Pályázatok/Magyar

Tervezd meg a budapesti Olimpia arculatát!

2015.10.01. 08:29

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Pro Progressio Alapítvány nyilvános, titkos ötletpályázatot hirdet a Magyar Olimpia Bizottság támogatásával a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem aktív nappali tagozatos hallgatói és doktoranduszai részére.

A pályázat célja

Az egyetemi hallgatók aktivizálása a 2024-es Olimpia 2016-ban történő hivatalos és sikeres megpályázása, - a megrendezés jogának elnyerése esetén - annak sikeres lebonyolítása és ezen keresztül az ország gazdasági és társadalmi megújulásának előmozdítása érdekében.

A BME szellemi műhelyeinek az adott cél érdekében történő felkutatása a 8 kar, 8 diszciplína területén. A pályázók kreatív, újszerű ötleteinek és vízióinak megismerése az Olimpia vagy valamelyik sportág megrendezésével kapcsolatosan, ill. a saját szakterületükön a játékok által generált magyarországi JÖVŐKÉP megfogalmazása. A BME szellemi potenciál összegyűjtése és rendelkezésre bocsátása, hogy azok megismerésével és esetleges felhasználásával a pályázati anyag erősödhessen.

A pályázat programja

A Bíráló Bizottság különös tekintettel az alábbi kérdések valamelyikére várja a választ a pályázóktól:

 • Milyen vízió(k)ra épülhet Magyarország pályázata a 2024-es Olimpia megrendezésére annak érdekében, hogy az eredményes legyen?

 • Miként lehet a legolcsóbb, a legfenntarthatóbb és legkörnyezettudatosabb Olimpiát rendezni?

 • Milyen eszközökkel aknázhatók ki leginkább az Agenda 2020 lehetőségei?

 • Miként szerezhető meg az Olimpia rendezésének legnagyobb társadalmi támogatottsága?

 • Melyek lehetnek a 2024-es Olimpia egyes sportágainak és egyéb létesítményeink optimális helyszínei?

 • Mely és milyen legyen a budapesti Olimpia egy-egy meghatározó, szimbolikus létesítménye, épülete?

 • Mi és milyen legyen az Olimpia emblémája, emblematikus épülete, „jele”? Mi és milyen legyen a rendezvény logója, mi köré épüljön a „brandje”?

 • Milyen eszközökkel támogatható Budapest és az ország - egy közös cél érdekében történő - „újraegyesítésének” gondolata, szükségessége és különleges aktualitása?

 • Milyen innovatív fejlesztési lehetőségeket rejt magában a 2024-es Olimpia a főváros és az ország gazdasági fellendülése, különös tekintettel infrastruktúrájának megújulása tekintetében?

 • Milyen módon tud a megújulás eszköze lenni az ország és a főváros közlekedési hálózata, valamint Budapest és folyója, a Duna kapcsolatának újragondolása és erősítése:
       az Olimpiára való felkészülés idején,
       az olimpiai események idején, és
       az Olimpia utáni időszakban a megmaradó létesítmények (az infrastruktúra és az épületállomány) utóhasznosítása révén?

 • Milyen hívószavakkal és arculattal pályázhatunk sikeresen a 2024-es Olimpia megrendezési jogáért és tehetjük emlékezetessé annak megrendezését?

 • Milyen környezetvédelmi, informatikai, energetikai, gazdasági kérdéseket kell kiemelten kezelni, ill. megoldani?

 

Beadandó munkarészek

A pályázatra beadható minden olyan elképzelés, mely a fenti 2. pontban és pályázati kiírás mellékleteiben meghatározott felvetésekre, programpontokra, vagy ahhoz kapcsolódóan akár azok csak egy részére is érdemben válaszol, azokra reagál. A különböző diszciplínák esetében a kiíró várja - a PwC Megvalósíthatósági tanulmány ismeretében, az abban írtakat nem megismételve - azokat a kreatív, újszerű gondolatokat, melyek akár a tanulmányon felülemelkedve, a saját szakterülethez tartozó részfeladatok leginnovatívabb megoldását adják.

A pályázatra október 30-ig, elektronikus úton lehet regisztrálni. A leadási határidő november 9. A beadandó a pályázatot erre az elektronikus postacímre, anonimitást biztosító fájlküldő szolgáltatással megküldve 

vagy

maximum egy darab, álló formátumú A0-ás tervlap a vízió közlésére legalkalmasabb méretben és technikával, digitális formában, 150 dpi-s felbontásban, JPG formátumban mentve (a tömörítés módja olyan legyen, hogy a képek méretei egyenként ne haladják meg a 15 MB-ot). A pályázatra 1 db video anyag is beadható, szintén 15 MB-os korlátozással. (A fájlküldő szolgáltatás használata során feladóként is az olimpia2024/kukac/urb.bme.hu címet kell megadni!)

vagy


maximum 10 A/4 méretű, álló formátumú, gépelt oldal, leírás és mellékletei: számítások, képek, grafikonok, rajzok, hatásvizsgálat elemzések.
A beadott dokumentumoknak a megadott határidőig kell feltöltésre kerülniük! (A végső határidő teljesítésének nem a feltöltés megkezdése számít!)
A beadási határidőt követő 15 percen belül a pályázat bonyolítója a beérkezett pályaművek kódszámát a beérkezést követően, csoportosan közzé teszi egy nyilvános weboldalon. Ez a formai követelmények teljesítését nem jelenti, csak kizárólag a pályamű benyújtását igazolja vissza.

