Egyéb cikkek

Szigetszentmiklósi általános iskola

2009.03.04. 10:53

Megosztott IV. díjat kapott a 25. sz. pályamű:
HAP Tervező Iroda
építész: Winkler Barnabás

Megosztott IV. díjat kapott a 25. sz. pályamű:
HAP Tervező Iroda
építész: Winkler Barnabás
szakági tervezők: Szegedi András, Lukács Zoltán, Ulrich Norbert, Fehér Nóra, Rózsa Károly
munkatársak: Béres Gergely, Deli Domicián, Kiss Csaba, Mészáros Béla, Vörös Gábor, Hollósi Lajos, Kováts Enikő

 

 


Részletes bírálat:

Telepítés: a tervezett lakóútról nyílnak az iskola és óvoda főbejáratai. A leghangsúlyosabb Tököli út és Szebeni út kereszteződésébe egy nagy felületű parkolót helyez, amely funkcionálisan jól szolgálja a sportcsarnokot, de városképileg kedvezőtlen helyen van.

Az óvoda elhelyezése nem szerencsés, a Tököli út várható nagy forgalma miatt. Érdekes gondolat az önálló tömegként, a Szebeni út felől telepített sportcsarnok épülete, mely azonban városképileg talán túlzottan erre a funkcióra összpontosít.

A parkoló túlzottan centralizált kialakítása nem szerencsés. Az iskola új, lakóövezeti utcáról történő megközelítése elhibázott.

Funkció: Az óvoda alaprajzi kialakítása jó. Ellenben a főbejárata szűkös és helye megkérdőjelezendő. Az aula nagyvonalú. Nem csak közösségi tér, de elosztó tér szerepét is betöltheti. Az udvarok jó léptékűek és a folyosók hossza is kedvező. A vizesblokkok jól centralizáltak. A koncertterem csak az aula igénybevételével használható. Sportrendezvény esetén a konyha, étterem nem használható.

A sportcsarnok kialakításában előnyös az önálló előcsarnok, azonban belső kialakítása
zavaros. Multifunkcionális működése jó. Az iskolával való kapcsolata megoldott.

Építészet: Az épület anyaghasználata megnyerő. Jó léptékű tagolt tömegekkel kellemes, barátságos kisvárosias, jóízű ház. A tradicionális szempontnak ez az épület felelt meg a legjobban. Az iskola épület homlokzatképzése, annak részletei közelítenek a kiíró által elvártakhoz.

Landscape: az iskola épülethez igazodóan jól tagolt belső udvarokat alakít ki, de a felületek képzése zavaros. A sportpálya elhelyezése esetleges, rosszul megválasztott. Az ÉK-i és a D-i telekhatáron nem vesz tudomást a kapcsolódó területek környezetrendezéséről.

Három ütemben építhető meg: óvoda, iskola zeneteremmel és sportcsarnok.

A helyi szabályozó előírásokat a műleírás szerint megtartja. Bruttó szintterülete: 13.034
m2, mely a pályázók között a felső tartományba került.

Leírásaiban alternatív energiahasználatról nem beszél.

A Bíráló Bizottság a pályaművet az iskola épület színvonalas és a kiíró elvárásainak legjobban megfelelő építészeti megfogalmazásáért megosztott 4. díjra javasolta, melynek díja 1,5 M Ft.