervben előírt közműsávra épületet tervez, ezért ebben a tekintetben továbbtervezése szükséges.

A pályaművet a Bíráló Bizottság 8.000.000 Ft-os megosztott I. díjra tartotta érdemesnek.

A kiíró a zárt borítékok felbontása után a 137/2004. Kormányrendelet 18. § (10) bekezdése alapján – mely szerint ki kell zárni a tervpályázatból azt a szervezetet, melyet a tervpályázati eljárás előkészítésébe bevontak - saját hatáskörében kizárta a 21. sz. pályázatot.


A 21. számú pályaművet a kiíró a zárójelentés lezárását követően kizárta a pályázatból.

A tervpályázat bemutató kiállításon a zsűri társelnöke és a zsűri szakmai titkára részletesen ismertette a kizárás körülményét. A zsűri nem változtatta meg a zárójelentésben foglalt véleményét, a kiíró a jogi szakértő álláspontja alapján hozta meg a döntést.

A TEAMPANNON Kft. jogorvoslati eljárást kezdeményezett a kizárás felülvizsgálatára. Jelenleg bírósági szakaszban van a felülvizsgálati eljárás.