Közélet, hírek

Tervezés megbízással, miközben "Örökségvédelmi ötletpályázat" indul

2005.07.15. 07:29

Dísz téri környülállás, Budai Várgondnokság Kht. contra Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.
Információink szerint Kis Péter építész, aki munkatársaival megnyerte 2004-ben a ”Budavár-Dísz tér 17.” címmel meghirdetett építészeti tervpályázatot, jelenleg szerződés alapján tovább dolgozik a terven, július végi határidővel.

Információink szerint Kis Péter építész, aki munkatársaival megnyerte 2004-ben a ”Budavár-Dísz tér 17.” címmel meghirdetett építészeti tervpályázatot, jelenleg szerződés alapján tovább dolgozik a terven, július végi határidővel. E tény ismeretében adta ki a Magyar Építész Kamara elnöksége az alábbi határozatot:

A)
25/2005. (V.27.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége az I. ker. Dísz tér 17. szám alatti épületegyüttes jelenlegi tervezésével kapcsolatban felhívja a KÖH figyelmét, hogy a MÉK jelenlegi etikai szabályzata rendelkezik a tekintetben, hogy kamarai tag nem vállalhat olyan tervezési megbízást, amire valamely másik kamarai tag érvényes tervezői szerződéssel rendelkezik!
Ebből az etikai alapelvből következik, hogy kamarai tag nem vállalkozhat és nem vehet részt addig, a tervezési koncepciót, vagy tervezési programot vizsgáló, módosító tevékenységben sem - kivéve a Tervtanácsi kereteket - amíg a tervezési feladatra vonatkozó szerződés érvényessége valamely másik kamarai tag részére fennáll, illetve amíg annak szüneteltetésében rendelkezés, megegyezés nem történt. (forrás MÉK)

Az előbbihez képest kicsit más képet mutat a MÉK Műemlékvédelmi Tagozatának állásfoglalása:

B)
A MÉK Műemlékvédelmi Tagozatának május 12-i ülése foglalkozott az I., Dísz tér 17. sz. volt Honvéd Főparancsnokság épületére szervezett pályázattal. Ezen épület a Dísz tér - Szent György tér között áll, ma is második világháborús romjaiban. A kiírt pályázat a Szt. György téri beépítés megoldására szólt, a MÉK-MÉSZ által delegált zsürorokkal. Döntés született Kis Péter munkájának első díjjal történő elismeréséről. A pályázat elbírálásában az illetékes hatóság képviselői is részt vettek. Noha a Budai Várgondnokság Kht. nyilvános, titkos építészeti tervpályázatot bonyolított le 2004. év nyarán (L.: Építész Műhely 2005/1. szám), most 2005 áprilisában mégis úgy találták, hogy a műemlékvédelem és a Várnegyed nagyobb összefüggési szempontjai háttérbe kerültek, s ez ügyben megkeresés érkezett a MÉK-hez. A kérdésben Mányi István Ybl-díjas építész felszólalása - az etikai vonatkozások miatt -, faxon is megérkezett a Tagozathoz, amelyet részletesen kivizsgál a MÉK Tervpályázati és Versenyfelügyeleti Bizottsága. (forrás: MÉK)

Legutóbb pedig arról értesültünk, hogy a MÉK Tervpályázati és Versenyfelügyeleti Bizottságához újabb bejelentés érkezett, miszerint

C)
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
intézményi, azaz
”belső, szakmai ötlet-pályázatot hirdetett a budavári volt Honvéd Főparancsnokság és a volt Honvédelmi Minisztérium tömbjének felújításával, átépítésével létrejövő új, kulturális rendeltetésű intézmény városépítészeti, építészeti kialakítására vonatkozóan, különös tekintettel annak külső arculatára - de el nem hanyagolva a funkcióval kapcsolatos gondolati tartalmakat, azok elhelyezési megoldását sem.

A Bíráló Bizottság elnöke Varga Kálmán, a KÖH elnöke, titkára dr. Durczi Zsuzsanna. További tagjai még nem ismertek. Egyéb részletek a kiírásból:

(...) Nem versenyre kelve a közelmúltban lebonyolított építészeti tervpályázattal, inkább annak tanulságait is figyelembe vevő szakmai konzíliumban való részvételre invitáljuk a pályázókat - amelyhez éppen ezt az ötlet-pályázati formát láttuk hasznosnak alkalmazni. (...)

(...) A Bíráló Bizottság az Elnök által meghatározott és a tagok által is elfogadott munkaterv szerint végzi munkáját.
A Bíráló Bizottság a pályázati kiírásban megfogalmazott egyedi, szempontok alapján értékeli az egyes pályaműveket. Döntően figyelembe veszi, hogy a pályaművek mennyiben segítik a a kiírásban rögzített cél elérését.
A bírálati szempontok:

* építészeti igényesség, amely alapvetően a hely szellemiségét és az épülettömb adottságait veszi figyelembe,
* az örökségi értékek integrált szemléletű megóvásának biztosítása
* a tömeg, a homlokzat és a funkció környezetbe illesztése,
* a Szent György tér építészeti kialakítása,
* megfelelés a szabályozási tervnek, a részletes tervezési programban meghatározott eltérés szakmai indokoltsága,

A pályamű beadásával a pályázó elfogadja az értékelés szempontjait.

(...) A pályázatok közül a három legjobbnak ítélt munkát a Bíráló Bizottság javaslata alapján a kiíró díjazásban részesíti, amely a szakmai elismerés deklarálása mellett
Az I. díj esetében 500 ezer Ft
A II. díj esetében 250 ezer Ft
A III. díj esetében 150 ezer.Ft
A pályamunkákat, mint szakmai konzultációs háttéranyagot, a kiíró részben vagy egészben ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja.

(...) A kiíró vagy az általa felkért szervezet a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan 2005. szeptember 30-án, KÖH Elnöki Értekezlet keretében mutatja be.”

Kikhez szól a pályázati felhívás?

D)
”A KÖH (ezen belül a Magyar Építészeti Múzeum, az ÁMRK, a MÁG, valamint a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszéke valamennyi munkatársához, továbbá a Műemléki Tervtanács azon tagjaihoz, akik egyik előző körbe sem tartoznak
azokhoz, akik elég erőt, kedvet, indíttatást és elkötelezettséget éreznek magukban ahhoz, hogy gondolataikat, javaslataikat esetleg csa ötleteiket megfogalmazzák, és közkinccsé tegyék a budavári Szent-György tér, illetve a volt HM/Honvédfőparancsnoksági épület tömbjének értékörző új beépítésére.”
INTÉZMÉNYI, AZAZ ”BELSŐ ÖTLET-PÁLYÁZAT” KIÍRÁSÁNAK KELL TEKINTENI!

Az epiteszforum.hu kész a pályázat eredményének közlésére - bár a pályázat ilyeténképpen történő kiírását nem tartjuk alkalmasnak arra, hogy jobb szakmai viszonyokat teremtsen az építészek körében, akik amúgy is rengeteg gonddal viaskodnak, egyre zavarosabb helyzetben kényszerülnek munkálkodni. A pályázat kiírása, akár ”belső, szakmai ötlet-pályázat”-ként is, felelőtlenségnek tűnik.

vm