Egyéb cikkek

Szentendre Dunakorzó környezetalakítása

2007.06.08. 10:45Megosztott I. díjban részesült a 8. bírálati sorszámú pályamű: Puhl Antal Építész Irodája Kft.vezető tervezők: Puhl Antal és Dajka Péter

Megosztott I. díjban részesült a 8. bírálati sorszámú pályamű: Puhl Antal Építész Irodája Kft.
vezető tervezők: Puhl Antal és Dajka Péter
tervezőtársak: Szegedi Katalin, Tóth Gábor, Füzesi Katalin
környezetrendezés: Karádi Gábor

 


Részletes bírálat:
 

A pályamű legnagyobb értéke a városrész és a Duna kapcsolatának oly módon történő alakítása, hogy a töltés félig történő visszabontásával vizuálisan kinyitja a parti zónát a folyó felé. A beadott pályaművek közül az egyetlen, aki érdemben foglalkozik a mobil-gát szerkezeti elemeivel Viszonylag hosszú szakaszon épít mobil-gátat, magas talpvonallal.

A gátépítésre tett javaslata költségkímélő, hasonlóképpen gazdaságos lehet az üzemeltetés is.


A sétány kialakításának fő koncepciója, hogy a város felől lefutó utcákat szépen kifuttatja a vízfelületre, az utcákból már láthatóvá válik a csillogó víztükör. Tulajdonképpen ez képezi a téralakítás koncepcióját, ritmusát. A térburkolat felosztását a meglévő épületállomány léptékében hozza (helyenként túldíszítetten). Kérdéses, hogy nem túldimenzionált e a burkolóanyagok, valamint a zöld- és vízfelületek és a különböző geometrikus kontúrok mennyisége.


A közlekedéssel kapcsolatos kívánalmaknak minden vonatkozásban eleget tesz, kiválóan illeszkedik Szentendre belváros közlekedés-fejlesztéséhez, sőt több ponton alátámasztja és továbbgondolja. Az autóbusz forgalom tekintetében ügyelni kell arra, hogy a színházi előadások alkalmával is közlekedhessen. Foglalkozik a víziforgalom jobb kihasználásával, felélesztésével is. Parkoló megoldási javaslata kiváló.


A tervjavaslat az ökológiai szempontoknak eleget tesz, a Natura 2000 besorolást nem veszélyezteti. Megvalósítás esetén nagyléptékű beavatkozást nem igényel.

Tájépítészeti értékei: javaslataiban központi helyet foglal el a meglévő és tervezett növényzet, hangsúlyozva a mediterrán karaktert. Mikroteraszok kialakításával változatos vízparti vegetációt tervez. A Lázár cár térre javasolt - alul feszített támrendszerű - platán fasor különleges megoldás, de számolni kell azzal, hogy fenntartása fokozott odafigyelést és többletmunkát jelent az üzemeltetőnek.


A Dunaparti Művelődési Ház felújítására számos ésszerűsítő javaslatot tesz de a belső funkciótelepítése nem minden vonatkozásban optimális. (pl. a kávézó emeletre való telepítése nem szerencsés) Jó gondolat az új öltözőépület kialakítása, izgalmas kis belső kertzug alakulhat ki mögötte. Kifejezetten jó léptékű, kellemes a kertalakítás, a belsőkert - kerítés nem lévén - akadálytalanul fut ki a Dunára. A Dunán lebegő víziszínpad funkcióban jól kapcsolódik e helyhez, ahol a dunaparti lépcsősor képezi a nézőteret.