Egyéb cikkek

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely fejlesztése

2009.11.27. 11:34

Rangsorolás nélkül kiemelt (1,5 millió forintos) megvételben részesült 44. számú pályamű
ARCHAI Kft.
tervezők: Kövér István, Gutowski Róbert

Rangsorolás nélkül kiemelt (1,5 millió forintos) megvételben részesült 44. számú pályamű
ARCHAI Kft.
tervező: Gutowski Róbert
építész munkatárs: Kövér István
statika: Kerek István  

 

 


Részletes bírálat
A pályamű meghökkentő ötlete az „újjáépítés” nem pedig a „visszaépítés”.

A romterület lefedését 32 m magas építménnyel valósítja meg. Az épület profán jellegű: kőtár, kiállító terület, kilátó, de a hajdani bazilika tömegét idézi mai építészeti eszközökkel. Az óriási tömeget az alkalmazott fa-architektúra teszi elfogadhatóvá, szellősé, fénnyel átjárttá.

A lefedett monumentális tér nyugatról az eredeti bejáratot idézve, a Városház tér felé, keletre pedig a Lux-féle épület által határolt, újra fogalmazott Koronázó tér felé nyílik meg. Ezzel a térsorral nem egymás fölé, hanem egymás mellé rendeli a régészeti-rendezvényi és szakrális funkciókat. Ez utóbbit az osszárium fölött alakítja ki, keletelve és a sajátos igényeknek messzemenően megfelelve. A javaslat, egy gondolati tengely mentén, számos kérdést old meg:

  • a romok lefedését nem befolyásolják belmagassági kérdések,
  • a romok látványa a jelenlegi térszinten kialakított kerengőről tárul fel,
  • a Püspöki palotához illeszkedő hétszintes, kis alapterülető kiállító és kilátó terek, mintegy toronyként az építményen belül, a teljes romterülettel kedvező vizuális kapcsolatba kerülnek. Ez a bazilika értékeinek építészeti bemutatása szempontjából is tanulságos.
  • a keleti bejárat előtti lépcsőzetes tér mind az állami, mind pedig az egyházi reprezentációt képes szolgálni.

Szép példája azoknak a megoldásoknak, amelyeknél maga az épület szolgál méltó jelként. A sokrétű ötlet ugyanakkor felrobbantja a Városház tér barokk együttesét, térfalait, látványát, szinte elviselhetetlen feszültséget kiváltva.

A Püspöki palota előtti, alapozások céljára nem használható területre is helyez alapokat a terv, a püspökség kerítésének északnyugati sarkában tervezett alap is csak akkor felel meg a követelményeknek, ha az északi oldal alapozásai a püspökség kerítésének helyére esnek. A Mátyás-szentélyt lépcsővel teljesen elfedi, ami kedvezőtlen, a romterület északi részét kapcsolja csak a rommezőhöz. A hosszanti résekkel átszellőző épület korlátolt védelmet jelent. A további kutatás biztosított.

A rétegelt-ragasztott fa lamellákból épített, torony méretű doboz csak felülről fedett, oldalról nem véd a csapóeső ellen. A falsávok alapozása a romok helyzetét figyelembe vevő cölöpözés, fölötte vasbeton kiváltással.

Az időjárási hatásoknak kitett fa öregedése az építmény idő előtti avulását, látványbeli értékcsökkenését okozhatja.

Térburkolat-architektúrája eléggé szokványos. Kertépítészeti javaslatokat, zöldfelületeket a terv nem tartalmaz.

A Bíráló Bizottság a pályaművet 1,5 millió Ft összegű – rangsorolás nélkül – megvételben részesítette