A nyertes pályázatokról 2015. november 20-ig a Bíráló Bizottság nagyobb felbontású, nyomtatásra alkalmas képeket (400 dpi-s felbontásban, PDF és TIFF formátumban) fog bekérni.
A pályázatnak kötelező tartami munkarészei nincsenek (sem szöveges, sem rajzi). Az egyes pályázók maguk határozzák meg, hogy milyen módon és milyen eszközökkel tudják a legátfogóbban és a legérthetőbben bemutatni víziójukat, a meghatározott formátumok betartásával.


A pályázat titkosságának biztosítása

 • A pályázók névvel, oktatási intézménnyel és postai címmel regisztrálhatnak az ezen az elektronikus postacímen,

 • a beadandó pályázati lapokon szerepeltetnek egy 8 jegyű tervpályázati kódot (4 betű + 4 szám, ami természetesen nem utalhat sem a nevükre, sem a karukra, minden más azonosító jel kizáró ok!),

 • a beadási határidőig ajánlott levélben postára kell adniuk egy szabvány borítékban a készítők adatait (név, lakhely, telefon, e-mail cím), de a borítékon feladóként csak a 8 jegyű kód szerepelhet! A levelet a „Olimpia 2024” BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K. II/93 címre kell elküldeni. A pályázat során, ha a pályázók konzulenst is igénybe vesznek, akkor a konzulens nevét és tanszékét is fel kell tüntetni a pályázókat bemutató zárt borítékban!

 

A pályázatok elbírálásának legfontosabb szempontjai

 • Milyen mértékben szolgálja a pályázat a jelen kiírás 1. pontjában rögzített céljait, illetve elégíti ki a 2. pontban ismertetett programját, ezen belül is kiemelten:
       az ország és a főváros megújulásának innovatív fejlesztését,
       az Olimpia létesítményeinek utóhasznosítását,
       a 2024-es Olimpia 2016. évben történő hivatalos és eredményes          megpályázását és annak sikeres megrendezését?

 • Mennyire kreatív, mennyire ötletes a pályázat tartalma?

 • Mennyire veszi figyelembe és fejezi ki a pályázat az ország különleges adottságait, lehetőségeit és sporthagyományait?

 • Mennyire nyújt a pályázat meggyőző, pozitív képet az Olimpia 2024. évi megrendezésével kapcsolatos közös elhatározásról, eltökéltségről és általában véve Magyarországról?

 

A pályázat díjazása

A nyertes pályázatok díjazására összesen 1.500.000.-Ft áll rendelkezésre, amelyből a legnagyobb díj összege 400.000.-Ft, a legkisebb összege pedig 100.000.-Ft lehet. Eredményes pályázat esetén a Bíráló Bizottság a rendelkezésre álló teljes összeget kiosztja a nyertes pályázatok között.
A legkreatívabb, egyedi és leginnovatívabb pályaművek díjazására a Pro Progressio Alapítvány további 1.000.000,-Ft összeget ajánl fel, melyet a Bíráló Bizottság több pályamű elismeréseként differenciáltan oszt szét.
A díjak egyszeri ösztöndíjként kerülnek a nyertesek részére kifizetésre.
A pályázóknak tudomásul kell venni, hogy a pályázati anyagban foglaltak a beadást követően a pályázatkiíró tulajdonát képezik, és azt szabadon felhasználhatja, harmadik félnek rendelkezésre bocsáthatja.


A részvétel feltételei

A pályázaton részt vehet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem valamennyi nappali tagozatos aktív hallgatója és aktív doktorandusza, aki regisztráltatta magát, és akivel szemben nem áll fenn a pályázatok kiírását szabályozó 137/2004. Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem.
A pályázaton egyénileg és maximum 3 fős csoportokban lehet indulni. A csoportos munkában nem kizárt a tagok több karról történő részvétele.

 

A Bíráló Bizottság

Elnök:  Dr. Józsa János a BME rektora

Tagok:  Dr. Nagy Zsigmond a MOB nemzetközi igazgatója, Dr. Pakucs János a Pro Progressio Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Pálfy Sándor DLA BME Építészmérnöki Kar egyetemi tanár, Siklós Erik a MOB marketing és kommunikációs igazgatója, Varga Tamás DLA BME Építészmérnöki Kar egyetemi docens

Titkár: Fenes Tamás DLA BME Építészmérnöki Kar tanársegéd (A pályázattal kapcsolatos technikai kérdések őt ezen a címen lehet keresni.)

A Bíráló Bizottság a tervek elbírálásába a BME karok szakértőit is bevonja.

 

A pályázat lebonyolításának menetrendje

Pályázat beadása: 2015. november 9-én (hétfőn) 18 óra, elektronikus úton
Nyilvános eredményhirdetés: 2015. november 25. 19 órakor a BME Aulájában
Nyilvános bemutatás, kiállítás: 2015. november 25. a BME Aulájában

A tervpályázati kiírás mellékletei letölthetők a Vision Budapest honlapról